Electrolux Professional deltar i projekt som skapar långsiktig lösning för restaurang- och storköksbranschen

Coronaviruset har påverkat hela samhället och fött nya utmaningar som kräver helt nya lösningar. Ett projekt som arbetar med att skapa en ny lösning för restaurangbranschen är ”RESK(L)AR”, som Electrolux Professional är med och driver tillsammans med Chalmers Industriteknik, Nordish Market, Restauranglabbet och Where is my pony.

Under den pågående krisen har Electrolux Professional stöttat flera olika initiativ med syftet att hjälpa den hårt drabbade restaurangbranschen. Effekterna av pandemin kräver dock mer än bara tillfälligt stöd, det behöver också utvecklas mer långsiktiga lösningar och för att bidra till detta är vi med och driver projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR.

RESK(L)AR fokuserar på två samhällsutmaningar som uppstått i spåren av corona. Det första är att förse personer i riskgrupper med hållbar mat från restauranger och den andra avser utmaningen med restaurangers överlevnad. Målet med projektet är att utveckla lösningar som ger restauranger en ny försäljningskanal och möjligheten att nå ut samtidigt som personer i karantän på ett smidigt sätt får tillgång till näringsrik och hållbar mat.

Effektiva och hållbara logistiklösningar

För att kunna leverera hållbar mat från restauranger till karantänsatta personer i stor skala, måste logistiken bli effektiv och här krävs flera olika anpassningar. Bland annat måste restaurangernas utbud anpassas och man måste också hitta leveransvillkor som passar både personerna i karantän och säkerställer en miljövänlig transport.

Projektet som innehåller tester av logistikupplägg, IT-lösningar, omställning av restauranger och kommunikation har stor potential att skalas upp och användas av många restauranger både under och efter pandemin.

Mer om projektet

Projektet finansieras  av Vinnova genom utlysningen ”Innovationer i krisens spår”, startade i Maj och pågår till slutet av oktober 2020. Ta gärna kontakt med projektet RESK(L)AR om du vill veta mer.

Electrolux Professional deltar i projekt som skapar långsiktig lösning för restaurang- och storköksbranschen 2020-06-25T11:09:15+01:00 Electrolux Professional