Στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας η παροχή ενός συστήματος για την αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος μόλυνσης σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας.

Το σύστημα HACCP  – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου – είναι ένας τρόπος αξιολόγησης των εγγενών κινδύνων που αποδίδονται σε ένα προϊόν ή μια διαδικασία και προσδιορίζονται τα απαραίτητα βήματα για τον έλεγχο των εντοπισθέντων. Το HACCP International βοηθά στη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων παρέχοντας ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που αποδεικνύει ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.

Η Electrolux Professional σέβεται τη διαδικασία HACCP από το 1998 και έλαβε παγκόσμια πιστοποίηση ορόσημο στην υγιεινή του ιματισμού ως  ο πρώτος επαγγελματικός κατασκευαστής πλυντηρίων ρούχων που εγκρίθηκε από το HACCP International.

Η ασφάλεια ξεκινά από το προσωπικό

Η ασφαλής επεξεργασία τροφίμων ξεκινά με τις στολές των εργαζομένων στο εργαστήριο τροφίμων. Οι χειριστές τροφίμων πρέπει να διατηρούν υψηλά πρότυπα προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας για να αποφεύγουν τη μεταφορά επιβλαβών βακτηρίων στα τρόφιμα. Επομένως, η καλή προσωπική υγιεινή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Η διασταυρούμενη μόλυνση και η προσωπική υγιεινή είναι δύο κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων για να εγγυηθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα, οι παραγωγοί τροφίμων θέλουν να μειώσουν:

 • Απόρριψη προϊόντος
 • Ανάκληση προϊόντος
 • Περιστατικά μόλυνσης τροφίμων
 • Δικαστικά έξοδα

Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων από όλες τις πιθανές πηγές σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Ανάλογα με τη φύση των κινδύνων, μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Βιολογικοί κίνδυνοι, π.χ. βακτήρια, ιοί, παράσιτα και τροποποιήσεις.
 • Χημικοί κίνδυνοι, π.χ. φυτοφάρμακα, χημικές ουσίες επεξεργασίας, υπολείμματα φαρμάκων και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
 • Φυσικοί κίνδυνοι, π.χ. κομμάτια γυαλιού ή μετάλλου, τρίχες, κοιλώματα, οστά ή ζωύφια και όλα τα εξωτερικά αντικείμενα.
 • Αλλεργιογόνοι κίνδυνοι, π.χ. χημικοί κίνδυνοι που προκαλούν αλλεργική αντίδραση σε ένα άτομο.

Σχεδιασμός και χρήση εξοπλισμού καθαρισμού ιματισμού ως αιτία για την ασφάλεια των τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι μόνο θέμα ένδυσης, αλλά και συσκευών πλύσης. Πράγματι, η βιομηχανία τροφίμων αναγνωρίζει τον σχεδιασμό και τη χρήση του εξοπλισμού καθαρισμού ιματισμού ως πιθανή αιτία για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να έχετε τον σωστό και πιστοποιημένο συνεργάτη που αναζητά τις καλύτερες λύσεις για τους πελάτες σας, είτε ο ιματισμός σας έχει ανατεθεί σε τρίτους είτε πραγματοποιείται εσείς οι ίδιοι τον καθαρισμό του.

Τα επαγγελματικά πλυντήρια γενικής χρήσης και τα πλυντήρια υγειονομικού φραγμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να εγγυώνται πλήρη έλεγχο της υγιεινής αφαιρώντας όλους τους πιθανούς κινδύνους κατά τη διαδικασία πλύσης.

Το HACCP πιστοποιεί ότι στόχος της Electrolux Professional είναι να παρακολουθεί προσεκτικά αυτούς τους κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Η Electrolux Professional είναι εξαιρετικά περήφανη που υποστηρίζεται από το HACCP International.

Πλεονεκτήματα της Διεθνούς Πιστοποίησης HACCP

haccp international programm certification food safety

Η πιστοποίηση HACCP παρέχει πολλά οφέλη στη βιομηχανία τροφίμων, τόσο για τον αγοραστή όσο και για τους πελάτες. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια αξιολόγησης HACCP και ως εκ τούτου, προσφέρει εξαιρετικά υψηλά πρότυπα υγιεινής. Οι ανταποδόσεις του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης HACCP είναι:

 • Ο εξοπλισμός και τα υλικά υποστηρίζουν το πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP.
 • Το Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται παγκοσμίως εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το HACCP International ως κέντρο γνώσεων και καθοδήγησης για την ασφάλεια των τροφίμων κατά την ανάπτυξη προϊόντων.

Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων

Μεγάλη Εταιρεία Επεξεργασίας Τροφίμων (500 εργαζόμενοι)

Κατάλληλη λύση για 364-481 στολές την ημέρα:

3 x πλυντήρια υγειονομικού φραγμού ή επαγγελματικά πλυντήρια (90 κλ)

3 x στεγνωτήρια (94 κλ)

Μεσαία/μικρή Εταιρεία Επεξεργασίας Τροφίμων (300 εργαζόμενοι)

Μεσαία/μικρή Εταιρεία Επεξεργασίας Τροφίμων (300 εργαζόμενοι)

Κατάλληλη λύση για 257-350 στολές την ημέρα:

2 x πλυντήρια υγειονομικού φραγμού ή επαγγελματικά πλυντήρια (70 κλ)

2 x στεγνωτήρια (75 κλ)

Επικοινωνήστε με την ομάδα των ειδικών μας

Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων 2024-02-23T12:49:09+00:00 Electrolux Professional