ติดต่อเรา

Electrolux Professional (Thailand) Co., Ltd.

อาคารอีเลคโทรลักซ์ ชั้น 11
1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพ 10310

โทร: +66 2 308 5000

Contact Us 2019-04-30T11:02:38+07:00 Electrolux Professional