The Research Hub

The Research Hub fungerar som Electroux Professionals länk mellan näringslivet och forskarvärlden och invigdes officiellt 2016. Via The Research Hub by Electrolux Professional samlas universitet, industri och forskning med målsättningen att utveckla teknik för framtiden. Målet är att ta fram ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och att tillsammans utveckla nästa generation av innovativa produkter.

Via ett flertal partneruniversitet kan The Research Hub erbjuda doktorandstipendier hos Electrolux Professional. Att skapa en attraktiv forskningsmiljö för framstående unga forskare, främjar talangmobilitet och ger samtidigt doktorander möjlighet att få en inblick i ett företag. Genom stipendierna som finansieras av The Research Hub kan doktoranderna utveckla specifika yrkeskompetenser inom industrisektorn, med hög vetenskaplig och teknisk inverkan, samtidigt som de nära banden med den akademiska världen behålls.

Hittills har akademien involverat 20 doktorander från åtta av partneruniversiteten i Europa samt samarbete med externa forskningscentra, professorer och studenter.

Läs mer om The Research Hub här

Du kanske också gillar:

The Research Hub 2017-06-14T15:56:39+01:00 Electrolux Professional