Electrolux Professional tilldelas miljöpris

Electrolux Professional tilldelades i helgen priset för Årets miljöinitiativ tillsammans med Brunskogsgruppen. Priset delades ut under Kann-galan, ett lokalt initiativ som årligen anordnas av Ljungby Business Arena för att hylla duktiga företag, personer och organisationer som gjort insatser under året.

 

Det initiativ som belönades var den gemensamma satsning som Electrolux Professional tillsammans med Brunskogsgruppen gjort på en etanol-lastbil som under fem års tid kommer att köra en lokal slinga för att hämta upp produktionsdetaljer till Electrolux Professionals fabrik i Ljungby från lokala underleverantörer.

Satsningen har gjorts som en del i Electrolux Professionals övergripande satsning på hållbarhet och ett kraftigt minskat avtryck på miljön. Bränslet som lastbilen körs på är 100% förnybart och fossilfritt. Materialet kallas Agro Cleanpower ED 95 och tillverkas lokalt i Sverige, ca 3 timmar från fabriken i Ljungby. Dessutom tillverkas delar av etanolen av restprodukter från matindustrin. Lastbilen invigdes passande nog under Electrolux Miljödag, den 5 juni.

Priset delades ut under pompa och ståt och mottogs av Electrolux Professionals fabrikschef Christer Ågren. -Mest av allt vill jag tacka personalen som varje dag kommer med tips om miljön, sa Ågren under sitt tacktal.

Electrolux Professional tilldelas miljöpris 2018-10-08T15:19:01+01:00 Electrolux Professional