Varför du alltid ska använda originaldelar – Vi listar 5 viktiga anledningar

Då och då händer det att vissa delar i din utrustning behöver bytas ut på grund av slitage eller skador. Under dessa omständigheter, vet du om din leverantör tillhandahåller den äkta varan eller en ersättningskopia? Reservdelen kan se likadan ut, men endast äkta originaldelar är godkända för användning i vår utrustning. I denna artikel förklarar vi varför du alltid ska välja originalreservdelar och aldrig ersättningskopior till din utrustning.

1) ÖKAD SÄKERHET

Inte bara för anställda, utan också för användarna och för produkten i sig. Äkta reservdelar, eller OEM-delar (Original Equipment Manufacturer) har testats inom specialiserade laboratorier med deras specifika utrustning. Detta för att säkerställa säker drift och på så sätt skydda både den initiala investeringen men även säkerheten för din personal som kommer att arbeta med utrustningen.

2) CERTIFIERAD PÅLITLIGHET OCH PRESTANDA

Din professionella utrustning är designad för att förbli robust, fungera med full effektivitet och hålla för krävande användning i många år; men utan att överanvända energi  – och utan onödiga kostnader. För att garantera sådan tillförlitlighet krävs användning av äkta originalreservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror som – tack vare sin konstruktion och kvalié– säkerställer att utrustningen fungerar korrekt, är kostnadseffektiv och högpresterande.

3) FÖRLÄNGD LIVSTID

Professionell utrustning är hörnstenen i all verksamhet. Därför är det avgörande att hålla den aktiv och maximera dess drifttid för att uppnå en lönsam verksamhet. Äkta OEM-delar säkerställer att produkterna fungerar precis som de ska och längre, vilket minskar risken för oplanerade driftstopp.

4) GARANTERAT GARANTISKYDD

Användning av icke-OEM-delar kan ogiltigförklara tillverkarens garanti på utrustningen, så att produkten inte längre täcks av garantin. Dessutom kan du som kund inte kräva tillbaka kostnaden för delen under garantin eftersom oäkta delar inte kommer från originaltillverkaren. Att insistera på äkta reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror säkerställer därför att din garanti förblir giltig och täcker dig för framtida anspråk om de skulle uppstå.

5) LÄGRE TOTALKOSTNAD

En icke-äkta OEM-del kan locka med en lägre “up front”-kostnad. Men även om detta ger en lägre initial kostnad så tar det tar ingen hänsyn till den totala ägandekostnaden som kommer senare. Oäkta OEM-delar kan nämligen påverka utrustningens effektivitet och drift och dessutom generera osynliga kostnader som kan uppstå under en längre period. Äkta OEM-delar, å andra sidan, testas för att passa och fungera korrekt, undvika ytterligare haverier och är mer benägna att hålla längre vilket också minskar stilleståndstiden.

Således kan äkta OEM-delar faktiskt förbättra avkastningen på din investering genom att bidra till längre livslängd, ökat värde och mer vinst för ditt företag.

SLUTSATS

Äkta originaldelar testas för att passa och fungera korrekt i den relaterade maskinen, vilket undviker ytterligare haverier och det är också mer sannolikt att de håller längre, vilket minskar stilleståndstiden och säkerställer kontinuitet i verksamheten. Med andra ord kan äkta reservdelar alltså förbättra din avkastning på investeringen, vilket gör att du kan få mer värde genom åren.

Varför du alltid ska använda originaldelar – Vi listar 5 viktiga anledningar 2022-04-28T08:00:00+01:00 Electrolux Professional