Återupptäck tvättstugan

Tvättstugan – en hållbar lösning

Sveriges första moderna tvättstuga skapades under 1900-talets första hälft för att underlätta vardagen för husmödrarna. Tvättstugan var en bärande lösning för att nå en ökad välfärd för alla, helt enkelt genom att dela på resurserna. Den grundtanken gäller än idag och känns mer relevant än någonsin, då den inte bara har ekonomiska fördelar, utan även miljömässiga.

Välkommen att ta en rundtur i First Floor Lounge

Den framtida moderna tvättstugan för flerfamiljsbostäder – en trygg och trevlig miljö där flera delningstjänster kan samverka.
Så här kan den se ut, se filmen eller ta en tur i 360!

En tvättstuga med gemensam utrustning…

Sparar tid – här blir hela veckotvätten klar på tre timmar – och man får loss massor av dyrbar fritid som kan användas till annat. Och tid vill vi ju ha. Eller hur?

Sparar pengar – i tvättstugan krävs färre maskiner. Det sparar pengar redan vid inköp och naturligtvis på installation, service och underhåll.

Sparar miljön – professionella maskiner är effektivare. Miljöbelastningen blir lägre vid användning, men också vid tillverkningen eftersom färre produkter behöver tillverkas.

Professionella maskiner håller också längre. Detta är precis vad forskarna idag efterfrågar: Produkter med en lång beräknad livslängd och låga livscykelkostnader. Till skillnad från slit-och-släng-produkter som ju är det sämsta för miljön.

Andra stödjer våra påståenden

Linköpings universitets studie “En jämförande studie över miljökonsekvenser och ekonomiska potentialer i tvättstugan” visar tydligt att en gemensam tvättstuga är att föredra, både ur miljömässig och ekonomisk synpunkt.

Göteborgs stad visar vägen framåt genom att uppmana sina invånare att välja tvättstugan, eftersom den är bättre för miljön och innebär lägre kostnader. De säger ”den gemensamma tvättstugan blir rena vinstmaskinen, både för dig och för miljön”. Och då mindre tid läggs på tvätt innebär det också mer ledig tid som kan användas till annat.

Enkel matematik

Om vi tar ett bostadshus med 35 lägenheter, vilket är en ganska vanlig storlek, och väljer att sätta in professionell utrustning i en tvättstuga, så behövs det 4 maskiner. Två tvättmaskiner, en tumlare och ett torkskåp. Det räcker för att tillgodose tvättbehovet för alla boende. Väljer man istället att sätta in en tvättmaskin och en torktumlare i varje lägenhet, så blir det alltså 70 maskiner.

Det innebär fler maskiner som ska tillverkas, installeras, servas och underhållas. Och så ska de användas. 70 maskiner förbrukar långt mycket mer än 4 maskiner. De fyra professionella maskinerna är dessutom byggda för att hålla i minst 15 år. Det finns inga hushållsmaskiner som är byggda för det – de har en beräknad livslängd på 5–8 år. Så om vi ska vara rättvisa så kommer ju SAMTLIGA av de 70 maskinerna att behöva bytas ut MINST en gång under samma period. Då pratar vi helt plötsligt om 140 maskiner!

Är det hållbart att välja 140 maskiner istället för 4? Har vi råd att vara så bekväma? Vi tycker inte det.

Matematik för dig som redan har en tvättstuga

Om den befintliga tvättstugan består av riktigt gamla maskiner, så ligger den årliga driftskostnaden på över 80 000 kr (för en torktumlare, ett torkskåp och två tvättmaskiner). En stor anledning till att det blir så dyrt är att äldre maskiner saknar ett inbyggt viktmätningssystem som sparar vatten vid halvfulla maskiner.

Med den senaste lågenergitekniken kan vi till och med mer än halvera kostnaden jämfört med dagens standardteknik, som alltså säljs idag. Då kan vi spara hela 185 860 kr under en tioårsperiod om vi jämför med helt ny utrustning utan LE-teknik.

Det är till och med så att under tio år sparar man in mer pengar än vad man får ge för maskinerna. Men de är byggda för att hålla i 15 år, och då kan ni snabbt räkna ut att det är en ganska trevlig investering.

Sammanfattningsvis

Tvättstugan är ett tidigt och väl fungerande exempel på hur vi kan dela på kostnader och resurser, vilket är bra för både ekonomin och för vår planet och detta gäller lika mycket idag som i framtiden – sannolikt ännu mer i framtiden!

fast

Ur EKONOMISK synvinkel är tvättstugan ett klart bättre val. Lägre kostnader för inköp, installation, service, underhåll, reparationer
– och till slut återvinning.

efficient

MILJÖBELASTNINGEN blir totalt minst 10–30 % lägre. Detta tar hänsyn till tillverkning, användning, återvinning, transporter och materialåtgång.

icon_clock1

LIVSCYKELKOSTNADERNA för modern utrustning med LE-teknik är låga, energi-förbrukningen minskar med upp till 60 % jämfört med utrustning utan LE-teknik.

icon_blixt_1

FRIGÖR ENERGI med LE-teknik motsvarande 1–2 laddstolpar per tvättgrupp genom att byta till ny tvättutrustning. Perfekt för dem med el-/hybridbil.

Fördelar för…

EPR_fstbolag_web1

… fastighetsbolag

Låga livscykelkostnader, särskilt vid byte från äldre utrustning till ny lågenergi-utrustning. Detta minskar kraftigt energi- och driftkostnader med upp till 60 %. Klimatavtrycket minskar liksom kostnader för service och underhåll.

EPR_brf_web2

… bostadsrättsföreningar

Lägre underhållskostnader eftersom färre produkter med lågenergi innebär mindre service och lägre energiförbrukning. Även minskade byggkostnader då våtutrymmet är dyrast att bygga (minst 30 000 kr/kvm). Upptäck mer!

Grovtvättstuga_gemensam

… dig som tvättar

Att tvätta i tvättstugan gör att du behöver lägga mindre tid på tvätthanteringen. Det är dessutom bättre för miljön och mer skonsamt för dina kläder, vilket gör att de kommer att hålla längre.

Vad har du för tankar om First Floor Lounge?

Välkommen att höra av dig vare sig du är arkitekt, styrelseledamot i BRF ell arbetar inom byggprojektering.

Du kanske också är intresserad av dessa produkter:

Återupptäck tvättstugan 2020-07-09T21:24:19+01:00 Electrolux Professional

Filtrera (28 Produkter)

Product line
Underkategori
Kapacitet
Vikt netto, kg
Control System
28 Produkter Återställ