สูตรอาหารของ Chef Academy

แนวคิด&เพื่อน
เป็นแรงบันดาลใจและได้รับแรงบันดาลใจ

 

สถาบัน Chef Academy เป็นศูนย์กลางของแรงบันดาลใจ ดำเนินการโดยเมนเทอร์ด้านการทำอาหารจากทั่วโลก เครือข่ายระดับโลกนี้รับฟังแนวคิดคุณและนำความต้องการของคุณไปปฏิบัติ ด้วยความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพ

“แนวคิด&เพื่อน” เป็นทัศนคติ เป็นแนวทางการทำธุรกิจของเรา ทุกคนสามารถร่วมแชร์แนวคิด, อุปสรรคและการทดสอบได้ที่“การประชุมโต๊ะกลม” วางใจให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่ง

Recipes 2019-04-30T10:20:55+07:00 Electrolux Professional