Βιώσιμες λύσεις για την παροχή μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο

Καλές και σωστές επιλογές
για τον πλανήτη

Η Electrolux Professional είναι εδώ για να σας βοηθήσει να βρείτε μια πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να συνεισφέρετε θετικά επιλέγοντας πιο αποδοτικό εξοπλισμό που προσφέρει ταυτόχρονα εξοικονόμηση ενέργειας – αυτό δεν είναι μόνο τα καλά νέα για τον πλανήτη, αλλά και για την επιχείρησή σας. Είναι καιρός να κάνετε τις σωστές επιλογές.

Good choices for the planet
A sustainable approach

Μια βιώσιμη
προσέγγιση

Αποστολή μας είναι να κάνουμε την επαγγελματική ζωή των πελατών μας πιο εύκολη, πιο κερδοφόρα – και πραγματικά βιώσιμη καθημερινά. Η βιωσιμότητα είναι βασικό μέρος της στρατηγικής, της κουλτούρας και των λειτουργιών μας.

Χρησιμοποιούμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals / SDGs) SDGs) ως πυξίδα μας. Καθημερινά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα προτεραιοτήτων αξιών των πελατών μας.

Προάγουμε τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της περιβαλλοντικής διαφάνειας

Un-Global-Compact
SDG

Climate neutral by 2030

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το περιβάλλον και θέλουμε να αφήσουμε έναν υγιή πλανήτη στις μελλοντικές γενιές. Δεν αρκεί μόνο να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις – όχι, θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα:

Υποστηρίζουμε την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους σχετικούς «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» (SDG’s)  και έχουμε δεσμευτεί να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι έως το 2030.

SDG’s, τους οποίους υποστηρίζουμε ενεργά.

Μέτρα για την προστασία του κλίματος και για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια

Η Electrolux Professional αναγνωρίζει τη σημασία της ανάληψης δράσης για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και υποστηρίζει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε όλη την αλυσίδα προτεραιοτήτων αξιών των πελατών μας αναπτύσσοντας ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοσή τους στις δραστηριότητές μας. Θέλουμε επίσης να υποστηρίξουμε ενεργά τη μετάβαση σε ανανεώσιμες και μη ορυκτές πηγές ενέργειας.

13-climate-action
7-Affordable-and-clean-energy

Τα σημαντικότερα μέτρα μας:

 • Ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλής κατανάλωσης προϊόντων
 • Προσδιορισμός εναλλακτικών στο ψυκτικό αέριο HFC (φθοράνθρακες)
 • Αποτελεσματική χρήση υλικών και πόρων
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα εργοστάσιά μας (εσωτερικό σύστημα EPS)
 • Πιστοποίηση ISO 50001 στα εργοστάσιά μας
 • Ενεργή υποστήριξη στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Αποφυγή επενδύσεων σε εφαρμογές ορυκτών καυσίμων

Καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής

Περισσότερο από το 40 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται από τη λειψυδρία και οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται. Επειδή ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων μας χρησιμοποιεί νερό, η Electrolux Professional μπορεί να συνεισφέρει αναπτύσσοντας και προσφέροντας προϊόντα εξοικονόμησης νερού. Θέλουμε επίσης να συμβάλουμε στη διατήρηση των τοπικών υδάτινων πόρων στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις – μέσω αξιολογήσεων κινδύνου για το νερό και βελτίωσης της κατανάλωσης νερού.

6-Water-and-sanitation

Τα σημαντικότερα μέτρα μας:

 • Ανάπτυξη προϊόντων αποδοτικής/χαμηλής κατανάλωσης νερού
 • Εκτιμήσεις κινδύνου για το νερό στις δικές μας επιχειρήσεις
 • Μείωση της χρήσης νερού στις δικές μας δραστηριότητες, (με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες με έλλειψη υδάτινων πόρων)
 • Διαχείριση νερού για έλεγχο ποιότητας και προορισμού

Αξιοπρεπής εργασιακό περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη

Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοί μας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία, δεσμευόμαστε συνεχώς να αναπτύσσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει τη βιώσιμη απόδοση και στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Η δέσμευσή μας για την υγεία και την ασφάλεια υπερβαίνει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους.

8-Decent-work-and-economic-growht

Τα σημαντικότερα μέτρα μας:

 • Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Προσοχή στην εργονομία των χρηστών και στην ασφάλεια των προϊόντων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιημένων προϊόντων που κατασκευάζονται ειδικά για εμάς από τρίτους)
 • Μηδενική ανοχή στην εργασία που θυμίζει σκλαβιά, την εμπορία ανθρώπων και την παιδική εργασία
 • Τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων (συμβάσεις της ΔΟΕ)
 • Εκπαίδευση Κώδικα Δεοντολογίας
 • Αξιολογήσεις προμηθευτών και πρακτικές προμηθειών

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Προκειμένου να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων και των λειτουργιών μας, η κύρια εστίαση είναι στην ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων για τους πελάτες μας. Στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, εστιάζουμε στη διαχείριση και τη μείωση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων στους τομείς των χημικών, των εκπομπών και των αποβλήτων, καθώς και στην αποτελεσματική χρήση των πόρων.

