Udržitelná řešení poskytující dlouhodobou hodnotu pro naše zákazníky po celém světě

Dobré volby
pro planetu

Electrolux Professional je tu, aby vám pomohl najít cestu k udržitelné budoucnosti. Existuje mnoho příležitostí, jak pozitivně přispět výběrem účinnějších a energeticky úspornějších zařízení – to je nejen dobrá zpráva pro planetu, ale i pro konečný výsledek vašeho podnikání. Je čas udělat správná rozhodnutí.

Udržitelný
přístup

Naším posláním je každý den usnadnit práci našich zákazníků, zvýšit jejich ziskovost – a skutečně udržitelný. Udržitelnost je klíčovou součástí naší strategie, kultury a operací.
Jako kompas používáme Cíle udržitelného rozvoje (SDG). Každý den se snažíme zlepšovat udržitelnost v hodnotovém řetězci našich zákazníků.

Prosazujeme náš závazek k udržitelné budoucnosti prostřednictvím transparentnosti životního prostředí

Klimaticky neutrální do roku 2030

Zavázali jsme se chránit životní prostředí a chceme zanechat zdravou planetu budoucím generacím. Nestačí nám jen snížit dopad na životní prostředí – ne, chceme jít ještě o krok dále:

Podporujeme Agendu OSN 2030 a související „Cíle udržitelného rozvoje“ (SDG) a zavázali jsme se stát do roku 2030 klimaticky neutrálními.

SDG, které aktivně podporujeme.

Opatření na ochranu klimatu a dostupnou a čistou energii

Electrolux Professional uznává důležitost přijetí opatření ke zmírnění změny klimatu a podporuje ambice Pařížské dohody. Věříme, že můžeme přispět v celém našem hodnotovém řetězci vývojem energeticky účinných produktů a zvýšením energetické účinnosti v našich provozech. Chceme také aktivně podporovat přechod na obnovitelné a nefosilní zdroje energie.

Naše nejdůležitější opatření:

 • Vývoj energeticky účinných produktů s nízkou spotřebou
 • Identifikace alternativ k plynům HFC (fluorované uhlovodíky)
 • Efektivní využití materiálů a zdrojů
 • Snížení spotřeby energie v našich továrnách (interní systém EPS)
 • Certifikace ISO 50001 v našich továrnách
 • Aktivní podpora při přechodu na obnovitelné zdroje energie
 • Vyhýbání se investicím do aplikací fosilních paliv

Čistá voda a sanitační zařízení

Více než 40 procent světové populace je postiženo nedostatkem vody a předpovědi naznačují, že se bude i nadále zvyšovat. Protože velké množství našich produktů používá vodu, Electrolux Professional může přispět vývojem a nabídkou produktů pro úsporu vody. Chceme také přispět k zachování místních vodních zdrojů v našich průmyslových areálech – prostřednictvím hodnocení rizik spojených s vodou a zlepšováním spotřeby vody.

Our most important measures:

 • Development of water efficient/low consumption products
 • Water risk assessments in our own operations
 • Reducing water use in our own operations,
  (with particular focus on countries with water stress)
 • Water discharge management to control quality and destination

Poctivá práce a ekonomický růst

Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším faktorem dlouhodobého úspěchu, neustále se zavazujeme rozvíjet pracovní prostředí, které umožňuje udržitelný výkon a ve kterém mohou všichni zaměstnanci ze sebe vydat to nejlepší. Náš závazek k ochraně zdraví a bezpečnosti jde nad rámec dodržování předpisů a zákonů.

Our most important measures:

 • Occupational Health and Safety Program
 • Attention to user ergonomics and product safety in product development (including third-party certifications)
 • Zero tolerance of slavery, human trafficking and child labor
 • Observance of employee rights (ILO conventions)
 • Code of Conduct training
 • Supplier assessments and procurement practices

Udržitelná spotřeba a výroba

Abychom snížili ekologickou stopu našich produktů a našich provozů, hlavní důraz je kladen na vývoj udržitelných produktů pro naše zákazníky. V našich výrobních závodech se zaměřujeme na řízení a snižování dopadu na životní prostředí v oblasti chemikálií, emisí a odpadů a na efektivní využívání zdrojů.

