ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ ELECTROLUX PROFESSIONAL

กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์อาจใช้สำหรับเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เมื่อมีการอนุญาตให้ใช้หรือดาวโหลดวัสดุจากเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“เงื่อนไขการใช้งาน”) ที่ระบุอยู่ในประกาศนี้ หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่ายินยอมหรือใช้หรือดาวโหลดวัสดุจากเว็บไซต์นี้

คุกกี้
AB Electrolux (publ.) ใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” เพื่อปรับปรุงและอำนวยความสะดวกให้แก่คุณในการเข้าชมเว็บไซต์ Electrolux ไฟล์ “คุกกี้”ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้คนพิเศษและเก็บข้อมูลความชอบของคุณและข้อมูลทางเทคนิค เราใช้

a) “คุกกี้” ชั่วคราว (กล่าวคือ คุกกี้ยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบมัน) และ
b) “คุกกี้” ถาวร (กล่าวคือ คุกกี้ยังคงอยู่จนคุณปิดเบราเซอร์)

“คุกกี้” ไม่เก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หากคุณยืนยันข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ Electrolux ข้อมูลสามารถเชื่อมไปยังข้อมูลที่เก็บในคุกกี้

หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ AB Electrolux (publ.) คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อว่าเบราเซอร์จะได้ไม่ยอมรับคุกกี้(คำแนะนำวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ควรอยู่ในส่วนการช่วยเหลือในเว็บเบราเซอร์ของคุณ) หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ Electrolux

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโนบายคุกกี้ของเราและการใช้คุกกี้
ลิขสิทธิ์
ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ ELECTROLUX ให้สิทธิ์คุณแบบจำกัด, ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้, ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึง, ใช้และนำเสนอเว็บไซต์นี้และวัสดุ คุณตกลงว่าจะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ในทางใดก็ตาม

ELECTROLUX ให้สิทธิ์คุณในการชมและดาวโหลดข้อมูล (“วัสดุ”) ในเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช่ทางการค้า การให้สิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายหัวข้อในวัสดุและสำเนาวัสดุและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังนี้ 1) คุณต้องรักษาสำเนาวัสดุที่ดาวโหลดมาทั้งหมด, ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและการประกาศที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆที่อยู่ในวัสดุ; 2) คุณจะไม่ดัดแปลงวัสดุในทางใดก็ตามหรือทำซ้ำหรือนำเสนอ, กระทำ, หรือแจกจ่ายออกสู่สาธารณะหรือใช้หรือสื่อสารในที่สาธารณะหรือเพื่อการค้าและ; 3) คุณต้องไม่ถ่ายโอนวัสดุให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ว่าคุณแจ้งพวกเขาและพวกเขายอมรับข้อผูกมักภายใต้กำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในขณะเดียวกันอาจมีการอัพเดทเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เว็บไซต์นี้ นับรวมไปถึงวัสดุทั้งหมดมีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองจากกฏหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดสนธิสัญญาทั่วโลก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏหมายลิขสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์นี้และเพื่อป้องกันการคัดลอกวัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นที่ระบุอยู่ในที่นี้ ELECTROLUX ไม่อนุญาตให้แสดงออกหรือให้สิทธิ์แก่คุณภายใต้สิทธิบัตร, การออกแบบ, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์หรือกฏหมายความลับทางการค้าใดๆ

บัญชีผู้ใช้
คุณอาจต้องเปิดบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าถึงบางส่วนที่หวงห้ามของเว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เราตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเลือกพาสเวิร์ดด้วย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาพาสเวิร์ดและบัญชีของคุณเป็นความลับทั้งหมด นอกจากนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีดังกล่าว คุณตกลงจะแจ้ง ELECTROLUX ทันทีถึงการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ ELECTROLUX จะไม่รับผิดชอบความสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีใครบางคนใช้พาสเวิร์ดและบัญชีของคุณ

การรับประกันผู้ใช้
คุณแสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณจะใช้เว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึงกฏหมายและข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้และสอดคล้องกับนโยบายและกฏของเว็บไซต์ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ในการ: (a) ส่งสแปมหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับเชิญ; (b) สวมรอยว่าเป็น ELECTROLUX หรือคนอื่น; (c) ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือจัดการตัวระบุเพื่อปลอมแปลงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านเว็บไซต์; (d) ให้ข้อมูลเรื่องความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานผิด; (e) ปฏิบัติในลักษณะที่ส่งผลในทางลบต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้คนอื่น; (f) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะละเมิดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง, (g) โพสหรือส่งต่อวัสดุใดๆที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือที่ม่ชอบด้วยกฎหมาย, อันตราย, หมิ่นประมาท, หยาบคายหรือที่น่ารังเกียจอื่นๆหรือที่ประกอบไปด้วยการโฆษณาหรือการชักชวนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ; (h) เก็บหรือรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่นเว้นแต่ว่ามีการอนุญาตจากผู้ใช้ดังกล่าวหรือ (i) ไม่ปฏิบัติตามการถอนการอนุญาตออกตามที่อธิบายใน (h) หากคุณไม่ปฏิบัติตามดังที่กล่าวมาก่อน คุณอาจไม่ได้ใช้เว็บไซต์ ELECTROLUX จะไม่ผูกพันตามกฏหมายกับข้อตกลงนี้และขอสงวนสิทธิ์ทางกฏหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน คุณต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ ELECTROLUX และบริษัทในเครือ

