HACCP och tvätthantering: Varför det är viktigt att välja rätt tvättmaskin

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, eller på svenska: Riskanalys och kritiska styrpunkter) är ett säkerhetshanteringssystem skapat för livsmedelsindustrin, men som också är relevant vid tvätthantering. På samma sätt som kontaminerade livsmedel kan sprida smitta till människor, kan så även ske med kontaminerad tvätt. Exempelvis kan arbetskläder eller textilier som används av eller bland människor sprida smitta om de inte är hygieniskt rena. För besöksnäringsverksamheter och medincinsk verksamhet är det särskilt viktigt att tvätthanteringen sker i linje med HACCP, eftersom personlig utrustning och arbetskläder utgör kritiska styrpunkter.

För att säkerställa att en verksamhets tvätthantering överensstämmer med HACCP är det flera olika rutiner som måste ses över. Enligt HACCP-principerna måste bland annat en identifiering av CCP:er (kritiska styrpunkter) ske. Identifiering av styrpunkter omfattar alla aktiviteter som görs i samband med tvätthanteringen, samt hur de utförs och vilka produkter som används. Valet av rätt tvättmaskin har stor betydelse i detta eftersom den måste uppnå en viss standard. Att veta hur man väljer rätt maskin är därför mycket viktigt.

De kritiska styrpunkterna för en professionell tvättmaskin är:

 

Tvättprogram: Hur är de utformade och kan de nå tillräckligt höga temperaturer för att eliminera patogener?

Användning av tvättmedel: Kan de medel som används eliminera patogener?

Vattenuttag: Vid tvättprogrammets slut är den rena tvätten fuktig och varm. Eftersom fuktig värme gynnar spridning av bakterier och patogener är det viktigt att minimera den tid som den färdiga tvätten ligger kvar i maskinen.

Torktemperatur: Höga temperaturer är bra för att eliminera patogener, men de kan också förstöra plagg och textilier. Genom att använda en torktumlare som snabbt kan nå höga temperaturer som inte hålls alltför länge kan du eliminera patogener utan att tvätten riskerar att förstöras.

Snabb och säker hantering av textilier: Detta förhindrar eventuella föroreningsrisker; ergonomiskt utformade och användarvänliga tvättlösningar kan dessutom underlätta denna hantering.

Underhåll: Med hjälp av tvättlösningar som har inbyggd självövervakning och som kan rapportera fel är det möjligt att undvika risken att ett tvättprogram körs i det fall maskinen inte fungerar korrekt och som kan skapa förhållanden för kontaminering, t.ex. genom att blanda rent och smutsigt vatten i tumlaren.

HACCP-certifierade tvättlösningar:

Precis som Electrolux Professionals föregående tvättserie Line 5000, uppfyller även nya Line 6000-serien de striktaste HACCP-kraven. Line 6000 professionella tvättmaskiner och torktumlare (liksom barriärtvättmaskiner, manglar och produkter för bearbetning) är de första – och för närvarande enda – tvättlösningarna som är certifierade av HACCP International.

 

Vill du beställa en tvättmaskin eller har du frågor?

Vi hjälper dig såklart! Kontakta oss så svarar vi på dina frågor och hjälper dig att hitta rätt tvättlösning!

Kontakta oss på Electrolux Professional här.

Via vårt partnernätverk av auktoriserade Electrolux Professional partners kan du också kontakta din lokala återförsäljare här

 

Du kan även fylla i nedan kontaktforumlär så hör vi av oss!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

HACCP och tvätthantering: Varför det är viktigt att välja rätt tvättmaskin 2022-05-02T11:21:05+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter