Hükümler & Koşullar

ELECTROLUX PROFESSIONAL İNTERNET SİTESİNE HOŞGELDİNİZ. 

LÜTFEN BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BU SİTE SADECE BİLGİLENDİRME AMACIYLA KULLANILABİLİR. BU METNİ ONAYLAYIP SİTEYİ KULLANDIĞINIZDA YA DA SİTEDEN MATERYAL İNDİRDİĞİNİZDE, BU BİLDİRİMDE AÇIKLANAN HÜKÜM VE KOŞULLARA (“KULLANIM KOŞULLARI”) UYMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLARA UYMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, ONAY VERMEYİN, SİTEYİ KULLANMAYIN VE SİTEDEN MATERYAL İNDİRMEYİN. 

Lisans 

ELECTROLUX PROFESSIONAL, işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak, bu Siteye ve burada bulunan materyallere erişmeniz, bunları kullanmanız ve görüntülemeniz için size münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir hak vermektedir. Sitenin işleyişini kesintiye uğratmamayı veya bu amaca yönelik bir girişimde bulunmamayı kabul edersiniz. 

ELECTROLUX PROFESSIONAL, yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanmak üzere Sitedeki bilgileri (“Materyaller”) görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu izin, Materyallere ve Materyallerin kopyalarına ilişkin bir mülkiyet devri değildir ve aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: 1) indirilen Materyallerin tüm kopyalarındaki her türlü telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri muhafaza edilmelidir; 2) Materyaller hiçbir şekilde değiştirilemez, çoğaltılamaz, kamuya açık teşhir edilemez, icra edilemez, dağıtılamaz, herhangi bir kamusal veya ticari amaç için kullanılamaz ve aktarılamaz; 3) Materyaller ancak bu hüküm ve koşullardan doğan yükümlülükler ilgili kişilere bildirildikten ve bu kişilerce onaylandıktan sonra üçüncü kişilere aktarılabilir. Sitede yer verilen ve zaman zaman güncellenebilecek tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul edersiniz. Bu Site ve Sitedeki tüm Materyaller telif hakkına tabidir ve dünya çapında telif hakkı kanunları ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunmaktadır. Bu Siteyi kullanarak, dünya çapındaki tüm telif hakkı kanunlarına uymayı ve Materyallerin izinsiz olarak kopyalanmasını önlemeyi kabul edersiniz. ELECTROLUX PROFESSIONAL, bu metinde açıkça belirtilmedikçe, size herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında açık veya zımni hiçbir hak vermemektedir.  

Kullanıcı hesapları 

Sitenin kısıtlı erişime izin verilen bazı bölümlerine erişebilmek için hesap açmanız gerekebilir. Bu durumda, ilgili kayıt formunda belirtilen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girerek kayıt işlemini tamamlamanız gerekir. Ayrıca şifre seçmeniz de gerekecektir. Şifrenizi gizli tutma sorumluluğu tamamen size aittir. Ayrıca, hesabınızda yapılacak her tür etkinlikle ilgili tüm sorumluluk da tamamen size aittir. Hesabınızın tüm izinsiz kullanımlarını ve diğer tüm güvenlik ihlallerini derhal ELECTROLUX PROFESSIONAL’a bildirmeyi kabul edersiniz. ELECTROLUX PROFESSIONAL, şifrenizin veya hesabınızın bir başkası tarafından kullanılması sebebiyle maruz kalabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir.  

