อุปกรณ์ซักรีดทางการค้า

Electrolux Professional พัฒนาอุปกรณ์ซักรีดทางการค้าที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนที่สุดในโลกโดยใช้แนวคิดของลูกค้าในการปรับปรุงการทำงาน, ผลผลิตและหลักการยศาสตร์

Discover more about Commercial Laundry Solutions

หาอุปกรณ์ที่เหมาะกับคุณ

Laundry 2019-04-01T09:56:41+07:00 Electrolux Professional