ห้องเย็น

ห้องเย็น Electrolux มีหลายขนาดและมีฟังก์ชั่นแตกต่างกัน ออกแบบมาให้ทำงานในอุณหภูมิที่ร้อน(+43ºC)

ห้องเย็นประกอบด้วยคูลเลอร์, ห้องแช่แข็ง (-18/-20ºC) แบบ Built-in และหน่วยทำความเย็นระยะไกล

ห้องเย็นของเราละลายน้ำแข็งผ่านแก๊สร้อน พร้อมมีการระเหยน้ำแข็งที่ละลายแล้วซ้ำ เทคโนโลยีนี้ลดพลังงานรวมที่ใช้ ทำให้ระยะเวลาในการละลายสั้นลงและจำกัดความร้อนของห้องเย็น

ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านระบบทำความเย็นในการติดตั้ง

หาแพคเกจที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

ค้นหาว่าห้องเย็นของเราช่วยเหลือธุรกิจคุณได้อย่างไร

ห้องเย็น

Cold Rooms 2019-04-22T11:02:42+07:00 Electrolux Professional