Duurzame oplossingen om op lange termijn waarde te creëren bij onze wereldwijde klanten

De juiste keuzes
voor de planeet

Electrolux Professional helpt u naar een duurzame toekomst. Eén van de mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren, is door efficiëntere en energiezuinigere apparatuur te kiezen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de planeet, maar ook voor uw bedrijf. Het is tijd om de juiste keuzes te maken.

Een duurzame
aanpak

Het is onze missie om het werk van onze klanten elke dag eenvoudiger, winstgevender en duurzamer maken. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze strategie, cultuur en bedrijfsvoering.
We gebruiken de Sustainable Development Goals (SDG – Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) als ons kompas. Elke dag streven we naar verbetering van de duurzaamheid in de waardeketen van onze klanten.

We bevorderen onze inzet voor een duurzame toekomst door milieutransparantie

Klimaatneutraal in 2030

We zetten ons in voor de bescherming van het milieu en willen een gezonde planeet nalaten aan toekomstige generaties. Het volstaat niet onze milieu-impact te verminderen – nee, we gaan een stap verder:

We volgen de Agenda voor 2030 van de VN en de bijbehorende “Sustainable Development Goals”  en hebben ons ertoe verbonden om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) die we actief ondersteunen

Maatregelen voor klimaatbescherming & betaalbare en schone energie

Electrolux Professional erkent het belang om klimaatverandering tegen te gaan en ondersteunt de ambities van de Overeenkomst van Parijs. We geloven dat we een bijdrage kunnen leveren aan de hele waardeketen door energiezuinige producten te ontwikkelen en onze energie-efficiëntie te vergroten. Ook de omschakeling naar hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen willen we actief ondersteunen.

Onze belangrijkste maatregelen:

 • Ontwikkeling van energiezuinige en energiezuinige producten
 • Identificatie van alternatieven voor HFK-gassen (fluorkoolwaterstoffen)
 • Efficiënt gebruik van materialen en middelen
 • Reductie van het energieverbruik in onze fabrieken (intern EPS-systeem)
 • ISO 50001-certificering van onze fabrieken
 • Actieve ondersteuning bij de overstap naar hernieuwbare energie
 • Vermijden van investeringen in toepassingen met fossiele brandstoffen

Schoon water en sanitaire voorzieningen

Meer dan 40 procent van de wereldbevolking wordt getroffen door waterschaarste. Metingen geven aan dat dit zal blijven toenemen.

Een groot aantal van onze producten gebruikenwater gebruiken: Electrolux Professional kan helpen door waterbesparende producten te ontwikkelen en aan te bieden. We willen ook bijdragen aan het behoud van lokale waterbronnen op onze industriële locaties – door waterrisicobeoordelingen en verbetering van het waterverbruik.

Onze belangrijkste maatregelen:

 • Ontwikkeling van waterbesparende/-zuinige producten
 • Waterrisicobeoordelingen in onze eigen activiteiten
 • Vermindering van het waterverbruik in onze eigen activiteiten,
  (met bijzondere aandacht voor landen met waterstress)
 • Afvoerbeheer om waterkwaliteit en -bestemming te beheersen

Economische groei en werknemers

Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor voor succes op de lange termijn. We zetten ons daarom continu in voor de ontwikkeling van een werkomgeving die duurzaamheid mogelijk maakt en waarin alle medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze toewijding aan gezondheid en veiligheid gaat verder dan naleving van voorschriften en wetten.

Onze belangrijkste maatregelen:

 • Programma voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • Aandacht voor gebruikersergonomie en productveiligheid bij productontwikkeling (inclusief certificeringen door derden)
 • Nultolerantie voor slavernij, mensenhandel en kinderarbeid
 • Naleving van werknemersrechten (ILO-conventies)
 • Training voor Gedragscode
 • Leveranciersbeoordelingen en inkooppraktijken

Duurzame consumptie en productie

Om de ecologische voetafdruk van onze producten en onze activiteiten te verkleinen, ligt de nadruk op het ontwikkelen van duurzame producten voor onze klanten. Op onze productielocaties richten we ons op het beheersen en verminderen van onze milieu-impact op het gebied van chemicaliën, emissies en afval, en op een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Onze belangrijkste maatregelen:

