Välj rätt doseringspump till dina tvättmaskiner och typ av tvättstuga

Visste du att tvättmedelsförbrukningen sänks med upp till hela 50% när du använder automatisk dosering av tvättmedel?

Tillsammans med doseringspumpen och avancerad teknologi i tvättmaskinen får du en perfekt avvägd dosering av tvättmedel – allt baserat på program, tvättgodsets vikt och teknologi. Med doseringspumpar installerade behöver du aldrig ha kontakt med tvättmedlet och slipper således kemikalier på händerna. Doseringspumpen doserar även exakt mängd medel och således minimeras helt risken för överdosering eller underdosering.

Överdosering är förrädiskt då det bildar beläggningar i både tvättmaskin och torktumlare som i sin tur kräver servicearbete för att tas bort vilket kan bli en kostsam historia.

 

Att koppla på automatisk dosering ger dessutom en mycket renare tvättstuga och längre hållbarhet för kläderna och inte minst är miljön den stora vinnaren.

Välj JETSAVE till ClarusVibe
Söker du ett pumpsystem som behöver minimalt underhåll så sikta på JETSAVE. Systemet använder venturibaserade, vattendrivna pumpar. Fördelen med venturitekniken är att det inte finns några rörliga delar eller slangar som behöver bytas ut. Tekniken är baserad på att vattenspolning skapar ett tryck i flödet (i slangen) från doseringspump till tvättmaskinen; och på så sätt förs tvättmedel fram till tvättmaskinen. Lösningen är väldigt bra när doseringsrummet för förvaring av tvättmedel ligger långt ifrån själva tvättmaskinen.

Doseringen är pålitlig och installationen är enkel tack vare det inbyggda spolröret. Resultatet ger betydande besparingar och bättre tvättresultat.

Fördelar med JETSAVE doseringspump

  • Systemet baseras på att vatten finns med i systemet (Vattenspolning eller vattenmanifold)
  • Vatten pumpas genom slang tillsammans med tvättmedel/sköljmedel. På så sätt minimeras risken att tvättmedelsrester stannar kvar i slangarna
  • JETSAVE spolar rent efter tvättmedlet passerat i slangarna. Det ger i stort sätt, ett underhållsfritt system
  • Systemet gör det möjligt att transportera tvätt-och sköljmedel långa sträckor
  • Det här möjliggör att man i en anläggning kan ha ett enskilt rum för tvättmedel istället för ett kemikalieskåp bredvid varje tvättgrupp
  • Doseringen är tillförlitlig och installationen är ren och snygg tack vare det inbyggda spolröret.
  • Olika pumpar beroende på maskin. Det översta till höger för maskiner med ClarusVibe och det under för maskiner med Compass Pro
Jetsave
Doseringspump Tvättmedel

Doseringspumpar för den mindre tvättstugan

Efficient Dosing System (EDS) pump
Efficient Dosing System (EDS) kan vara ett bra alternativ i mindre tvättstugor. Efficient Dosing System transporterar tvättmedel/sköljmedel fram till tvättmaskinen genom att använda en klämslangsteknik. Tekniken pressar tvättmedlet genom slangen.

EDS – valet i den mindre tvättstugan
Vill du ha automatisk dosering i direkt närhet till tvättmaskinen så är EDS pump ett bra val. Ett regelbundet byte av slangar rekommenderas då det finns en risk att tvättmedel stannar kvar i slangarna vilket kan fräta på slangens insida. Rekommendationen är att placera en EDS pump inte längre än tio meter från tvättmaskinen.

Olika pumpar beroende på maskin. De översta till höger för maskiner med ClarusVibe och det under för maskiner med Compass Pro.

Doseringspump
Doseringspump Tvättmedel

Vill du veta mer om vilken doseringspump som är lämpligast till er tvättstuga?

Dags att uppgradera dina tvätt- och torkmaskiner?

Doseringspumpar 2023-09-05T09:10:12+01:00 Electrolux Professional