Essentia Customer Care

Essentia Customer Care - News

Προσέγγιση βασισμένη στην απόδοση στο κόστος εξοπλισμού της κουζίνας: πώς να μειώσετε το κόστος, με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service)

Όταν αγοράζετε επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας, έχετε την τάση να πιστεύετε ότι η τιμή αγοράς της συσκευής αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος. Και παρόλο που αυτή η νοοτροπία είναι εν ...

READ MORE

Essentia Customer Care - News

Τι πρέπει να απαιτήσετε από την υπηρεσία της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, για να βοηθηθείτε στη μείωση του κόστους του επαγγελματικού σας εξοπλισμού

Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση θεωρείται συνήθως ως ένα πρόσθετο πακέτο κατά την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού μιας κουζίνας, αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόσ...

READ MORE

Essentia Customer Care - News

Μένοντας κοντά στους πελάτες με την υπηρεσία της επαυξημένης πραγματικότητας

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απομόνωσης και κοινωνικής απόστασης, οι τεχνικοί εξυπηρέτησης πελατών εξακολουθούν να είναι ενεργοί μέσω της απομακρυσμένης υποστήριξης στους πελάτες, χάρη στο δοκι...

READ MORE