Vårt engagemang för räddningstjänstpersonalens liv och hälsa

Brandmän möter en potentiellt värre fiende i sitt arbete än lågor och inandning av rök:
forskning visar att de löper högre risk att drabbas av allvarliga sjukdomar än allmänheten.

Deras uniform är deras sköld – men kontaminerade partiklar kan fastna på kläderna och hota brandmännens hälsa. Electrolux Professional erbjuder säkra rutiner och enkel hantering med våra tvätt- och torklösningar för Räddningstjänsten som omfattar såväl larmställ som övrig personlig skyddsutrustning.

Renare, säkrare, friskare

firebrigades_icon_4
Lugn
och ro

med högsta kvalitet och hygienkontroll tack vare Electrolux Professionals Barriär-lösning och intelligenta funktioner som t ex Hygiene Watchdog.

firebrigades_icon_DEF

Högsta
effektivitet

vid torkning med unika program och tillbehör för återimpregnering, som t ex specialdesignade galgar för torkskåp.

firebrigades_icon_3

Maximal
flexibilitet

i tvättprocessen med unikt designade maskiner och specialprogram för allt från träningskläder till mopphuvuden och skyddsutrustning.

firebrigades_icon_5

Högsta
kostnadseffektivitet

tack vare Automatic Saving System för tvättmaskinerna och snabbare torkningsprocesser.

Ta hand om dina Nomex® skyddskläder och andra skyddsbeläggningar med en in-House tvättlösning

Tvättprogrammen i Electrolux Professionals system säkerställer att rengöringen inte har någon negativ inverkan på de brandhämmande egenskaperna hos Nomex® fiber och andra skyddsbeläggningar – utan att kompromissa med tvättresultatet. Som en del av tvättprocessen kan dina plagg också impregneras.

Lita på våra erfarenheter som global tillverkare och ledande partner:

  • Excellence på insidan: intelligenta funktioner och specialprogram för Räddningstjänsten
  • Electrolux Professionals tvättlösning impregnerar skyddskläder som en del av den totala tvättprocessen
  • Efter varje tvätt återställs fullt skydd och komfort för larmställ
  • Spara vatten, energi och tid – impregneringsvätskor och vatten kan användas flera gånger

Larmställ är skrymmande. Därför rekommenderas maskiner med stor trumma och stor lucköppning.

Frontmatade High-Spin tvättmaskiner eller barriärtvättmaskiner med programmerbar styrning och specialtvättprogram är mest lämpliga av två skäl:

  • Larmställen kan ha ett membranskikt som kan skapa en “vattenficka” som ger extrem obalans under centrifugeringen. En high spin-tvättmaskin är inte så känslig för kraftig obalans, eftersom obalansen hela tiden mäts och kontrolleras.
  • Låg centrifugering skadar inte de mycket dyra reflexremsorna i plagget.

Den enda leverantören som kan erbjuda en komplett lösning – The OnE

Barriärtvättmaskiner

Optimera dina hygientvättprocesser med våra Barriär-lösningar. Effektiv separering av lastning och lossning garanteras. Maskinen fylls med smutsiga plagg på ena sidan av maskinen medan den rena tvätten säkert kan tas ut i ett separat, rent område, fritt från skadliga partiklar.

► Hygiene Watchdog gör att du kan känna dig lugn. Funktionen säkerställer att tvättprogrammet har slutförts innan tvättmaskinen kan öppnas på den rena sidan.

Line 6000

Torktumlare och torkskåp

Våra torklösningar är anpassade för räddningstjänsten och skyddar impregnerade kläder. Electrolux Professionals högeffektiva torkskåp återaktiverar det impregnerade lagret och ser till att skyddskläderna fyller sin funktion och ger maximalt skydd.

► Bästa torkresultat med specialdesignade luftgalgar som underlättar luftflödet, eftersom varm luft först blåses ut genom galgarna, rakt in i plagget och sedan runt utsidan.

PPE Diskmaskin för personlig skyddsutrustning

PPE diskmaskin dekontaminerar masker, hjälmar, stövlar och slangar för att skydda från cancer

PPE diskmaskinen tvättar och desinficerar skyddsutrustning i stål, komposit, gummi, tyg, plast etc från oljiga ämnen, rester av förbränningsgaser, toxiner och andra mycket farliga ämnen.

Electrolux Professional är medlem i CTIF som arbetar för att bättre förstå och kontinuerligt förbättra arbetsförhållandena för brandmän genom löpande dialog, analys och genom att dela med sig av lärdomar från incidenter, olyckor och bränder över hela världen.

Kontakta vårt team av experter

Räddningstjänsten 2020-10-18T19:32:32+01:00 Electrolux Professional