essentia customer care electrolux professional
Essentia customer care Electrolux Professional

Essentia

รวมทีมขึ้นมาเพื่อรับใช้คุณ ทุกที่ทุกเวลา

หัวใจของการบริการลูกค้า

Essentia ยกระดับการดูแลลูกค้าสู่ระดับใหม่  บริการที่สำคัญในแง่ของความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงครบอายุอุปกรณ์ เราพร้อมให้บริการบำรุงรักษาอย่างครอบคลุมโดยอิงตามความรู้อย่างกว้างขวางของเรา สิ่งสืบทอดและการออกแบบอุปกรณ์สำหรับครัว การซักรีดและการทำเครื่องดื่ม

สำรวจ Essentia

ให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการ ดูแลกระบวนการของคุณด้วยเครือข่ายบริการที่เชื่อถือได้  บริการเฉพาะที่กำหนดได้และเทคโนโลยีนวัตกรรม

ความเห็นของเรา

“ด้วย Essentia การบริการด้านการดูแลใหม่ของเรา เรารับประกันกระบวนการดูแลลูกค้าที่เป็นมาตรฐานและที่กลมกลืนทั่วโลก
ด้วยความสัมพันธ์ของการดูแลลูกค้า Essentia เราต้องเป็นเหตุผลที่ลูกค้าของเราเลือกที่จะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงามและนวัตกรรมของ Electrolux Professional

Magnus Savenas
รองประธานฝ่ายการดูแลลูกค้าและคุณภาพ
Electrolux Professional

เรียนรู้เพิ่มเติมเเกี่ยวกับ Essentia

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Essentia

Essentia Customer Care 2016-06-01T13:56:56+07:00 Electrolux Professional