จากแนวคิดไปสู่ลูกค้า

แนะนำแนวคิดการปรุงอาหาร

เป็นครั้งแรก

แนวคิดการทอด!

Quality icon

คุณภาพสูง

Save time icon

ประหยัดเวลา

Save money icon

ประหยัดเงิน

Sustainability icon

ขยะเหลือศูนย์

การเปิดเผยแนวคิดใหม่ในการเตรียม, ปรุง, และถนอมอาหารในวิธีการที่เร็วกว่า, ถูกกว่า, และมีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า แนวคิดเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าชื่นชอบในธุรกิจของคุณ ที่อาจเป็นโรงอาหารอุตสาหกรรมไปจนถึงร้านอาหารที่หัวมุมถนน

อย่าเพิ่งไปไหน มาค้นหากันต่อ!


แนวคิด
การทอด

ปฏิวัติธุรกิจของคุณ

You may also like:

Cooking Concept Videos 2019-04-30T10:58:52+07:00 Electrolux Professional