Τι πρέπει να απαιτήσετε από την υπηρεσία της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, για να βοηθηθείτε στη μείωση του κόστους του επαγγελματικού σας εξοπλισμού

Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση θεωρείται συνήθως ως ένα πρόσθετο πακέτο κατά την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού μιας κουζίνας, αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους του επαγγελματικού σας εξοπλισμού στην κουζίνα σας. Για να γίνει αυτό κατανοητό πρέπει να έχετε

 • Μια σαφέστερη κατανόηση του αληθινού προσδιορισμού του κόστους των επαγγελματικών σας συσκευών
 • Μια λίστα με τις δυνατότητες που η υπηρεσία της εξυπηρέτησης μετά την πώληση προσφέρει και που θα σας βοηθήσει να μειώσετε το κόστος.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.

Μια λεπτομερής ματιά στο κόστος του επαγγελματικού εξοπλισμού της κουζίνας

 

Όταν αγοράζετε επαγγελματικό εξοπλισμό για την κουζίνα σας, έχετε την τάση να πιστεύετε ότι η τιμή αγοράς της συσκευής αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος. Και παρόλο που αυτή η νοοτροπία είναι εν μέρει σωστή, δεν λαμβάνει υπόψη δύο σημαντικές λεπτομέρειες:

 

1 – μια τυπική επαγγελματική κουζίνα έχει μέση διάρκεια ζωής αρκετά έτη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι συσκευές λειτουργούν με μεγάλη καταπόνηση λόγω της μακράς λειτουργίας τους. Η πίεση που ασκείτε στις συσκευές σημαίνει ότι χρειάζονται τακτική συντήρηση, η οποία είναι ένα επιπλέον κόστος ή αλλιώς η μέση διάρκεια ζωής τους μειώνεται. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή αγοράς δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης του συνολικού κόστους της συσκευής.

2 – ο επαγγελματικός εξοπλισμός μιας κουζίνας αγοράζεται ως ένα σύνολο τεχνολογιών που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα, δηλαδή έγκαιρη, σωστή εξυπηρέτηση ποιοτικών γευμάτων στους πελάτες. Η αγορά συσκευών σημαίνει αγορά μιας λύσης, όχι μόνο αντικειμένων. Κάθε φορά που η συσκευή δεν επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, προκύπτει ένα κόστος που δεν λαμβάνεται υπόψη στην τιμή αγοράς: είτε πρόκειται για χρηματικό κόστος (τιμές επισκευής ή συντήρησης) είτε για άυλο κόστος (δυσαρεστημένοι πελάτες που δεν επιστρέφουν ξανά, άσχημα σχόλια από στόμα με στόμα), δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς.

Μια προσέγγιση που βασίζεται στο κόστος για την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού μιας κουζίνας, συνίσταται κυρίως στην εκτίμηση των τιμών συσκευών της αγοράς. Αντίθετα, μια προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση, αξιολογεί την ικανότητα της συσκευής να λειτουργεί άψογα για τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

 

Απόδοση λειτουργίας vs κόστους επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας: η αξία της εξυπηρέτησης της υπηρεσίας μετά την πώληση

 

Μπορείτε πραγματικά να δείτε τη διαφορά μεταξύ μιας προσέγγισης που βασίζεται στο κόστος και μιας προσέγγισης που βασίζεται στην απόδοση όταν λαμβάνετε υπόψη την αξία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση.Από την άποψη της κοστολόγησης, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση είναι ένα κόστος και είναι ευπρόσδεκτο όσο διατίθεται στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Από την άποψη της απόδοσης, η υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση είναι τόσο καλή όσο η ικανότητά της:

Παράταση της διάρκειας ζωής του επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας μέσω

 • Της σωστής συντήρησης
 • Σωστών επισκευών
 • Παροχής γνήσιων ανταλλακτικών

Ενισχύστε την απόδοση του επαγγελματικού εξοπλισμού της κουζίνας

 • Παρέχοντας τα κατάλληλα αξεσουάρ, αναλώσιμα και απορρυπαντικά
 • Της προληπτικής συντήρησης

Ποιος θέλει εξοπλισμό κουζίνας με μικρότερη διάρκεια ζωής ή μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας; Κανένας, σίγουρα. Αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με την απόδοση και η σημασία τους είναι εμφανής εάν θεωρείτε την επαγγελματική κουζίνα σας ως κέντρο απόδοσης.

