Förebyggande service: en viktig del i att sänka dina kostnader

Vid köp av professionell köksutrustning är det lätt att tro att det är utrustningens inköpspris som är hela kostnaden. Givetvis spelar inköpspriset roll, men den visar inte hela kostnaden eftersom den inte tar hänsyn till två viktiga detaljer:

1 – Ett vanligt kommersiellt kök har en genomsnittlig livslängd på flera år och under den tiden arbetar utrustningen mycket hårt. Den belastning som utrustningen utsätts för innebär att den behöver regelbundet underhåll, vilket är en extra kostnad, men alternativet är annars att den genomsnittliga livslängden minskas.

2 – Professionell köksutrustning köps som en uppsättning produkter som behövs för att uppnå ett förutbestämt resultat, dvs. snabb och korrekt servering av kvalitetsmåltider till gästerna. För att uppnå detta skall man köpa en lösning, inte produkter. Varje gång utrustningen inte uppnår resultatet blir det extra kostnader som påverkar lönsamheten.

Värdet av förebyggande service

Hur man ser på service beror på om man styrs av ett kostnadsstyrt synsätt eller ett prestandadrivet synsätt.

Ur kostnadssynpunkt är service en utgift, och den är bra så länge den kommer till lägsta möjliga pris. Ur prestandasynpunkt är service lika bra som dess förmåga att:

 • Förlänga livslängden för professionell köksutrustning via:
  • Korrekt underhåll
  • Rätt reparationer
  • Tillhandahålla rätt originaldelar
 • Öka prestandan för utrustningen genom att:
  • Tillhandahålla rätt tillbehör, förbrukningsvaror och rengöringsmedel
  • Snabbare eller till och med förebyggande underhåll

Vem vill ha köksutrustning med kortare livstid eller längre driftstider vid funktionsfel? Ingen, såklart. Dessa frågor är prestandarelaterade och deras betydelse är uppenbar om du betraktar ditt professionella kök som ett prestandacenter.

Bra service & underhåll: ett sätt att hålla nere kostnaderna

Ur ett prestandasperspektiv är förebyggande service ett sätt att sänka kostnaderna, så länge det förlänger utrustningens livslängd och förbättrar dess prestanda. Effektiv förebyggande service reducerar kraftigt behov av akuta åtgärder och minimerar driftstopp vilket sparar dig pengar och ger nöjda kunder.

Att välja en leverantör som kan tillhandahålla bra service och underhåll är ett sätt att öka prestanda och därmed minska kostnaderna.

Vill du veta mer om vår service?

Genom Essentia Customer Care finns en komplett serviceprodukt där vi erbjuder alltifrån skräddarsydda serviceavtal till originaldelar och tillbehör samt förbrukningsvaror. Vi tänker på helheten och vill finnas med dig hela vägen – från installation till slutet av varje produkts livscykel. Läs gärna mer om Essentia här

Förebyggande service: en viktig del i att sänka dina kostnader 2022-01-07T00:00:33+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter