Jaká je skutečná přidaná hodnota originálních dílů a jaké výhody přinášejí vašemu podnikání?

V Electrolux Professional se nespokojíme s ničím menším než s nejvyšší kvalitou pro naše zákazníky, a proto dbáme na to, aby každý díl použitý v našem zařízení byl testován a obstál při dlouhé životnosti, kterou navrhujeme do všech našich produktů.
Mohou však nastat případy, kdy je potřeba díly vyměnit kvůli opotřebení nebo poškození.
Víte za těchto okolností, zda váš poskytovatel služeb dodává originální položku nebo náhradní kopii? Díl může vypadat stejně, ale pro použití v našem zařízení jsou schváleny pouze originální náhradní díly.
Zde vysvětlíme některé výhody spojené s trváním na originálních náhradních dílech a některé důvody, proč by neměly být nahrazeny neoriginálními nebo neschválenými díly.

1) ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

Nejen pro zaměstnance, ale i pro operátory a samotný produkt. Originální díly OEM (Original Equipment Manufacturer) byly testovány ve specializovaných laboratořích s jejich konkrétním zařízením, aby byl zajištěn jeho bezpečný provoz, a tím byla zajištěna jak počáteční investice, tak zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců, kteří s nimi budou pracovat.

2) CERTIFIKOVANÁ SPOLEHLIVOST A VÝKON

Vaše profesionální vybavení je navrženo tak, aby zůstalo robustní, fungovalo s plnou účinností a vydrželo mnoho let při náročném používání, ale bez nadměrné spotřeby energie a zásob – a bez zbytečných nákladů. Tato spolehlivost se odvíjí od montáže pouze originálních náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu, které – díky jejich odolné povaze – zajišťují správný chod jako nákladově efektivní a vysoce výkonné řešení s nepochybně pozitivním dopadem na vaše podnikání.

3) PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST

Profesionální vybavení je základním kamenem jakéhokoli pohostinského a zdravotnického provozu, a proto je jeho udržení aktivní a maximalizace jeho provozuschopnosti zásadní pro dosažení ziskového podnikání. Skutečné díly OEM zajišťují, že zařízení budou fungovat přesně tak, jak mají, a déle, čímž se sníží šance na neplánované prostoje a následný dopad, který to může mít na vaše podnikání.

4) ZARUČENÁ ZÁRUČNÍ OCHRANA

Použití jiných než OEM dílů může zrušit platnost záruky výrobce na zařízení, takže na spotřebič již nemusí být kryty budoucí záruční nároky. Navíc jako zákazník nemůžete požadovat vrácení nákladů na díl v rámci záruky, protože tyto neoriginální díly nebudou kryty výrobcem. Trvání na originálních náhradních dílech, příslušenství a spotřebním materiálu proto zajišťuje, že vaše záruka zůstane platná a pokryje vás pro budoucí nároky, pokud by vznikly.

5) NIŽŠÍ CELKOVÉ NÁKLADY

Neoriginální náhradní díl může nabídnout nižší „krátkodobé“ náklady. To může poskytnout krátkodobý zisk, ale nebere to v úvahu celkové náklady na vlastnictví později. Neoriginální může ovlivnit účinnost a provoz zařízení a způsobit neviditelné náklady, které mohou vzniknout v delším období. Originální náhradní díly jsou testovány, aby správně pasovaly a fungovaly, vyhýbaly se dalším poruchám, pravděpodobněji vydrží déle, zkracují se prostoje, další ztracené obchodní příležitosti a dodatečné náklady na opravy.

Poté může originální díl OEM zlepšit návratnost investic prostřednictvím delší životnosti, vyšší hodnoty a většího zisku pro vaše podnikání.

Na druhou stranu jsou originální díly testovány tak, aby správně pasovaly a fungovaly v příslušném stroji, čímž se zabrání dalším poruchám a je také pravděpodobnější, že vydrží déle, čímž se sníží prostoje a zajistí se kontinuita provozu.
Proto součást OEM může zlepšit vaši návratnost investic, což vám umožní získat v průběhu let vyšší hodnotu.

ZÁVĚR

Bezpečnost, spolehlivost, dlouhá životnost, záruční ochrana a nižší náklady na vlastnictví – to vše přispívá ke zvýšení hodnoty vašeho podnikání.

Stůjte si za svým, trvejte na originálních, důvěryhodných součástkách pro vaše zařízení. 

Jaká je skutečná přidaná hodnota originálních dílů a jaké výhody přinášejí vašemu podnikání? 2023-02-22T11:34:00+00:00 Electrolux Professional