Kullanıcının taahhütleri 

Siteyi işbu Sözleşmeye, bu Sözleşmede belirtilen kanun ve hükümlere ve mevcut ve gelecekteki tüm Site politika ve kurallarına uygun olarak kullanmayı beyan ve taahhüt edersiniz. Siteyi şu amaçlar doğrultusunda kullanmamayı kabul edersiniz: (a) spam veya istenmeyen iletiler göndermek; (b) ELECTROLUX PROFESSIONAL veya başka biri gibi davranmak; (c) Site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için sahte başlıklar oluşturmak veya tanımlayıcıları değiştirmek; (d) bir kişi veya kuruluşla bağlantınız hakkında yalan beyanda bulunmak; (e) diğer kullanıcıların Siteyi kullanımını olumsuz etkileyecek şekilde hareket etmek; (f) geçerli bir hukuku ihlal edecek faaliyetlerde bulunmak, (g) başkalarının haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden veya yasa dışı, istismar edici, karalayıcı, kaba veya sakıncalı veya ürünler veya hizmetlerle ilgili reklam veya talep içeren materyaller yayınlamak veya iletmek; (h) diğer kullanıcılar hakkında, bunlar tarafından özellikle izin verilmeden kişisel veriler toplamak veya depolamak veya (i) (h) şıkkında belirtildiği gibi verilen bir iznin geri çekilmesine uymamak. Yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymadığınız takdirde Siteyi kullanamazsınız. Bu durumda ELECTROLUX PROFESSIONAL hukuken işbu Sözleşme ile bağlı olmayacaktır ve bu kısıtlamalara uyulmamasından doğacak tüm yasal haklarını saklı tutar.  

Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz halinde, eylemleriniz sonucunda ELECTROLUX PROFESSIONAL ve iştiraklerinin uğrayacağı zararları tazmin etmekle yükümlüsünüz.  

Değişiklikler 

ELECTROLUX PROFESSIONAL, kendi yegane takdirine bağlı olarak, işbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmedeki değişiklikler, söz konusu değişikliğe ilişkin bildirim Sitede yayınlandığında geçerli olur. İşbu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin yayınlanmasından sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.  

ELECTROLUX PROFESSIONAL, önceden haber vermeden, Sitenin herhangi bir bölümündeki hataları veya atlamaları silebilir, değiştirebilir, düzeltebilir, Sitede ve Sitede açıklanan (varsa) ürünler, programlar, hizmetler veya fiyatlarda değişiklik yapabilir, Sitenin herhangi bir unsurunu ve Sitede kullanıma sunulan özellikleri durdurabilir veya kaldırabilir. ELECTROLUX PROFESSIONAL ayrıca, bildirimde bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altına girmeden bazı özellik ve hizmetlere sınırlamalar getirebilir ve Sitenin bazı bölümlerine veya tamamına erişimi kısıtlayabilir. ELECTROLUX PROFESSIONAL, yukarıda verilen yetki, hak ve lisansları herhangi bir zamanda feshedebilir. Bu fesih üzerine tüm Materyalleri derhal imha etmekle yükümlüsünüz.  

Fikri Mülkiyet Haklarının Kabulü Siteye ilişkin, telif hakkı, patent, teknik bilgi, gizli bilgi, veritabanı hakları, marka ve tasarım (tescilli veya tescilsiz) hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının ELECTROLUX PROFESSIONAL veya onun lisans verenlerine ait olduğunu kabul edersiniz. ELECTROLUX PROFESSIONAL’a ait fikri mülkiyet haklarının kullanımından doğan tüm şerefiye ve fikri mülkiyet hakları ELECTROLUX PROFESSIONAL lehine hüküm ifade eder.  

Kişisel Verilerinizin Korunması 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına göre Electrolux Profesyonel Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş. (Electrolux Professional) olarak, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinize değer veriyor ve verilerinizi güvenilir sunucularımızda saklıyoruz. Bizlere sağladığınız kişisel verilerinizi; web sitemizin işlevsel çalışması, ürün ve hizmetlerimizin talepler doğrultusunda temini, yasal usullere uygun şekilde aldığımız açık rıza ve onaylar doğrultusunda müşterilerimize özel teklifler ve davetler ile ilgili kişiselleştirilmiş iletiler gönderme, teklif süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi, kayıt yaptırdığınız etkinlikler veya promosyonlar ile ilgili bildirim ve bilgileri alma ve yasal yükümlülüklerimizi ifa etmek için paylaşma zorunluluğumuz olan yetkili kurum ve kuruluşlara aktarma gibi çeşitli amaçlarla işliyoruz.  

Bunların yanında yine usulüne uygun olarak aldığımız açık rıza ve olumlu irade beyanları doğrultusunda müşterilerimizi daha iyi tanımak, tüketicilerimizi daha iyi tanımamızda bize yardımcı olacak pazar ve istatistiksel araştırmalar yapmak, haber bültenlerimize abone olan müşterilerimize birçok hususta bilgilendirme yapmak gibi bir diğer amaçlarla da kullanmaktayız. 

