Välj rätt doseringspump till dina tvättmaskiner och typ av tvättstuga

Visste du att tvättmedelsförbrukningen sänks med upp till hela 50% när du använder automatisk dosering av tvättmedel? Att koppla på automatisk dosering är dessutom mycket bättre för maskinerna såväl som klädernas hållbarhet och inte minst – miljön.

Tillsammans med doseringspumpen och avancerad teknologi i tvättmaskinen får du en perfekt avvägd dosering av tvättmedel – allt baserat på program, tvättvikt och teknologi. Du behöver aldrig ha kontakt med tvättmedlet och slipper således kemikalier på händerna. Dessutom är en av vinsterna även en mycket renare tvättstuga.

Välj JETSAVE till ClarusVibe
Söker du ett pumpsystem som behöver minimalt underhåll så sikta på JETSAVE. Systemet använder venturibaserade, vattendrivna pumpar. Fördelen med venturitekniken är att det inte finns några rörliga delar eller slangar som behöver bytas ut. Tekniken är baserad på att vattenspolning skapar ett tryck i flödet (i slangen) från doseringspump till tvättmaskinen; och på så sätt förs tvättmedel fram till tvättmaskinen. Lösningen är väldigt bra när doseringsrummet för förvaring av tvättmedel ligger långt ifrån själva tvättmaskinen.

Doseringen är pålitlig och installationen är enkel tack vare det inbyggda spolröret. Resultatet ger betydande besparingar och bättre tvättresultat.

Fördelar med JETSAVE doseringspump

  • Systemet baseras på att vatten finns med i systemet (Vattenspolning eller vattenmanifold)
  • Vatten pumpas genom slang tillsammans med tvättmedel/sköljmedel. På så sätt minimeras risken att tvättmedelsrester stannar kvar i slangarna
  • JETSAVE spolar rent efter tvättmedlet passerat i slangarna. Det ger i stort sätt, ett underhållsfritt system
  • Systemet gör det möjligt att transportera tvätt-och sköljmedel långa sträckor
  • Det här möjliggör att man i en anläggning kan ha ett enskilt rum för tvättmedel istället för ett kemikalieskåp bredvid varje tvättgrupp
  • Doseringen är tillförlitlig och installationen är ren och snygg tack vare det inbyggda spolröret.
Doseringspump

Doseringspumpar för den mindre tvättstugan

Efficient Dosing System (EDS) pump
Efficient Dosing System (EDS) kan vara ett bra alternativ i mindre tvättstugor. Efficient Dosing System transporterar tvättmedel/sköljmedel fram till tvättmaskinen genom att använda en klämslangsteknik. Tekniken pressar tvättmedlet genom slangen.

EDS – valet i den mindre tvättstugan
Vill du ha automatisk dosering i direkt närhet till tvättmaskinen så är EDS pump ett bra val. Ett regelbundet byte av slangar rekommenderas då det finns en risk att tvättmedel stannar kvar i slangarna vilket kan fräta på slangens insida. Rekommendationen är att placera en EDS pump inte längre än tio meter från tvättmaskinen.

Doseringspump Tvättmedel
Doseringspump Tvättmedel

Vill du veta mer om vilken doseringspump som är lämpligast till er tvättstuga?

Dags att uppgradera dina tvätt- och torkmaskiner?

Doseringspumpar 2023-09-05T09:10:12+01:00 Electrolux Professional