food - custom made fabrication

การผลิตตู้สแตนเลสตามคำสั่งของลูกค้า

สำหรับทุกอย่างที่คุณต้องการ

ตู้สแตนเลสที่แข็งแรงนี้ผลิตขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า เป็นการผสมผสานระหว่างฐานช่องแช่แข็ง, ช่องแช่เย็น, ส่วนที่ใช้ความร้อน, และพื้นที่ว่าง ประกอบกันตามความต้องการของคุณ
เลย์เอ้าท์ที่ทันสมัยของตู้นี้เหมาะกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของอุปกรณ์จาก Electrolux

ค้นหาว่าตู้สแตนเลสช่วยเหลือธุรกิจคุณได้อย่างไร

หาอุปกรณ์ที่เหมาะกับคุณ

Custom made stainless steel fabrication 2019-04-22T08:39:33+07:00 Electrolux Professional