İşbu hususlar Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun rehberlerinde belirtilen katmanlı aydınlatma” niteliğinde olup kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, verileri toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, nerede barındırdığımızı, hangi amaçlarla ve kimlere aktardığımızı ve sahip olduğunuz haklar ile bunları nasıl kullanacağınızı bildirir hususları belirten Aydınlatma Metni”mize buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik

(a) Sitenin işleyişini bozabilecek herhangi bir cihaz veya yazılım kullanmanız; (b) Sitenin altyapısına orantısız veya aşırı büyüklükte yük bindiren eylemlerde bulunmanız (toplu e-posta göndermek – “spam göndermek” gibi); (c) Sitenin yazılımına veya işlevlerine müdahale etmeniz veya bunları kurcalamanız yasaktır. Siteye virüs, Truva atı, saatli bomba veya Sitenin programlama yapısına zarar verebilecek veya müdahale edebilecek diğer unsurlar bulaşmış materyallerin yüklenmesi de yasaktır. 

 Üçüncü Taraf web siteleri

ELECTROLUX PROFESSIONAL, Üçüncü Taraf Sitelerinin İçeriklerini izleme veya gözden geçirme taahhüdünde bulunmamaktadır ve üçüncü taraf internet sitelerinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumlu değildir. ELECTROLUX PROFESSIONAL ayrıca, bu Sitede başka kuruluşların işlettiği İnternet Sitelerine bağlantılar verebilir. Bu bağlantılara tıkladığınızda bu Siteden ayrılırsınız. Bağlantı verilen bir Siteyi ziyaret etmenizle ilişkili tüm riskler size aittir ve virüslere ve diğer zararlı unsurlara karşı tüm koruyucu tedbirleri almak da sizin sorumluluğunuzdadır. ELECTROLUX PROFESSIONAL, bağlantı verilen İnternet Siteleri, bu sitelerde verilen bilgiler ve açıklanan ürün veya hizmetler hakkında hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. Bağlantılar, ELECTROLUX PROFESSIONAL’ın veya bu Sitenin, bağlantılarda gösterilen veya bağlantılar üzerinden erişilebilen bir marka, ticari unvan, logo veya telif hakkı sembolüne sponsor olduğu, bunları onayladığı, bunlarla bağlantılı veya ilişkili olduğu veya bunları kullanmak için yasal yetkiye sahip olduğu ya da bağlantı verilen bir Sitenin, ELECTROLUX PROFESSIONAL’ın, iştiraklerinin veya bağlı şirketlerinin bir markasını, ticari unvanını, logosunu veya telif hakkı sembolünü kullanma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez.  

Siteye yönlendiren harici bağlantılar 

Bu Siteye yönlendiren tüm bağlantılar ELECTROLUX PROFESSIONAL tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. ELECTROLUX PROFESSIONAL’ın rıza gösterdiği aşağıdaki bağlantılar bu koşula tabi değildir: (i) salt metinden oluşan ve yalnızca “ELECTROLUX PROFESSIONAL” adını içeren, ELECTROLUX PROFESSIONAL veya lisans verenin tescilli ticari markalarını içermeyen bağlantılar; (ii) yalnızca www.Electrolux Professional.com’a yönlendiren, doğrudan site içindeki bir sayfaya yönlendirmeyen bağlantılar; (iii) kullanıcı tarafından tıklandığında, söz konusu sayfayı bağlantı verilen internet sitesinde bir “çerçeve” içinde değil tamamen işlevsel ve gezinilebilir bir tarayıcı penceresinde tam ekran olarak gösteren bağlantılar; (iv) görünümü, konumu ve diğer yönleri, bir kuruluşun veya bu kuruluşun faaliyetlerinin veya ürünlerinin ELECTROLUX PROFESSIONAL ile ilişkili olduğu veya onun tarafından desteklendiği izlenimi yaratmayan veya ELECTROLUX PROFESSIONAL veya İştiraklerinin unvanı ve markalarıyla ilişkili şerefiyeyi zedelemeyen ve sulandırmayan bağlantılar. ELECTROLUX PROFESSIONAL, tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman bu bağlantılar için verdiği rızayı iptal etme hakkını saklı tutar.  

