En ansvarsfull företagskultur

Electrolux Professional ger pålitlig, opartisk säkerhet i världsklass, vilket framgår av vårt konkreta och mätbara engagemang för hälsa och säkerhet.

Hälsosam uppväxt, fridfullt arbete, trygghet och att känna sig säker.

Säkerheten är nummer ett

Spädbarn och barn under fem år har ökad risk för komplikationer från matförgiftning.

På Electrolux Professional vill vi skydda dig, dina barn och din familj genom maximal livsmedelsäkerhet. Våra Foodservice-lösningar undviker spridningen av bakterier som orsakar matförgiftning längs hela livsmedelskedjan, från förberedelse till hantering och lagring.

Livsmedelsäkerhet, för att förhindra kemisk överföring av potentiellt skadliga metall- eller plastämnen till mat eller dryck.

I enlighet med reglerna för matkontakt använder Electrolux Professional inte BPA (Bisphenol A) i sina plastkomponenter.

At Electrolux Professional we invest up to 1 million € per year for third party certification. 

Third party certification clearly shows our commitment to ensure reliable, impartial and world-class safety.

We are at the forefront when it comes to setting the Safety and Performance standards at national and international levels, actively contributing to enhance the safety and energy saving requirements of the products on the market.

Our imperative at Electrolux Professional is to protect you and the people you love by minimizing the risks of infections.

Hospitals, nursing homes and other healthcare institutions are at high risk for infection. 

To ensure maximum safety, our Barrier Washers are equipped with the unique ”hygiene watchdog”: combined with an effective Laundry Cycle Management, it guarantees 100% safe hygienic linen at all times.

Health Care

Hälsosamma och säkra arbetsplatser är grundläggande för produktivt arbete och ett kvalitativt arbetsliv.

På Electrolux Professional är säkerheten av största vikt. Det ingår i varje projekt och involverar alla företagsfunktioner, externa partners och intressenter.

Målsättningen är att skydda och förbättra arbetsplatssäkerheten för en ”nollvision” på alla fabriker och tillverkningsställen världen över.

For the Better

Vi vill skapa bättre lösningar
som gör en positiv skillnad i ditt
dagliga liv – och för vår planet.

Läs mer om For the Better
Vårt ansvar 2017-04-07T12:46:05+00:00 Electrolux Professional