ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ELECTROLUX PROFESSIONAL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΜΑΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (“ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ”)  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.  ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.

Άδεια

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, η ELECTROLUXPROFESSIONAL σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και εμφάνισης αυτού του Δικτυακού Τόπου και των σχετικών υλικών και δεδομένων. Συμφωνείτε να μην διακόψετε ή να επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ELECTROLUX PROFESSIONAL σας επιτρέπει να βλέπετε και να μεταφορτώνετε τις πληροφορίες (“Υλικά/δεδομένα”) από τον ιστότοπομόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση της κυριότητας του Υλικού/δεδομένων ή αντιγράφων του Υλικού/δεδομένων και υπόκειται στους εξής περιορισμούς: 1) υποχρεούστε να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα του Υλικού/δεδομένων που έχετε κατεβάσει όλες τις κοινοποιήσεις πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας που περιέχονται στο Υλικό/δεδομένα,  2) δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιείτε το Υλικό/δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να αναπαράγετε ή να εμφανίζετε δημόσια, να παίζετε ή να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε με κάποιον=όποιον άλλο τρόπο αυτά, ή να μεταδίδετε το Υλικό/δεδομένα για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, και 3) δεν δικαιούσθε να μεταφέρετε το Υλικό/δεδομένα σε άλλα άτομα εκτός εάν τα ενημερώσετε εγγράφως για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, και τα άτομα αυτά συμφωνήσουν εγγράφως ότι τους αποδέχονται. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους επιπλέον περιορισμούς που θα εμφανίζονται στον ιστότοπο, σύμφωνα με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις. Αυτός ο ιστότοπος καθώς και κάθε Υλικό/δεδομένα που περιέχει, διαθέτει copyright(πνευματικά δικαιώματα) και προστατεύεται από διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους διεθνείς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου και να εμποδίζετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή του Υλικού/δεδομένων. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν,επιπλέον η ELECTROLUX PROFESSIONAL δεν παρέχει ρητά ή σιωπηρά δικαιώματα σε εσάς υποκείμενα όποιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου.

 

Λογαριασμοί χρηστών

Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε λογαριασμό προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, παρέχοντάς μας τις πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για κάθε είδους δραστηριότητα αυτού του λογαριασμού. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή άλλη παραβίαση της ασφάλειάς του, συμφωνείτε να ειδοποιείτε αμέσως την ELECTROLUX PROFESSIONAL. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας από όποιον άλλο ή τρίτους.

 

Εγγυήσεις χρήστη

Δεσμεύεστε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων και των νόμων και διατάξεων που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, και θα συμμορφώνεστε με όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές και κανόνες του ιστότοπου. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για: (α) να στέλνετε spam ή ανεπιθύμητα μηνύματα, (β) να προσποιείστε ότι είστε η ELECTROLUX PROFESSIONAL ή κάποιος άλλος, (γ) να παραποιείτε κεφαλίδες ή με άλλον, οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιείτε στοιχεία ταυτότητας με σκοπό να συγκαλύψετε ή αποκρύψετετην προέλευση περιεχομένου μεταδιδόμενου μέσα από τον ιστότοπο, (δ) να παρερμηνεύσετε ή διαστρεβλώσετε τη σχέση σας με άτομα ή οντότητες, (ε) να ενεργείτε με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (ζ) να συμμετέχετε σε δραστηριότητες και ενέργειες που θα μπορούσαν να παραβιάσουν την ισχύουσα νομοθεσία, (η) να αναρτάτε ή να μεταδίδετε υλικό που αθετεί ή παραβιάζει με οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα όποιων η τρίτων ή που είναι παράνομο, καταχρηστικό,βίαιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με άλλο τρόπο αμφιλεγόμενο, ή που περιέχει διαφήμιση ή στοχεύει στην προσέλκυση πελατών για προϊόντα ή υπηρεσίες, (θ) να συλλέγετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες, εκτός εάν είστε ειδικά εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό από αυτούς τους χρήστες ή (ι)  δεν τηρεί την ανάκληση της εξουσιοδότησης όπως περιγράφεται στο σημείο (θ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, ενώ η ELECTROLUX PROFESSIONALδεν δεσμεύεται νομικά από την παρούσα Συμφωνία και διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της όσον αφορά στην εν λόγω μη συμμόρφωση.