การเปลี่ยนแปลง
ELECTROLUX ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการเปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, เพิ่มหรือลบส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของคุณต่อเนื่องหลังมีการโพสแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

ELECTROLUX อาจยกเลิก, เปลี่ยนแปลง, แก้ไขความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆของบางส่วนในเว็บไซต์, ทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆกับเว็บไซต์, วัสดุและผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, บริการหรือราคา (ถ้ามี) ตามที่อธิบายในเว็บไซต์, ระงับหรือหยุดคุณลักษณะใดๆของเว็บไซต์ รวมถึงบางคุณสมบัติของเว็บไซต์ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเตือน ELECTROLUX อาจกำหนดข้อจำกัดในส่วนของบางคุณสมบัติและบริการ หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือรับผิดชอบใดๆ  ELECTROLUX อาจยกเลิกการอนุญาต, การให้สิทธิ์และการให้อำนาจตามที่ระบุไว้ด้านบนได้ทุกเวลาและเมื่อมีการยกเลิกดังกล่าว คุณจะทำลายวัสดุทั้งหมดทิ้งทันที

การยอมรับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงคุณยอมรับว่าการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, know-how, ข้อมูลอันเป็นความลับ, สิทธิในฐานข้อมูล, และสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ (ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม) ในเว็บไซต์เป็นสิทธิ์ของ ELECTROLUX หรือผู้ออกใบอนุญาตของบริษั ค่าความนิยมและการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการใช้การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวที่เป็นสิทธิ์ของ ELECTROLUX จะมีผลกับ ELECTROLUX

การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ Electrolux

การแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณทำให้เราสามารถมอบประโยชน์ต่างๆให้คุณได้ การใช้บัญชีส่วนตัวของคุณหรือการลงทะเบียนอื่นๆจะทำให้ง่ายและสะดวกต่อคุณในการ

• ลงทะเบียนการซื้อของคุณและคุณสามารถได้รับประโยชน์ทั้งหมดตามสิทธิ์การซื้อของคุณ
• ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณสนใจ
• ได้รับข้อความส่วนตัวเกี่ยวกับการเชิญและข้อเสนอพิเศษ
• ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเมื่อซื้ออุปกรณ์เสริมและอะไหล่ออนไลน์
• ได้รับการแจ้งเตือนและข้อมูลเรื่องงานอีเว้นท์และโปรโมชั่นที่คุณลงทะเบียนไว้

อีกทั้ง ยังทำให้เราสามารถทำการวิจัยทางการตลาดและสถิติเพื่อช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและรู้จักลูกค้าของเราได้ดีขึ้นได้ คุณอาจเลือกแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเราในหลายๆช่องทางออนไลน์ เช่น การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก My Pages, การสั่งบริการหรือการติดตั้ง, การเข้าร่วมการแข่งขัน, การเข้าร่วมงานอีเว้นท์, การลงทะเบียนซื้อ,การซื้อใน webshop หรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่น, หรือการขอรับจดหมายข่าว

กรุณาจดจำไว้ว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Electrolux ส่วนกลางและอาจถูกถ่ายโอนจากประเทศบ้านเกิดของคุณไปยังบริษัท Electrolux อื่นๆทั่วโลก โดยบริษัทอาจสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอพิเศษของเรา หากคุณไม่ต้องการรับโปรโมชั่น คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยการแสดงความไม่ยินยอมที่จะรับในแบบฟอร์มการลงทะเบียน

อาจมีการบริหารและจัดการข้อมูลโดยกลุ่มคนที่ Electrolux คัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง ยกเว้นตามที่ระบุด้านบน ข้อมูลนี้จะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่ว่าเราได้รับการยินยอมจากคุณ

หากคุณต้องการให้เราหยุดส่งข้อเสนอส่วนตัวหรือข้อมูล คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยการใช้ฟังก์ชั่น opt-out ในอีเมล์หรือหน้าบัญชีของคุณ หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลของคุณทิ้ง คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยการยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณ

กรุณาจดจำไว้ว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณที่ให้ไว้ในการสั่งซื้อใน webshop หรือคำร้องขอใช้บริการจะถูกใช้ดำเนินการข้อผูกพันของเรากับคุณ เว้นแต่ว่าคุณสร้างบัญชีหรือสมัครสมาชิกโปรโมชั่นด้วย

ข้อมูลที่คุณให้
ข้อมูลที่ระบุตัวตนใดๆที่คุณให้กับ ELECTROLUX ผ่านเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองจากกฏหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรส่งข้อมูลอันเป็นความลับหรือมีเจ้าของให้กับ ELECTROLUX ผ่านเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าข้อมูลหรือวัสดุใดๆที่คุณหรือบุคคลที่กระทำการแทนในนามของคุณให้กับ ELECTROLUX จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความลับหรือมีเจ้าของ เมื่อมีการให้ข้อมูลหรือวัสดุดังกล่าวกับ ELECTROLUX หมายถึงว่าคุณจะมอบหมายและส่งต่อการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดให้กับ ELECTROLUX เพื่อคุ้มครองข้อมูลหรือวัสดุดังกล่าวและ ELECTROLUX สามารถใช้, ทำซ่ำ, นำไปแสดง, กระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ, ส่งต่อ, กระจาย, ดัดแปลงและให้สิทธิ์ในข้อมูลหรือวัสดุดังกล่าวและคุณยังยอมรับว่า ELECTROLUX สามารถใช้ความคิด, แนวคิดหรือ know-how ที่คุณหรือบุคคลที่กระทำการแทนในนามของคุณมอบให้กับ ELECTROLUX ได้ คุณยังรับประกันอีกว่าคุณจะไม่ให้ข้อมูลหรือวัสดุกับ ELECTROLUX ที่เป็นการหมิ่นประมาท, คุกคาม, อนาจาร, ข่มขู่หรือผิดกฏหมายภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่รวมเข้ากับวัสดุที่มีเจ้าของของคนอื่น ELECTROLUX ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการลบข้อมูลใดๆที่คุณให้ออกจากเว็บไซต์

ความปลอดภัย
คุณอาจไม่: (a)ใช้อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ใดๆที่สามารถแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือ (b) กระทำการใดๆที่สร้างความไม่เหมาะสมหรือไร้เหตุผลกับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ (เช่น การส่งอีเมล์ในปริมาณมาก- “การสแปม”) หรือ (c) แทรกแซงหรือโน้มน้าวด้วยซอฟแวร์ของเว็บไซต์ นี่รวมถึงการใส่วัสดุไปบนเว็บไซต์ที่ทำให้เกิดการติดไวรัส, Trojan horses, ระเบิดเวลาหรือองค์ประกอบอื่นๆที่อาจทำลายหรือแทรกแซงโครงสร้างโปรแกรมของเว็บไซต์

เว็บไซต์บุคคลที่สาม
ELECTROLUX ไม่รับผิิดชอบในการติดตามหรือตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์บุคคลที่สามและก็ไม่รับผิิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนั้น ELECTROLUX อาจทำให้เว็บไซต์นี้ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากคุณใช้เว็บไซต์เหล่านี้ คุณจะต้องออกจากเว็บไซต์ของเรา หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่ถูกลิ้งค์ คุณต้องรับความเสี่ยงเองและเป็นความรับผิดชอบของคุณในการใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดเพื่อป้องกันไวรัสหรือองค์ปกระกอบที่อันตรายอื่นๆ ELECTROLUX ไม่รับประกันหรือรับรองเว็บไซต์ที่ถูกลิ้งค์หรือข้อมูลใดๆที่ปรากฏหลังจากนั้นหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายหลังจากนั้น ลิ้งค์ไม่ได้สื่อว่า ELECTROLUX หรือสปอนเซอร์เว็บไซต์นี้ให้การรับรอง, มีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยงหรือได้รับการอนุญาตทางกฏหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ, ชื่อทางการค้า, โลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ที่แสดงหรือเข้าถึงได้ผ่านลิ้งค์หรือที่เว็บไซต์ที่ถูกลิ้งค์ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ, ชื่อทางการค้า, โลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ  ELECTROLUX หรือบริษัทในเครือหรือสาขาของบริษัท

