Webinarium om Framtidens hållbara tvättlösning

Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och något som har genomsyrat Electrolux Professional verksamhet i alla tider. Till stor del handlar hållbarhet om att skapa nya vanor och beteenden.

Vi har tidigare skrivit här om hur ett förändrat tvättbeteende, där ett utökat avändade av den gemensamma tvättstugan istället för enskild tvätt, är något som skulle göra stor skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Fördelarna med en gemensam tvättstuga är många och med tanke på den ökade trenden med delningsekonomi kan det tyckas självklart, men invanda beteenden och vanor sätter stopp för förändring.

Gemensam tvättstuga bidrar till Agenda 2030-målen

Så på vilket sätt är en gemensam tvättstuga ett bättre alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv? I ett flerbostadshus med 35 lägenheter finns ofta 70 maskiner, en tvättmaskin och en tumlare per bostad. De kan ersättas med fyra gemensamma energieffektivare maskiner med 2–3 gånger längre livslängd. Det är inte hållbart att ta naturresurser för att producera, transportera och återvinna cirka 200 maskiner när alternativet är fyra gemensamma maskiner med en livslängd på 15–20 år.

Med hänsyn till ovan vill vi på Electrolux Professional att tvättstugan ska “återupptäckas”, men för detta krävs förnyelse. Den traditionella tvättstugan har sett likadan ut under många år och är i behov av utveckling. Vi vill göra tvättstugan till en social mötesplats, skapa en “first floor lounge” som även inhyser fler gemensamma funktioner som de boende kan ha nytta av, så som gym eller ett co-workingspace. Om vi kan skifta trenden från tvättpelare i vare lägenhet till att i större utsträckning tvätta i den gemensamma tvättstugan kan vi på sikt även bidra till målen i Agenda 2030. Detta eftersom tvättstugan bidrar till minskad energiförbrukning, vilket i sin tur gör att vi frigör energinätskapacitet till annan viktig förbrukning, exempelvis ladd-stolpar för elbilar.

Vill du veta mer? Anmäl dig här till vårt lunchwebinarium 10 september där vi tillsammans med Gröna Städer pratar om hur framtidens gemensamma och hållbara tvättlösning ser ut.

Varmt välkommen till ett spännande möte!

Webinarium om Framtidens hållbara tvättlösning 2020-09-04T09:38:50+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter