The Research Hub

The Research Hub je technologické partnerství umožňující spolupracovat s univerzitami, průmyslovými odvětvími a externími výzkumnými centry za účelem vytvoření inovačního ekosystému a podpory inovací otevíráním příležitostí, podporou kreativity a posilováním talentů.

Research Hub nabízí spolufinancovaná stipendia pro stáže doktorandů v Electrolux Professional. Vytváří atraktivní výzkumné prostředí pro vynikající mladé výzkumníky, umožňuje mobilitu talentů a je příležitostí pro doktorandy získat firemní zkušenost. Prostřednictvím stipendií financovaných The Research Hub mají doktorandi možnost rozvíjet specifické odborné kompetence v průmyslovém sektoru s vysokým vědeckým a technologickým dopadem, přičemž si stále udržují úzké vazby s akademickým světem.

The Research Hub

Mohlo by se vám také líbit:

The Research Hub 2024-02-22T10:38:25+00:00 Electrolux Professional