ลิ้งค์ภายนอกเข้าสู่เว็บไซต์
ลิ้งค์ทั้งหมดที่เข้าสู่เว็บไซต์ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ELECTROLUX ยกเว้นในกรณีที่ ELECTROLUX ยินยอมให้ลิ้งค์เข้ามาโดยที่: (i) ลิ้งค์เป็นตัวอักษรที่ประกอบด้วยชื่อ “ELECTROLUX” เท่านั้น และไม่ได้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ELECTROLUX หรือเครื่องหมายการค้าที่มีลิขสิทธิ์ของผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท; (ii) ลิ้งค์ “ชี้” ไปที่ www.electrolux.com เท่านั้นและไม่ได้มีหน้าลึกเข้าไปอีก;(iii) ลิ้งค์หลังจากผู้ใช้กดไปแล้ว ปรากฏหน้าเต็มในหน้าต่างเบราเซอร์นำทางและไม่ได้อยู่ภายใน “กรอบ” บนไซต์ที่ถูกลิ้งค์; และ (iv) รูปลักษณ์, ตำแหน่ง, และลักษณะอื่นๆของลิ้งค์อาจไม่ได้สร้างรูปลักษณ์ปลอมที่หน่วยงานหรือกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องหรือได้รับการสปอนเซอร์จาก ELECTROLUX และก็ไม่ได้ทำลายหรือลดค่าความนิยมที่เชื่อมโยงกับชื่อและเครื่องหมายการค้า ELECTROLUX หรือบริษัทในเครือ ELECTROLUX ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตนี้ในการลิ้งค์ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท

การยกเว้นการประกันโดยนัย
แม้จะมีการดูแลสอดส่องเพื่อรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ELECTROLUX ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว วัสดุอาจมีความผิดพลาดและไม่ถูกต้องที่เกิดจากการพิมพ์ ELECTROLUX ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของวัสดุหรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ, ความคิดเห็น, ข้อความหรือข้อมูลอื่นๆที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าความเชื่อมั่นในคำแนะนำ, ความคิดเห็น, ข้อความ, บันทึกหรือข้อมูลดังกล่าว จะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาทั้งหมดได้รับการจัดหามา “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยในที่นี้ ELECTROLUX ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่มีการละเมิดการทำงานของเว็บไซต์นี้และเนื้อหา ELECTROLUX ไม่รับประกันหรือรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าอาจมีการดักจับข้อมูลที่ส่งไป ELECTROLUX ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับเว็บไซต์นี้หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจาก ELECTROLUX ปลอดไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ การรับรอง, การรับประกันและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดได้รับการยกเว้น เว้นแต่ขอบเขตที่กฏหมายได้ห้ามไว้

ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่มีกรณีใดๆที่ ELECTROLUX ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง, ทางอ้อม, พิเศษ, เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือเกิดขึ้นตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ, สัญญา, รายได้, ข้อมูลหรือธุรกิจหยุดชะงัก) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือความไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แม้ว่า ELECTROLUX จะรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้มา ณ ที่นี้ ไม่มีกรณีใดๆที่ ELECTROLUX ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาด, ความไม่ถูกต้อง, การละเลยหรือข้อบกพร่องอื่นๆหรือความไม่สมควรแก่เวลาของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

หน้าที่ในการลดความสูญเสีย
ปราศจากอคติต่อข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้มา ณ ที่นี้ คุณจะดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการร้องเรียนหรือการกระทำ (ไม่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อ, การละเมิดสัญญาหรือประการอื่น) ที่คุณอาจดำเนินคดีกับ ELECTROLUX

การประกาศ
การประกาศทั้งหมดที่สื่อไปถึง “การเขียน”, “การประกาศ”, และ”การแจ้งเตือน” และวิธีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความรู้สึก จะครอบคลุมวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล์) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากลุ่มที่เชื่อมั่นในการสื่อสารยึดถือหลักฐานที่ว่าการสื่อสารเป็นการรับและการส่ง

ช่วงเวลาและการแยกข้อกำหนด
มูลเหตุต่างๆที่คุณอาจมีกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ ต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีการร้องเรียนหรือมูลเหตุต่างๆเกิดขึ้น หากศาลที่มีอำนาจในการตัดสินคดีพบว่าข้อกำหนดในข้อตกลงไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดเพื่อให้มีผลต่อเจตนาของข้อตกลงและส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

การเข้าถึงจากดินแดนและสถานที่นอกประเทศสวีเดน ELECTROLUX ไม่รับรองว่าวัสดุที่เว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือใช้ได้กับสถานที่อื่นๆนอกประเทศสวีเดนและการเข้าถึงจากดินแดนที่เนื้อหาผิดกฏหมาย เป็นสิ่งต้องห้าม หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่นอกประเทศสวีเดน คุณต้องปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่นทั้งหมด กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้

การใช้เว็บไซต์นี้และเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของคุณจะใช้บังคับตามกฏหมายประเทศสวีเดน โดยไม่มีผลต่อกฏว่าด้วยความขัดแย้งกันของกฏหมาย

Terms & Conditions 2019-04-30T11:39:13+07:00 Electrolux Professional