เครื่องรีดผ้าแบบเลน

รีดผ้าเรียบ ให้คุณภาพและผลผลิตที่สูง

ข้อดีของเครื่องรีดผ้าแบบเลนของ Electrolux Professional

เครื่องรีดผ้าแบบเลน C-Flex รีดผ้าเรียบพร้อมให้คุณภาพและผลผลิตที่สูง

เครื่องป้อนและเครื่องพับออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับเครื่องรีดผ้า C-Flex เพื่อการใช้งานที่ง่าย

  • เครื่องพับมาพร้อม cross fold อเนกประสงค์และเครื่องวางซ้อน
  • โต๊ะป้อนสุญญากาศสำหรับพื้นที่ราบขนาดกลางและเล็ก
  • สเตชั่นเดียวป้อนผ้าได้สูงถึง 500 ชิ้น/ชม.
  • พับความยาว 3 ทบและ 1 cross จากนั้น กองผ้าพับจะส่งกลับไปยังผู้ปฏิบัติงาน
  • พับความยาว 2 ทบ เป็นการพับแบบ French fold และ2 cross
    folds เครื่องวางซ้อนตามมาตรฐาน 3 เครื่องที่แยกขนาดผ้าอัตโนมัติ

เครื่องรีดผ้าแบบเลน C-Flex 

โต๊ะรีดสุญญากาศ C-Flex IL 

เครื่องพับผ้า C-Flex IL

ค้นหาว่าเครื่องรีดผ้าแบบเลนช่วยเหลือธุรกิจคุณได้อย่างไร

หาอุปกรณ์ที่เหมาะกับคุณ

Ironing Lane 2019-04-23T05:15:55+07:00 Electrolux Professional