Αν, από την άλλη πλευρά, θεωρείτε την κουζίνα ως κέντρο κόστους, αυτές οι εκτιμήσεις θα είναι πιθανώς δευτερεύουσας σημασίας από την ανάγκη μείωσης του κόστους.

 

Θεωρείστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ως τρόπο μείωσης του μακροπρόθεσμου κόστους

 

Από την άποψη της απόδοσης, η καλή υπηρεσία εξυπηρέτηση μετά την πώληση είναι σίγουρα ένας τρόπος μείωσης του κόστους, εφόσον επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών και βελτιώνει την απόδοσή τους.

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πολλές ευκαιρίες για την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση να κάνει ακριβώς αυτό:

 • Στις συνδεδεμένες συσκευές μιας επαγγελματικής κουζίνας, οι ομάδες υποστήριξης προμηθευτών μπορούν να παρέχουνπολύτιμες συμβουλές και εργαλεία, όπως on-line έλεγχος, απομακρυσμένος χειρισμός καθώς και σε βάθος ανάλυση για την αποφυγή βλάβης και δυσλειτουργίας.
 • Ένα αποτελεσματικό δίκτυο σέρβις το οποίο θα μειώσει τον χρόνο παρέμβασης και επιστροφής στη λειτουργία
 • Ανταλλαγή δεδομένων έτσι ώστε να μετατραπεί ένα πρόβλημα μιας επαγγελματική κουζίνα σε λύση, η οποία ταυτόχρονα θα εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευές αυτού του είδους σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων του πελάτη (συλλογική νοημοσύνη)

Η επιλογή ενός προμηθευτή που μπορεί να παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες, είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση της απόδοσης και κατ ‘αυτόν τον τρόπο, τη μείωση του κόστους.

 

Δυνατότητες που η υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση με αμφότερο σκοπό την μείωση του κόστους

 

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να επηρεάσει θετικά ως προς το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση των επαγγελματικών συσκευών της κουζίνας σας;

Ας απαριθμήσουμε ορισμένες καταστάσεις που πιθανότατα θα πρέπει να προσέχετε κατά τη σύνδεση όταν υπογράφετε σε ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πρέπει να εκτελείται από τον κατασκευαστή της συσκευής ή από ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο που συνδέεται άμεσα με τον κατασκευαστή: αυτό βοηθά για δύο βασικούς λόγους

 1. Μείωση του χρόνου αντίδρασης – οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί έχουν πλήρη πρόσβαση στα πρωτότυπα έγγραφα και συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής, καθώς και στα γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Αυτό μειώνει το χρόνο διακοπής που απαιτείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εύρεση λύσεων και επίσης σημαίνει ότι λαμβάνετε τις σωστές αντικαταστάσεις όταν χρειάζεται.
 2. Εγγυήσεις διασφάλισης – η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ακυρώνει συνήθως την εγγύηση του κατασκευαστή και εκθέτει τη συσκευή σε άλλους κινδύνους.
 • Η υπηρεσία εξυπηρέτησης θα πρέπει να βασίζεται σε ένα αρκετά ευρύ δίκτυο συνεργατών, έτσι ώστε να χρειαστεί λίγος χρόνος για έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να φτάσει στη συσκευή που χρειάζεται επισκευή.
 • Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πρέπει να παρέχει αρκετά μεγάλο εύρος λειτουργιών, ώστε να μειώνεται ο χρόνος διαχείρισης ζητημάτων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Πρέπει να υπάρχουν «προληπτικές επιλογές επισκευής»: η συνδεσιμότητα και η μεγάλη ανάλυση δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν για τη συνεχή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις συσκευές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει με τις συχνότερες περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή να προγραμματίσει σωστά τη συνήθη συντήρηση που εξισορροπεί το κόστος συντήρησης έναντι του κινδύνου βλάβης.
Τι πρέπει να απαιτήσετε από την υπηρεσία της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, για να βοηθηθείτε στη μείωση του κόστους του επαγγελματικού σας εξοπλισμού 2020-05-06T15:01:46+00:00 Electrolux Professional