Zımni garantilerin olmaması 

ELECTROLUX PROFESSIONAL,Bu Sitedeki bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmiş olsa da, ELECTROLUX PROFESSIONAL bu bilgilerle bağlantılı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. MATERYALLER HATALI BİLGİLER VE BASKI HATALARI İÇEREBİLİR. ELECTROLUX PROFESSIONAL, MATERYALLERİN DOĞRU VEYA EKSİKSİZ OLDUĞUNU VE SİTEDE GÖSTERİLEN VEYA DAĞITILAN HİÇBİR TAVSİYE, GÖRÜŞ, AÇIKLAMA VEYA SAİR BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. BU GÖRÜŞ, TAVSİYE, AÇIKLAMA, NOT VEYA BİLGİYE İTİMAT EDİLEREK HAREKET EDİLMESİNDEN DOĞABİLECEK RİSKİN YALNIZCA SİZE AİT OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. TÜM İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” SUNULMUŞTUR. ELECTROLUX PROFESSIONAL, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BAŞKALARININ HAKLARINI İHLAL ETMEME VEYA BU SİTENİN ÇALIŞMASI VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR BEYAN VE GARANTİ AÇIKÇA REDDEDER.  ELECTROLUX PROFESSIONAL, BU İNTERNET SİTESİNİN GÜVENLİ OLDUĞU HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTE VE HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN ELE GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. ELECTROLUX PROFESSIONAL, İNTERNET SİTESİNİN, BU SİTEYİ BARINDIRAN SUNUCULARIN VEYA ELECTROLUX PROFESSIONAL TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİLERİN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI UNSURLAR İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. HUKUKUN YASAKLADIĞI DURUMLAR HARİCİNDE TÜM BU BEYAN, GARANTİ VE KOŞULLAR REDDEDİLİR.  

Sorumluluk sınırlaması 

ELECTROLUX PROFESSIONAL BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR DURUMDA, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN, CEZAİ, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARARLARDAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBINDAN VEYA İŞ DURMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİL) SORUMLU OLMAYACAKTIR.  BURADA BELİRTİLEN KOŞULLARA EK OLARAK, ELECTROLUX PROFESSIONAL, HİÇBİR DURUMDA BU SİTEDE BULUNAN BİR HATA, YANLIŞLIK, ATLAMA VEYA DİĞER KUSURDAN VEYA SİTEDE BULUNAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN GÜNCEL VEYA GERÇEK OLMAMASINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.  

Zararı azaltma görevi 

Burada belirtilen sorumluluk sınırlamasına halel gelmeksizin, ELECTROLUX PROFESSIONAL aleyhinde bulunacağınız tüm hak talepleri ve açacağınız davalar (ihmal, sözleşme ihlali veya başka bir sebeple) ile ilgili olarak uğrayacağınız zararları hafifletmek için tüm makul adımları atacaksınız.  

Bildirimler

“Yazı”, “bildirimler” ve “bildirim” ifadelerine yapılan tüm atıflar ve benzer amaçlar için kullanılan ilgili tüm ifadeler elektronik iletişim yöntemlerini (örneğin e-posta) kapsayacaktır, ancak bir iletiye güvenerek hareket eden taraf iletinin gönderildiğine ve alındığına dair kabul edilebilir kanıtları saklamak zorundadır. .

Zamanaşımı ve bölünebilirlik 

Sitenin kullanımından dolayı sahip olabileceğiniz bir dava açma hakkı, hak talebinin veya dava açma hakkının ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde kullanılmalıdır. Yetkili bir mahkemenin, herhangi bir sebeple işbu Sözleşmenin bir hükmünün veya hükmün bir kısmının uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, ilgili hüküm Sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için izin verilen en geniş ölçüde uygulanacak ve bu Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  

İsveç dışındaki bölgelerden ve konumlardan erişim 
ELECTROLUX PROFESSIONAL, bu Sitedeki materyallerin İsveç dışındaki yerlerde uygun veya kullanılabilir olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır ve bu materyallerin içeriklerinin yasa dışı ve yasak sayıldığı yerlerden bu materyallere erişim yasaktır. Bu Siteye İsveç dışındaki yerlerden erişiyorsanız yerel yasaların tümüne uymaktan siz sorumlusunuz.  

Electrolux Professional, işbu Aydınlatma Metnini”, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde ve değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu hallerde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Hükümler & Koşullar 2016-05-25T10:27:38+00:00 Electrolux Professional