Udržitelná řešení poskytující dlouhodobou hodnotu pro naše zákazníky po celém světě

Dobré volby
pro planetu

Electrolux Professional je tu, aby vám pomohl najít cestu k udržitelné budoucnosti. Existuje mnoho příležitostí, jak pozitivně přispět výběrem účinnějších a energeticky úspornějších zařízení – to je nejen dobrá zpráva pro planetu, ale i pro konečný výsledek vašeho podnikání. Je čas udělat správná rozhodnutí.

Good choices for the planet
A sustainable approach

Udržitelný
přístup

Naším posláním je každý den usnadnit práci našich zákazníků, zvýšit jejich ziskovost – a skutečně udržitelný. Udržitelnost je klíčovou součástí naší strategie, kultury a operací.
Jako kompas používáme Cíle udržitelného rozvoje (SDG). Každý den se snažíme zlepšovat udržitelnost v hodnotovém řetězci našich zákazníků.

Prosazujeme náš závazek k udržitelné budoucnosti prostřednictvím transparentnosti životního prostředí

Un-Global-Compact
SDG

Klimaticky neutrální do roku 2030

Zavázali jsme se chránit životní prostředí a chceme zanechat zdravou planetu budoucím generacím. Nestačí nám jen snížit dopad na životní prostředí – ne, chceme jít ještě o krok dále:

Podporujeme Agendu OSN 2030 a související „Cíle udržitelného rozvoje“ (SDG) a zavázali jsme se stát do roku 2030 klimaticky neutrálními.

SDG, které aktivně podporujeme.

Opatření na ochranu klimatu a dostupnou a čistou energii

Electrolux Professional uznává důležitost přijetí opatření ke zmírnění změny klimatu a podporuje ambice Pařížské dohody. Věříme, že můžeme přispět v celém našem hodnotovém řetězci vývojem energeticky účinných produktů a zvýšením energetické účinnosti v našich provozech. Chceme také aktivně podporovat přechod na obnovitelné a nefosilní zdroje energie.

13-climate-action
7-Affordable-and-clean-energy

Naše nejdůležitější opatření:

 • Vývoj energeticky účinných produktů s nízkou spotřebou
 • Identifikace alternativ k plynům HFC (fluorované uhlovodíky)
 • Efektivní využití materiálů a zdrojů
 • Snížení spotřeby energie v našich továrnách (interní systém EPS)
 • Certifikace ISO 50001 v našich továrnách
 • Aktivní podpora při přechodu na obnovitelné zdroje energie
 • Vyhýbání se investicím do aplikací fosilních paliv

Čistá voda a sanitační zařízení

Více než 40 procent světové populace je postiženo nedostatkem vody a předpovědi naznačují, že se bude i nadále zvyšovat. Protože velké množství našich produktů používá vodu, Electrolux Professional může přispět vývojem a nabídkou produktů pro úsporu vody. Chceme také přispět k zachování místních vodních zdrojů v našich průmyslových areálech – prostřednictvím hodnocení rizik spojených s vodou a zlepšováním spotřeby vody.

6-Water-and-sanitation

Our most important measures:

 • Development of water efficient/low consumption products
 • Water risk assessments in our own operations
 • Reducing water use in our own operations,
  (with particular focus on countries with water stress)
 • Water discharge management to control quality and destination

Poctivá práce a ekonomický růst

Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším faktorem dlouhodobého úspěchu, neustále se zavazujeme rozvíjet pracovní prostředí, které umožňuje udržitelný výkon a ve kterém mohou všichni zaměstnanci ze sebe vydat to nejlepší. Náš závazek k ochraně zdraví a bezpečnosti jde nad rámec dodržování předpisů a zákonů.

8-Decent-work-and-economic-growht

Our most important measures:

 • Occupational Health and Safety Program
 • Attention to user ergonomics and product safety in product development (including third-party certifications)
 • Zero tolerance of slavery, human trafficking and child labor
 • Observance of employee rights (ILO conventions)
 • Code of Conduct training
 • Supplier assessments and procurement practices

Udržitelná spotřeba a výroba

Abychom snížili ekologickou stopu našich produktů a našich provozů, hlavní důraz je kladen na vývoj udržitelných produktů pro naše zákazníky. V našich výrobních závodech se zaměřujeme na řízení a snižování dopadu na životní prostředí v oblasti chemikálií, emisí a odpadů a na efektivní využívání zdrojů.