Αν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης, είστε υπεύθυνοι για την αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στην ELECTROLUX PROFESSIONAL και τις θυγατρικές της ως συνέπεια των ενεργειών σας.

 

Αλλαγές

Η ELECTROLUX PROFESSIONAL διατηρεί το δικαίωμά της, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να αφαιρεί οιοδήποτε τμήμα αυτής της Συμφωνίας εν μέρει ή συνολικά, ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές σε αυτήν τη Συμφωνία τίθενται σε εφαρμογή από τη στιγμή της ανάρτησής τους στον ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου μετά από την ανάρτηση αυτών των αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία εκλαμβάνεται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών εκ μέρους σας.

Η ELECTROLUX PROFESSIONAL δύναται να τερματίσει, να αλλάξει ή να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου, να επιφέρει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στον ιστότοπο, το υλικό και τα προϊόντα, τα προγράμματα, τις υπηρεσίες ή τις τιμές (αν υπάρχουν) που περιγράφονται στον ιστότοπο, και να αναστείλει ή να διακόψει οποιοδήποτε τμήμα του, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων δυνατοτήτων του ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL μπορεί επίσης να επιβάλει περιορισμούς σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή σε τμήματά του, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει ευθύνη. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL μπορεί να τερματίσει την εξουσιοδότηση  ή και πρόσβαση, τα δικαιώματα και την άδεια που εκχωρούνται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή ενώ, μετά τον εν λόγω τερματισμό, υποχρεούστε να καταστρέψετε αμέσως κάθε είδους Υλικό.

Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των πνευματικών δικαιωμάτων copyright, των ευρεσιτεχνιών, της τεχνογνωσίας, των εμπιστευτικών πληροφοριών, των δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων και των δικαιωμάτων σε εμπορικά σήματα και σχέδια –καταχωρημένων ή μη- που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στην ELECTROLUX PROFESSIONAL ή τους αδειοπαρόχους της. Κάθε υπεραξία και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από τη χρήση αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην ELECTROLUX PROFESSIONAL περιέρχεται  καταληκτικά στην ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

Κοινή χρήση των πληροφοριών σας με την Electrolux Professional

Όταν μας διαθέτετε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας μας δίνετε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε μια σειρά από οφέλη. Η χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού ή άλλης εγγραφής θα σας διευκολύνει στις εξής ενέργειες:

  • Καταχώρηση της αγοράς σας έτσι ώστε να επωφελείστε από όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρονται με/από αυτήν
  • Αίτηση πληροφοριών για το συγκεκριμένο προϊόν και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει
  • Λήψη προσωπικών μηνυμάτων για ειδικές προσφορές και προσκλήσεις
  • Ευκολότερη παρακολούθηση των αγορών αξεσουάρ και ανταλλακτικών της ELECTROLUX PROFESSIONAL που γίνονται μέσω διαδικτύου
  • Λήψη ειδοποιήσεων και πληροφοριών για εκδηλώσεις και διαφημιστικές καμπάνιες για τις οποίες έχετε εγγραφεί

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε επίσης τη δυνατότητα να διεξάγουμε έρευνες αγοράς και στατιστικές μελέτες προκειμένου να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τους δικτυακούς ιστοτόπούς μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τους πελάτες μας. Μπορείτε να μας διαθέσετε τα στοιχεία σας με διάφορους τρόπους διαδικτυακά, π.χ. συμπληρώνοντας ένα έντυπο εγγραφής έτσι ώστε να γίνετε μέλος της σελίδας MyPages, παραγγέλνοντας μια υπηρεσία ή εγκατάσταση, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό, παρακολουθώντας μια εκδήλωση, καταχωρώντας μια αγορά, πραγματοποιώντας αγορά από διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε μια καμπάνια προώθησης ή πραγματοποιώντας εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Λάβετε υπόψη ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν σε μια κεντρική βάση δεδομένων της  και ενδέχεται να μεταφερθούν από τη χώρα σας σε άλλες εταιρίες της ELECTROLUXPROFESSIONAL σε όλο τον κόσμο, οι οποίες μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα προϊόντα ή τις ειδικές προσφορές μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα, μπορείτε να μας ενημερώσετε μη δίνοντας την έγκρισή σας στο έντυπο εγγραφής.