 • Milieu Beheersysteem in onze activiteiten (EPS), inclusief certificeringen van derden volgens ISO 14001 (naleving van regelgeving, beheer van chemicaliën, beheer van afvalwater, beheer van emissies en afvalbeheer)
 • Milieuprestaties in onze activiteiten (water, energie, afval, enz.)
 • Efficiënt gebruik van materialen
 • Duurzaamheidsrapport
 • Duurzame innovaties en toenemende productefficiëntie
 • Stimulatie van de betrokkenheid van medewerkers
 • Respect voor arbeids- en mensenrechten

Geslachtsgelijkheid

Electrolux Professional waardeert diversiteit en inclusie en veroordeelt discriminatie en intimidatie. We streven ernaar om het aandeel vrouwelijke managers op alle niveaus van het bedrijf te verhogen.

Onze belangrijkste maatregelen:

 • Maatregelen tegen discriminatie
 • Actieve bevordering van diversiteit en inclusie

SDG 3 – Gezondheid en welzijn

We bieden hygiëne- en desinfectieoplossingen die de verspreiding van infecties en ziekten kunnen helpen voorkomen. We bevorderen ook de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers.

SDG 17 – Samenwerkingen om de doelen te bereiken

Electrolux Professional ondertekent de UN Global Compact en is betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling. In 2020 ondertekende de CEO van Electrolux Professional de verklaring van bedrijfsleiders voor hernieuwde wereldwijde samenwerking.

SDG 16 – Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Electrolux Professional is een ondertekenaar van de UN Global Compact en zet zich in voor de 10 principes met betrekking tot mensenrechten, arbeid, anti-corruptie en het milieu.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Electrolux Professional is betrokken bij samenwerking om duurzame gemeenschappen op te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat onze efficiënte en duurzame oplossingen in het kader van de deeleconomie kunnen bijdragen aan duurzamere steden en gemeenschappen.

Duurzame
Wasserij oplossingen

Kraaknet linnen vereist het verbruik van water, energie en detergenten. Electrolux Professional maakt gebruik van technologie en innovatie om hulpbronnenefficiënte producten te ontwikkelen met een lage milieu-impact. Zo helpen we onze klanten op het gebied van duurzaamheid.

Schone innovatie

De Electrolux Professional Line 6000 is het resultaat van 20 jaar innovatie. Dit gamma maakt wassen zonder moeite mogelijk, met oog voor duurzaamheid.

-40% waterconsumptie
voor wasmachines

-40% energieverbruik
bij droogkasten

-60% energieverbruik
bij drogers

-20% gasverbruik
bij strijkmangels

Gecertificeerde expertise om u elke dag ongeëvenaarde prestaties en resultaten te bieden

Duurzame horeca-oplossingen

De toekomst van de planeet hangt af van ons vermogen om slimme oplossingen te creëren die natuurlijke bronnen efficiënt gebruiken. Electrolux Professional-oplossingen zorgen ervoor dat u zich kunt concentreren op uw bedrijf, en de meest duurzame manier van zaken doen.

Slim Koken

Bespaar tot 10% energie met
Plan-n-Save

U bepaalt uw menu en de SkyLine Combi Oven gebruikt artificiële intelligentie om de bereidingsvolgorde te optimaliseren.

Electrische grill HP


-30%
energie-
verbruik

Flower flame gasvuur


-50%
gas-
verbruik

Inductie


-60%
energie-
verbruik

de multifunctionele thermaline hogedruk braadpan zorgt voor besparingen

-80%
energieverbruik

-60%
kooktijd

Onze korventransport
vaatwasser heeft de laagste
verbruikskosten in de industrie

-34%
energieverbruik

-63%
waterverbruik

Klimaatvriendelijke koeling

Minder schadelijke gassen
De nieuwste generatie professionele koelkasten maakt gebruik van natuurlijke gassen zoals cyclopentaan (in de isolatie) en koolwaterstoffen (HC), zoals R290 met een lage GWP. Koolwaterstoffen (HC) verminderen de milieu-impact en dragen bij aan een langere levensduur van de compressoren.

Meer weten

Wat we zover bereikt hebben

Sinds 2015 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van duurzaamheid. Maar we willen altijd meer doen.
Meer weten
Meer weten (EN)
Meer weten (EN)
Duurzaamheid – Sustainability 2023-01-13T17:56:32+00:00 Electrolux Professional