12-Responsible-consumption-and-production

Our most important measures:

 • Environmental Management System in our operations (EPS), including third-party certifications to ISO 14001 (regulatory compliance, chemical management, effluent management, management of emissions and waste management)
 • Environmental performance in our operations (water, energy, waste, etc.)
 • Efficient use of materials
 • Sustainability report
 • Sustainable innovations and increasing product efficiency
 • Foster employee engagement
 • Respect for labor and human rights

Rovnosti žen a mužů

Electrolux Professional oceňuje diverzitu a začlenění a odsuzuje diskriminaci a obtěžování. Snažíme se zvyšovat podíl manažerek na všech úrovních společnosti.

5-Gender-equality

Our most important measures:

 • Anti-discrimination measures
 • Active promotion of diversity and inclusion

SDG 3 – Zdraví a pohoda

Nabízíme hygienická a dezinfekční řešení, která mohou pomoci zabránit šíření infekcí a nemocí. Podporujeme také zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pracujeme s nimi.

SDG 17 – Partnerství k dosažení cílů

Electrolux Professional je signatářem UN Global Compact a je zapojen do různých partnerství na podporu udržitelného rozvoje. V roce 2020 podepsal generální ředitel společnosti Electrolux Professional Prohlášení od obchodních lídrů pro obnovenou globální spolupráci.

SDG 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Electrolux Professional je signatářem UN Global Compact a zavázal se dodržovat jeho 10 zásad týkajících se lidských práv, práce, boje proti korupci a životního prostředí.

SDG 11 – Udržitelná města a komunity

Electrolux Professional se podílí na spolupráci při budování udržitelných komunit. Jsme přesvědčeni, že naše efektivní a trvalá řešení v rámci sdílené ekonomiky mohou přispět k udržitelnějším městům a komunitám.

Řešení pro udržitelné
praní prádla

Praní vyžaduje spotřebu vody, energie a pracích prostředků. Electrolux Professional využívá technologie a inovace k výrobě produktů s efektivním využíváním zdrojů s nízkým dopadem na životní prostředí a udrží zákazníky náskokem v oblasti udržitelnosti podnikání.

Čistá inovace

Řada Electrolux Professional Line 6000 je vyvrcholením 20 let inovací, které zákazníkům nabízejí řešení pro praní bez námahy a zajišťují udržitelnost.

line-6000-wasther

-40% spotřeba vody
na praní

Immagine 24

-40% spotřeba energie
u sušicích skříní

Electrolux Professional_dryer_255_still_005_left_cam_02_edit 1

-60% spotřeba energie
na sušičkách

+20% úspora plynu
na žehličích

loghi

Certifikovaná odbornost, která vám poskytne bezkonkurenční výkony a výsledky každý den

Udržitelná potravinová řešení.

Budoucnost planety závisí na naší schopnosti vytvářet chytrá řešení, která efektivně využívají zdroje. Řešení Electrolux Professional zajišťují, že se můžete soustředit na své podnikání s vědomím, že vše děláte tím nejudržitelnějším způsobem.

Chytré vaření

SkyLine-SkyDuo-700x593-1-2021

Ušetřete až 10 % energie s
Plan-n-Save

Vy rozhodnete o svém menu a konvektomat SkyLine použije svou novou logiku založenou na umělé inteligenci k optimalizaci pořadí vaření.

Elektrické grily HP

Immagine 11

-30%
spotřeby
energie

Hořáky

212L2149_mod

-50%
spotřeby
energie

Indukce

212L9249_mod

-60%
spotřeby
energie

thermaline tlaková pánev na dušení poskytuje multifunkčnost a úspory

Immagine 13

-80%
úspora

-60%
čas vaření

Naše tunelová myčka
má nejnižší provozní náklady v průmyslu

Immagine 14

-34%
úspora energie

-63%
úspora vody

Immagine 15

Odpovědné chlazení

Méně škodlivé plyny
Nejnovější generace profesionálních chladniček používá přírodní plyny, jako je cyklopentan (v izolaci) a uhlovodíky (HC), jako je R290 s nízkým GWP. Uhlovodíky (HC) snižují dopad na životní prostředí a přispívají k delší životnosti kompresorů.

Objevte více
ICON-R290

Čeho jsme zatím dosáhli

Od roku 2015 se nám podařilo dosáhnout výrazného pokroku ve všech oblastech udržitelnosti. Planetu máme ale jen jednu, takže se chceme neustále zlepšovat.
food_foundation
Objevte více
minshed
Discover More
hsb
Discover More
Udržitelnost 2022-11-20T08:57:08+00:00 Electrolux Professional