Οι πληροφορίες μπορούν να διαχειρίζονται και να χειρίζονται από προσεκτικά επιλεγμένα μέρη της ELECTROLUX PROFESSIONAL. Εκτός από ό, τι προβλέπεται στα παραπάνω, αυτές οι πληροφορίες δεν θα υποβληθούν σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε.

Εάν θέλετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε προσωπικές προσφορές ή πληροφορίες, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες εξαίρεσης που παρέχονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη σελίδα του λογαριασμού σας. Αν επιθυμείτε να αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας μπορείτε να μας ειδοποιήσετε απενεργοποιώντας πλήρως τον λογαριασμό σας.

Λάβετε υπόψη ότι, οι προσωπικές σας πληροφορίες που παρέχονται για παραγγελίες στο διαδίκτυο ή για αίτημα εξυπηρέτησης (σέρβις), θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, εκτός αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή λάβετε μέρος σε προωθητικές καμπάνιες μας.

 

Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μπορείτε να δώσετε στην ELECTROLUX PROFESSIONAL μέσω αυτού του ιστότο που προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους. Ωστόσο, δεν πρέπει να στέλνετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες στηνELECTROLUX PROFESSIONAL μέσω του ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες ή υλικό που εσείς ή άτομα που ενεργούν εκ μέρους σας παρέχουν στην ELECTROLUX PROFESSIONAL δεν θεωρούνται εμπιστευτικά ή ιδιοκτησιακά στοιχεία Παρέχοντας τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικό στην ELECTROLUXPROFESSIONAL, μεταβιβάζετε και μεταφέρετε πλήρως στην ELECTROLUX PROFESSIONAL όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτές τις πληροφορίες και το υλικό, η ELECTROLUX PROFESSIONALL δε σε αυτήν την περίπτωση έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να εμφανίζει, να εκτελεί δημόσια, να μεταδίδει, να διανέμει, να τροποποιεί, και να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες και το υλικό και να παρέχει σχετικές άδειες· συμφωνείτε επιπλέον ότι η ELECTROLUX PROFESSIONALμπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία που εσείς ή τα άτομα που ενεργούν εκ μέρους σας παρέχετε στην ELECTROLUX PROFESSIONAL. Δεσμεύεστε περαιτέρω ότι δεν παρέχετε στην ELECTROLUX PROFESSIONAL πληροφορίες ή υλικό δυσφημιστικό, απειλητικό, αισχρό, ή που παρενοχλεί ή είναι παράνομο με κάποιον άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή που ενσωματώνει το ιδιοκτησιακό υλικό τρίτων. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αφαιρεί τυχόν πληροφορίες που παρέχετε στον ιστότοπο.

 

Ασφάλεια

Δεν έχετε το δικαίωμα:(α) να χρησιμοποιείτε συσκευές ή λογισμικό που μπορεί να παρεμβαίνει στη λειτουργία του ιστότοπου, ή (β) να ενεργείτε με τρόπο που να φορτώνεται δυσανάλογα ή υπερβολικά η υποδομή του ιστότοπου (π.χ. με την αποστολή μαζικών μηνυμάτων spam), ή (γ) να παρεμβαίνετε ή να αλλοιώνετε το λογισμικό του ιστότοπου ή τη λειτουργικότητά του. Εδώ συμπεριλαμβάνονται ενέργειες όπως το ανέβασμα στον ιστότοπο υλικού που είναι μολυσμένο από ιούς, δούρειους ίππους, ωρολογιακές βόμβες ή άλλα στοιχεία που μπορεί να καταστρέψουν την προγραμματική δομή του ιστότοπου ή να παρεμβληθούν σε αυτήν.

 

Ιστότοποι τρίτων.