Our most important measures:

 • Environmental Management System in our operations (EPS), including third-party certifications to ISO 14001 (regulatory compliance, chemical management, effluent management, management of emissions and waste management)
 • Environmental performance in our operations (water, energy, waste, etc.)
 • Efficient use of materials
 • Sustainability report
 • Sustainable innovations and increasing product efficiency
 • Foster employee engagement
 • Respect for labor and human rights

Rovnosti žen a mužů

Electrolux Professional oceňuje diverzitu a začlenění a odsuzuje diskriminaci a obtěžování. Snažíme se zvyšovat podíl manažerek na všech úrovních společnosti.

Our most important measures:

 • Anti-discrimination measures
 • Active promotion of diversity and inclusion

SDG 3 – Zdraví a pohoda

Nabízíme hygienická a dezinfekční řešení, která mohou pomoci zabránit šíření infekcí a nemocí. Podporujeme také zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pracujeme s nimi.

SDG 17 – Partnerství k dosažení cílů

Electrolux Professional je signatářem UN Global Compact a je zapojen do různých partnerství na podporu udržitelného rozvoje. V roce 2020 podepsal generální ředitel společnosti Electrolux Professional Prohlášení od obchodních lídrů pro obnovenou globální spolupráci.

SDG 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Electrolux Professional je signatářem UN Global Compact a zavázal se dodržovat jeho 10 zásad týkajících se lidských práv, práce, boje proti korupci a životního prostředí.

SDG 11 – Udržitelná města a komunity

Electrolux Professional se podílí na spolupráci při budování udržitelných komunit. Jsme přesvědčeni, že naše efektivní a trvalá řešení v rámci sdílené ekonomiky mohou přispět k udržitelnějším městům a komunitám.

Řešení pro udržitelné
praní prádla

Praní vyžaduje spotřebu vody, energie a pracích prostředků. Electrolux Professional využívá technologie a inovace k výrobě produktů s efektivním využíváním zdrojů s nízkým dopadem na životní prostředí a udrží zákazníky náskokem v oblasti udržitelnosti podnikání.

Čistá inovace

Řada Electrolux Professional Line 6000 je vyvrcholením 20 let inovací, které zákazníkům nabízejí řešení pro praní bez námahy a zajišťují udržitelnost.

-40% spotřeba vody
na praní

-40% spotřeba energie
u sušicích skříní

-60% spotřeba energie
na sušičkách

+20% úspora plynu
na žehličích

Certifikovaná odbornost, která vám poskytne bezkonkurenční výkony a výsledky každý den

Sustainable food solutions

The future of the planet relies on our ability to create smart solutions that use resources efficiently. Electrolux Professional solutions ensure you can concentrate on your business, knowing you are doing everything in the most sustainable way.

Chytré vaření

Ušetřete až 10 % energie s
Plan-n-Save

Vy rozhodnete o svém menu a konvektomat SkyLine použije svou novou logiku založenou na umělé inteligenci k optimalizaci pořadí vaření.

Elektrické grily HP

-30%
energy
consumption

Flower flame

-50%
gas
consumption

Indukce

-60%
energy
consumption

thermaline tlaková pánev na dušení poskytuje multifunkčnost a úspory

-80%
úspora

-60%
čas vaření

Our Rack Type
has the lowest running
costs in the industry

-34%
Energy saving

-63%
Water saving

Responsible refrigeration

Less harmful gases
The latest generation of professional refrigerators uses natural gases such as cyclopentane (in the insulation) and Hydrocarbons (HC), such as R290 with low GWP. Hydrocarbons (HC) reduce the environmental impact and contribute towards the longer life of the compressors.

Discover More

What we have achieved so far

We have been able to make significant progress in all areas of sustainability since 2015. But we only have one planet, so we always want to get better.
Discover More
Discover More
Discover More
Udržitelnost 2022-11-20T08:57:08+00:00 Electrolux Professional