HACCP

HACCP – การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม – กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการและเป็นการหาขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

Electrolux Professional คำนึงถึงกระบวนการ HACCP มาตั้งแต่ปี 1998

นี่หมายความว่าอย่างไร?

หากมีโรคระบาดหรือการปนเปื้อนที่เชื่อมโยงกับการเสิร์ฟอาหารหรือการเตรียมอาหารในธุรกิจ การใช้หลักการ HACCP ภายในอุปกรณ์ของ Electrolux ในการสังเกตการณ์กระบวนการจะทำให้ธุรกิจสามารถติดตามและระบุหรือกำจัดแหล่งที่มาได้

การปรุง- เตาอบ Electrolux Professional Touchline Combi

ฟังก์ชั่นการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร รับประกันว่าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP  แค่เลือกหมวดหมู่อาหาร จากนั้นฟังก์ชั่นการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารจะจัดการที่เหลือ เสมือนเป็นผู้ควบคุมกระบวนการปรุงทั้งหมด เมื่อมีการเปิดการทำงานไอคอน Food Safe Control และมีการใส่โพรบ 6-sensor เข้าไป  Touchline จะทำการคำนวณหากอาหารถูกปรุงในระดับที่มีความปลอดภัยถูกต้อง

การแช่เย็นถนอมอาหาร

การเก็บรักษา-ระบบการทำความเย็นของ  Electrolux Professional – ecostore Touch

พื้นที่ควบคุม HACCP ภายในหน้าจอ Touch ตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิการทำงานและความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง กราฟจะแสดงสถานะการทำงานและจุดพีคและจุดตกของอุณหภูมิ สามารถดาวโหลดข้อมูลผ่าน USB และเก็บข้อมูลไว้ได้เพื่อการติดตามและดูรายงาน

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์แช่เย็น

Electrolux Professional ได้รับการรับรองไมล์สโตนระดับโลกในเรื่องสุขอนามัยด้านการซักรีด Electrolux Professional เป็นผู้ผลิตด้านการซักรีดทางการค้ารายแรกที่ได้รับการรับรองจาก HACCP International

โปรแกรมการซักรีดมืออาชีพจำเป็นต่อการฆ่าเชื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการผลิตอาหาร

ในการปฏิบัติตามการวิเคราะห์การดำเนินการด้านการซักรีดทั่วโลก Electrolux Professional ได้พัฒนาอุปกรณ์ซักรีด Line 5000 ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เคร่งครัดของ HACCP  Electrolux Professional เป็นผู้ผลิตด้านการซักรีดรายแรกและรายเดียว ณ ปัจจุบัน ที่ได้รับการรับรองจาก HACCP International นอกจากเครื่องซักผ้าฝาหน้า, ยังมีเครื่องซักสลัดผ้า, เครื่องรีดผ้าและอุปกรณ์ลองเสื้อผ้าที่ได้รับการรับรอง

Line 5000 ได้รับการรับรองครั้งแรกในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2015 เป็นต้นมา มันได้รับการรับรองทั่วโลก

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

เราอยากสร้างความแตกต่างในทุกวันให้กับชีวิตผู้คนและโลกของเรา

ค้นหาเพิ่มเติม
HACCP 2019-04-30T10:21:44+07:00 Electrolux Professional