Η ELECTROLUX PROFESSIONAL δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί ή να επιβλέπει το περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων ούτε είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των εν λόγω ιστότοπων. Επιπλέον, η ELECTROLUX PROFESSIONAL δύναται να περιλαμβάνει σε αυτόν τον ιστότοπο συνδέσμους σε ιστότοπους που ανήκουν σε άλλες οντότητες. Αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους, θα πρέπει να φύγετε από αυτόν τον ιστότοπο. Η επίσκεψή σας σε συνδέσμους ιστοτόπων γίνεται με δικό σας κίνδυνο και αποτελεί δική σας ευθύνη να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας κατά ιών ή άλλων καταστροφικών στοιχείων. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL δεν προβαίνει σε δεσμεύσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τους συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους ή στις πληροφορίες που εμφανίζονται ή κάποια από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται εκεί. Οι σύνδεσμοι δεν υπονοούν ότι η ELECTROLUX PROFESSIONAL ή αυτός ο ιστότοπος χρηματοδοτεί, αποδέχεται, συνδέεται ή έχει σχέση, ή είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί τυχόν εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα ή σύμβολα πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στους συνδέσμους ή στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω των συνδέσμων, ή ότι οιοσδήποτε σύνδεσμος σε ιστότοπο είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα ή σύμβολα πνευματικής ιδιοκτησίας της ELECTROLUX PROFESSIONAL ή συνδεδεμένων εταιριών ή θυγατρικών της.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι στον ιστότοπο

Όλοι οι σύνδεσμοι στον ιστότοπο πρέπει να εγκρίνονται εγγράφως από την ELECTROLUX PROFESSIONAL, αν και η ELECTROLUX PROFESSIONAL συναινεί σε συνδέσμους όταν: (i) ο σύνδεσμος αφορά μόνο κείμενο και περιέχει μόνο την ονομασία «ELECTROLUX PROFESSIONAL», χωρίς να περιλαμβάνει ιδιοκτησιακά εμπορικά σήματα της ELECTROLUX PROFESSIONAL ή του αδειοδότη της, (ii) ο σύνδεσμος συνδέει μόνο με τη σελίδα www.Electrolux Professional.com και όχι με σελίδες σε μεγαλύτερο βάθος, (iii) ο σύνδεσμος, όταν ενεργοποιείται από έναν χρήστη, εμφανίζει αυτή τη σελίδα σε πλήρη οθόνη, σε παράθυρο του φυλλομετρητή με πλήρεις λειτουργίες και πλοήγηση και όχι σε «πλαίσιο» στον συνδεδεμένο ιστότοπο, και (iv) η εμφάνιση, η θέση και άλλα χαρακτηριστικά του συνδέσμου δεν δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι μια οντότητα ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα της συνδέονται ή χρηματοδοτούνται από την ELECTROLUX PROFESSIONAL ούτε είναι τέτοια που να ζημιώνουν ή να αποδυναμώνουν την υπεραξία που συνδέεται με την ονομασία και τα εμπορικά σήματα της ELECTROLUX PROFESSIONAL ή των συνδεδεμένων εταιριών της. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί αυτή τη έγκριση συνδέσμων ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της.

 

Εξαίρεση άρρητων όρων.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε φροντίσει να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών αυτού του ιστότοπου, η ELECTROLUX PROFESSIONAL  δεν υπέχει σχετική ευθύνη. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η ELECTROLUX PROFESSIONALΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η ELECTROLUX PROFESSIONAL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗ Ή ΑΡΡΗΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ. Η ELECTROLUX PROFESSIONAL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Ή ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ELECTROLUX PROFESSIONAL ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ.

 

Περιορισμός ευθύνης.

Η ELECTROLUX PROFESSIONALΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ή ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ELECTROLUX PROFESSIONAL ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ELECTROLUX PROFESSIONAL ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΜΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

 

Καθήκον μετρίασης των ζημιών.

Με την επιφύλαξη του περιορισμού της ευθύνης που ορίζεται εδώ, υποχρεούστε να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να μετριάζετε τη ζημία σας που απορρέει από οιαδήποτε αξίωση ή αγωγή (για αμέλεια, μη τήρηση σύμβασης ή για άλλο λόγο), που μπορεί να καταθέσετε κατά της ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

Ειδοποιήσεις- Κοινοποιήσεις. Όλες οι αναφορές σε «γραπτά», «ειδοποιήσεις – κοινοποιήσεις» και «ανακοινώσεις» και όλες οι συναφείς εκφράσεις με ίδιο σκοπό αφορούν ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας (για παράδειγμα ηλεκτρονικά μηνύματα), υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος που θέλει να χρησιμοποιήσει τα μηνύματα διατηρεί αποδεκτές αποδείξεις αποστολής και λήψης των μηνυμάτων.

