ซักและอบ

เครื่อง “3-in-1” ที่เข้าใจและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ทิ้งเครื่องซักและอบผ้าเครื่องเก่าของคุณไปและประหยัดพื้นที่การซักด้วยการเปลี่ยนมาใช้เครื่องซักและอบผ้า Electrolux Professional รุ่นใหม่

แค่ใส่ผ้าและกดปุ่ม  start

ซักและอบ
ใช้มันเป็นทั้งเครื่องซักและอบผ้า ช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการง่ายขึ้น (ไม่ต้องนำผ้าเข้านำผ้าออก)

ซักอย่างเดียว
เพิ่มความจุในการซักโดยใช้เครื่องซักผ้าอย่างเดียว คุณสามารถซักผ้าได้ถึง 14 หรือ 27 กก. จากสมรรถนะที่ดีที่สุด

อบอย่างเดียว
เครื่องนี้สามารถอบได้อย่างเดียวด้วย

ค้นหาว่าการซักและอบของเราช่วยเหลือธุรกิจคุณได้อย่างไร

หาอุปกรณ์ที่เหมาะกับคุณ

Wash and Dry 2019-04-23T05:01:41+07:00 Electrolux Professional