Lernia & Electrolux Professional i samarbete för fler kockar till branschen

Enligt branschorganisationen Visita behövs det uppemot 5 000 kockar de närmaste sju åren för att mätta den snabbt växande restaurangbranschen. För att bidra till fortsatt god utveckling av restaurangbranschen och svensk gastronomi inleder Electrolux Professional och Lernia ett samarbete kring två kockutbildningar.

  • ”Sveriges bästa kockskola” – en ambitiös kockutbildning baserad på Komvux.
  • ”JOIN” (Jobb och Integration i Näringslivet) – restaurangskola för nyanlända där språkutbildning kombineras med yrkesutbildning.

Delar av utbildningarna genomförs i Framtidens kök på Electrolux där deltagarna får lära sig modern matlagningsteknik med fokus på hållbarhet och effektivitet.

I första hand skall parterna samarbeta kring att attrahera elever till de båda kockskolorna för att lyfta en av branschens viktigaste utmaningar; att säkra kompetensförsörjningen i näringslivet och samtidigt få en hållbar arbetsmarknad där fler människor kan arbeta. Tanken är också att introducera eleverna till Electrolux kunder under utbildningen så att det efter avslutad utbildning finns en naturlig koppling till dessa arbetsgivare.

”Vi är stolt partner till initiativen ”Sveriges bästa kockskola” och ”Join” för att bidra till fortsatt god utveckling av restaurangbranschen och svensk gastronomi. Vi ser fram emot att få dela med oss av vår kunskap om hållbar och effektiv matlagningsteknik i ”Framtidens kök” på Electrolux. Initiativen ligger väl i linje med vårt hållbarhetsarbete ”For the Better” som innefattar nio löften inom områdena Bättre lösningar, Bättre verksamhet och Bättre samhälle.”
– Marcus Örnmark, Electrolux Professional

For the Better

Se även:

Lernia & Electrolux Professional i samarbete för fler kockar till branschen 2017-06-19T09:11:04+00:00 Electrolux Professional