På Electrolux Professional ser vi till att utvecklingen inom professionell textilvård är under konstant utveckling. Under decennier har sättet vi tvättar på ändrats enormt, liksom utvecklingen och produktionen av maskiner för tvätt och torkning. Electrolux Professional har alltid legat i täten och vi strävar alltid efter att leverera ergonomiska, kundanpassade och hållbara tvättlösningar.

Electrolux Professional 20 år

Innovation som leder till fantastisk prestanda

EPR-icon-ERGONOMICS

Enkelt, säkert & ergonomiskt

Våra maskiner är prisbelönta för certifierad, ergonomisk och användarorienterad design.

icono4

Garanterad hygien

Vi säkerställer att varje tvätt desinficeras effektivt för ett säkert resultat.

EPR-icon-PRODUCTIVITY--LAUNDRY

Enastående produktivitet

Du kan nu:
Tvätta mer.
Torka mer.
På kortare tid!

skyline benefit connectivity

Alltid uppkopplad

Följ utrustningens status och prestanda oavsett var du är. Se till att minimera tid då utrustningen ej nyttjas.

efficient

Långsiktiga besparingar

Innovativa funktioner för att spara pengar och tid, och bidra till en hållbar livsstil.

Ergocert certification

4 stjärnor

med ClarusVibe

stars

Certifierad ergonomi

Hela Line 6000-serien har blivit certifierad enligt internationella standarder för ergonomi och användarorienterad design. Detta i tester där maskinernas användar- gränssnitt har genomgått oberoende tester av tredje part.

Våra tvättmaskiner och torktumlare har alla erhållit det prestigefyllda 4-stjärniga betyget för sin ergonomi. Det innebär att de har genomgått tester som säkerställer att den som arbetar med maskinerna får mindre belastning och mindre påfrestning på kroppen. Hållbara verksamheter kan därför erbjuda sin personal bättre arbetsförhållanden.

Oavsett om du väljer ClarusVibe eller CompassPro
så får du en lätthanterlig och effektiv maskin.

CLARUSVIBE

ClarusVibe-kontrollen, det senaste och mest högpresterande av gränssnitten, garanterar en intuitiv upplevelse och smidig interaktion. Ett smart och enkelt sätt att hantera tvättprocessen.

Gränssnittet är helt självförklarande, vilket sparar tid och ökar produktiviteten genom att göra det enkelt för alla att göra rätt vid första försöket. ClarusVibe levereras förinställt med alla program du behöver, i enlighet med lokala bestämmelser och specifikationer för din bransch eller din verksamhet.

COMPASSPRO

CompassPro, det mer traditionella av de två gränssnitten, kommer med en ny design och en förbättrad användar-upplevelse.

Flexibelt och anpassningsbart med såväl förinställda program som lediga programplatser. Upp till 18 olika språk är tillgängliga.

rise

Electrolux
Professional
i samarbete
med Rise AB

för att inaktivera patogena mikro-organismer i textilier genom tvättprocessen.

Certifierad ergonomi

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Genom internationella samarbetsprogram med industri, akademi och offentlig sektor säkerställer Rise det svenska näringslivets konkurrenskraft på internationell nivå och bidrar till ett hållbart samhälle.

2 800 anställda engagerar sig i och stöder olika typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och över 100 test- och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

RISE är en långsiktig partner för Electrolux Professional för utveckling och validering av lösningar för tvättmarknaden. Läs mer om RISE.

Upptäck mer om alla produkter
i Line 6000-familjen

Line 6000 manglar

Upptäck mer! Kontakta våra experter.

Line 6000 tvättlösningar 2021-01-25T17:38:22+01:00 Electrolux Professional