essentia customer care electrolux professional

Essentia – fördelar med service

Frågorna kring service och underhåll av tvättutrusningen kan vara många. Varför behöver helt nya produkter service? Kan jag själv göra något? Hur sänker man energiförbrukningen – och vad bör man tänka på när man bygger en tvättstuga? Här listar vi några punkter kring service och underhåll som kan vara bra att tänka på.

Serviceavtal innebär flera fördelar

Det finns många fördelar med ett serviceavtal, bland annat:

 • Bekymmersfritt ägande
 • Oplanerade driftstopp kan förebyggas och undvikas – begynnande fel hittas och åtgärdas
 • Produktens livscykelkostnad minskar

Man kan säga att om man sköter maskinen, så ökar livslängden och det kostar mindre att reparera den. Ett serviceavtal med Electrolux Professional innebär också att service sköts av utbildade och kunniga servicetekniker, som vi lägger stora resurser på att kontinuerligt utbilda.  Serviceavtalen kan anpassas efter kundernas behov och som kund vet man i förväg vad servicen kostar vilket ger en jämnare fördelning av kostnaderna.

Essentia_customer-care01

Checklista för ny tvättstuga

 • Tänk på att inte underdimensionera utan att matcha kapacitet med behov. Vid underdimensionering skapas kötider och flexibiliteten minskar. Detta kan man få hjälp med i form av en inventering.
 • Ventilationen är en viktig del, särskilt om man använder evakuerande torktumlare. Många tumlare arbetar i en lokal med bristfällig ventilation. Det påverkar inte bara maskinen utan även det allmänna välbefinnandet i lokalen – ingen tycker om att vistas i en varm och fuktig lokal. Det är alltid enklare att planera för evakuering och tilluft från början än att rätta till det i efterhand. Ett sätt att avsevärt minska problemen är att satsa på torktumlare med modern värmepumpsteknik.
 • Det är bra att från början planera för tillgänglighet vad gäller service, det vill säga att det bör vara enkelt att komma åt maskinerna.

Öka utrustningens livslängd

Genom att se till att tvättutrustningen får ett bra, regelbundet underhåll kan livslängden på produkterna öka. Det omfattar även det dagliga underhållet, t ex att rengöra tvättmedelsfack, luddfilter (som bör rengöras efter varje torkomgång) och torka av luckpackningar. Vid behov även avkalkning (viktigare vid hårt vatten).

Mycket av detta kan man själv göra och det betyder mycket för livslängden på maskinerna. Kort sagt är ett bra råd att lämna maskinen som man vill finna den.

Essentia_customer-care03
Essentia_customer-care02

Minska energiförbrukningen

 • Håll evakueringskanalen fri från ludd och kontrollera att avloppsventilen inte läcker (då fyller maskinen på nytt vatten, vilket ökar förbrukningen).
 • Man kan tjäna mycket mer än vad man tror på att byta ut äldre maskiner – eller till och med nya, men med traditionell teknik, mot nya produkter med lågenergiteknik. Kostnaden för vatten- och energiförbrukning är så pass stor i förhållande till inköpspriset att investeringen tjänas in på bara några år – därefter är det ren vinst för både plånbok och miljö. Som en bonus kan övergång till lågenergiprodukter också innebära att man kan gå ned i storlek på huvudsäkringen. Det kan innebära ett lägre abonnemangspris – rätt säkringsstorlek påverkar nämligen elnätsavgiften. Även här kan ett serviceavtal sänka energikostnaderna, eftersom det ingår en miljöoptimering, som bland annat innebär att man justerar viktmätningen och tittar på andra faktorer som påverkar energiförbrukningen.
 • Ett automatiskt doseringssystem innebär för de flesta en sänkt förbrukning av tvättmedel m m. Tvättmedel står för den enskilt största kostnaden i tvättstugan och genom att undvika överdosering kan man spara mycket pengar.

Så undviker du de vanligaste felen

 

Det dagliga underhållet blir ofta eftersatt. Det påverkar maskinernas livslängd, men skapar också allmänt dålig trivsel. Information till användarna är ett viktigt verktyg. 

Att kläder inte tömts på främmande föremål förekommer också ganska ofta – det kan sätta igen avloppsventiler och förstöra trumman. Även här behövs information till användarna.

Överdosering är också ett ganska stort problem. Förutom onödigt höga kostnader innebär det också problem i maskinen – även i torkprocessen. Det är dessutom skadligt för både maskiner och miljö.

Stulna tvättider är ett ofta förbisett problem. Har man problem med detta finns elektroniska system som t ex Electrolux Professional Control System, som gör det möjligt att boka tvättider digitalt. Därmed kan många missförstånd och irritationsmoment undvikas. Samtidigt ökar även känslan av säkerhet – ingen annan än den som bokat tvättstugan kommer in under den bokade perioden. Systemet kan även skötas direkt i mobilen.

Vårt erbjudande

Electrolux Professional erbjuder flera fördelar:

 • Mycket bra garantivillkor och snabba, säkra reservdelsleveranser i hela landet. Det är viktigt, då stillastående maskiner skapar stor irritation och missnöjda användare.
 • Väl inarbetat servicenät med stor rutin och bra utbildning. Därför löser vi ofta problemen direkt.
Essentia_customer-care04

Få mer information om Essentia

Fördelar med service 2020-07-07T11:22:52+01:00 Electrolux Professional