12-Responsible-consumption-and-production

Τα σημαντικότερα μέτρα μας:

 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις δραστηριότητές μας (EPS), συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων προϊόντων που κατασκευάζονται ειδικά για εμάς από τρίτους κατά ISO 14001 (ρυθμιστική συμμόρφωση, διαχείριση χημικών, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση εκπομπών και διαχείριση απορριμμάτων)
 • Περιβαλλοντική απόδοση στις λειτουργίες μας (νερό, ενέργεια, απόβλητα κ.λπ.)
 • Αποτελεσματική χρήση υλικών
 • Έκθεση βιωσιμότητας
 • Βιώσιμες καινοτομίες και αύξηση της αποδοτικότητας των προϊόντων
 • Προώθηση της δέσμευσης των εργαζομένων
 • Σεβασμός στην εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Φυλετική Ισότητα

Η Electrolux Professional εκτιμά τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση και καταδικάζει τις διακρίσεις και την παρενόχληση. Προσπαθούμε να αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών ως διευθυντικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

5-Gender-equality

Τα σημαντικότερα μέτρα μας:

 • Μέτρα κατά των διακρίσεων
 • Ενεργή προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης

SDG 3 – Υγεία και ευεξία

Προσφέρουμε λύσεις υγιεινής και απολύμανσης που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης λοιμώξεων και ασθενειών. Προωθούμε επίσης την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους.

SDG 17 – Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Η Electrolux Professional έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και συμμετέχει σε διάφορες συνεργασίες για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Electrolux Professional υπέγραψε τη  Δήλωση Επιχειρηματικών Ηγετών για Ανανεωμένη Παγκόσμια Συνεργασία (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation.)

SDG 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Η Electrolux Professional έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και δεσμεύεται στις 10 αρχές του, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το περιβάλλον.

SDG 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Η Electrolux Professional συμμετέχει στη συνεργασία για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αποτελεσματικές και ανθεκτικές λύσεις μας στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Βιώσιμες Λύσεις
Καθαρισμού Ιματισμού

Τα αψεγάδιαστα λευκά είδη απαιτούν την κατανάλωση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικών. Η Electrolux Professional χρησιμοποιεί τεχνολογία και καινοτομία για να δημιουργήσει προϊόντα αποδοτικά από άποψη πόρων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να κρατήσει τους πελάτες μπροστά από το παιχνίδι όσον αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Προηγμένη Τεχνολογία

Η γκάμα μηχανημάτων L6000 της Electrolux Professional είναι το αποκορύφωμα 20 χρόνων καινοτομίας, προσφέροντας λύσεις για τον καθαρισμό του ιματισμού χωρίς κόπο στους πελάτες και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα.

line-6000-wasther

-40% κατανάλωση νερού
στα πλυντήρια

Immagine 24

-40% κατανάλωση ενέργειας
στα στεγνωτήρια

Electrolux Professional_dryer_255_still_005_left_cam_02_edit 1

-60% κατανάλωση ενέργειας
στα στεγνωτήρια

+20% εξοικονόμηση αερίου
στα σιδερωτήρια

loghi

Πιστοποιημένη τεχνογνωσία για να σας προσφέρει απαράμιλλες επιδόσεις και αποτελέσματα καθημερινά

Βιώσιμες λύσεις για την εστίαση τροφίμων

Το μέλλον του πλανήτη βασίζεται στην ικανότητά μας να δημιουργούμε έξυπνες λύσεις που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους. Οι λύσεις της Electrolux Professional διασφαλίζουν ότι μπορείτε να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, γνωρίζοντας ότι κάνετε τα πάντα με τον πιο βιώσιμο τρόπο.

Έξυπνη Μαγειρική

SkyLine-SkyDuo-700x593-1-2021

Εξοικονομήστε έως και 10% σε ενέργεια χάρη στο σύστημα
Plan-n-Save

Εσείς αποφασίζετε το μενού σας και ο Combi φούρνος SkyLine εφαρμόζει τη νέα του λογική που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσει το ψήσιμο στη σωστή σειρά

Ηλ. Γκριλλ Υψηλής Τεχνολογίας (HP)

Immagine 11

-30% κατανάλωση ενέργειας

Φλόγα Άνθος (Flower flame)

212L2149_mod

-50% κατανάλωση αερίου

Επαγωγικές Εστίες (Induction)

212L9249_mod

-60% κατανάλωση ενέργειας

Η σειρά thermaline Pressure Braising Pan (τηγάνια υψηλής πιέσεως) παρέχει πολυλειτουργικότητα και εξοικονόμηση

Immagine 13

-80%
Εξοικονόμηση ενέργειας

-60%
Χρόνος Ψησίματος

Το πλυντήριο τούνελ μας έχει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος στον κλάδο

Immagine 14

-34%
Εξοικονόμηση ενέργειας

-63%
Εξοικονόμηση νερού

Immagine 15

Υπεύθυνη ψύξη

Λιγότερο επιβλαβή ψυκτικά αέρια

Η τελευταία γενιά επαγγελματικών ψυγείων χρησιμοποιεί φυσικά ψυκτικά αέρια όπως κυκλοπεντάνιο (στη μόνωση) και υδρογονάνθρακες (HC), όπως το R290 με χαμηλό GWP. Οι υδρογονάνθρακες (HC) μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συμπιεστών.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ICON-R290

Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα

Μπορέσαμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς της βιωσιμότητας από το 2015. Αλλά επειδή έχουμε μόνο έναν πλανήτη, θέλουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι.
grafico-ENG
food_foundation
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
minshed
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
hsb
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιώσιμες λύσεις για την παροχή μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο 2022-05-04T08:06:56+00:00 Electrolux Professional