อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใช้สอย
การทำความเย็น

อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใช้สอยสำหรับการเก็บรักษาอาหารเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในครัว เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับเครื่องทำความเย็นของคุณ

ปะเก็นประตูตู้เย็น, ตะแกรงและตะแกรงวาง

ในการเก็บรักษาอาหาร อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความเย็นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในครัว การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ค้นหาอุปกรณ์ทำความเย็นที่เหมาะกับคุณ

Accessories and consumables – Refrigeration 2019-04-30T10:29:47+07:00 Electrolux Professional