 

Σύνολο συμφωνίας και διαιρετότητα.

Η παρούσα Συμφωνία συνιστά το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα στην ELECTROLUX PROFESSIONAL και εσάς όσον αφορά τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Τυχόν αγωγή σας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου πρέπει να κατατεθεί εντός ενός (1) έτους από το χρόνο κατά τον οποίο προέκυψε η αξίωση ή ο λόγος της αγωγής σας. Αν για οιοδήποτε λόγο δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας διαπιστώσει ότι κάποια διάταξη της Συμφωνίας ή μέρους της είναι ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη θα εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της Συμφωνίας, ενώ η υπόλοιπη Συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται πλήρως.

 

Υπεύθυνη για τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτού του ιστότοπου είναι η ELECTROLUX PROESSIONAL, από τα γραφεία της στη Σουηδία.

Η ELECTROLUX PROFESSIONAL δεν υπόσχεται πως το υλικό αυτού του ιστότοπου θα είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες περιοχές εκτός Σουηδίας, ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτό το υλικό από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο. Αν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από περιοχές εκτός Σουηδίας, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.

 

Κυβερνητικός νόμος.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και αυτών των Όρων χρήσης διέπεται από τη νομοθεσία του Βασιλείου της Σουηδίας, χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

 

Terms & Conditions

WELCOME TO THE ELECTROLUX PROFESSIONAL WEBSITE.

PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE. THIS SITE MAY BE USED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. BY GIVING CONSENT AND USING THE SITE OR DOWNLOADING MATERIALS FROM THE SITE, YOU AGREE TO FOLLOW THE TERMS AND CONDITIONS (“TERMS OF USE”) SET FORTH IN THIS NOTICE. IF YOU DO NOT AGREE TO FOLLOW THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT GIVE CONSENT OR USE OR DOWNLOAD MATERIALS FROM THE SITE.

License

Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, ELECTROLUX PROFESSIONAL grants you a non-exclusive, non-transferable, limited right to access, use and display this Site and the materials thereon. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the Site in any way.

ELECTROLUX PROFESSIONAL authorizes you to view and download the information (“Materials”) at Site only for your personal, non-commercial use. This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these terms and conditions of use. You agree to abide by all additional restrictions displayed on the Site as it may be updated from time to time. This Site, including all Materials, is copyrighted and protected by worldwide copyright laws and treaty provisions. You agree to comply with all copyright laws worldwide in your use of this Site and to prevent any unauthorized copying of the Materials. Except as expressly provided herein, ELECTROLUX PROFESSIONAL does not grant any express or implied right to you under any patents, designs, trademarks, copyrights or trade secret legislation.

 

User accounts

You might be required to open an account to be able to access certain restricted parts of the Site. In such event you must complete the registration process by providing us with complete and accurate information as stated in the applicable registration form. You will also be required to choose a password. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur under said account. You agree to notify ELECTROLUX PROFESSIONAL immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security. ELECTROLUX PROFESSIONAL will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account.

 

User warranties

You represent and warrant that you will use the Site in compliance with this Agreement including the laws and provisions under this Agreement and to comply with all existing and future Site policies and rules. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be ELECTROLUX PROFESSIONAL or someone else; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users’ ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services; (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users, or (i) not adhere to withdrawal of such authorization as described in (h). If you do not comply with the aforesaid, you may not use the Site, ELECTROLUX PROFESSIONAL shall not be legally bound by this Agreement, and reserves all its legal rights in relation to such non-compliance.

 

If you violate the Terms of use, you are liable to pay compensation for damages caused to ELECTROLUX PROFESSIONAL and its affiliates as a consequence of your actions.

 

Changes

ELECTROLUX PROFESSIONAL reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove any portion of this Agreement in whole or in part, at any time. Changes in this Agreement will be effective when notice of such change is posted on the Site. Your continued use of the Site after any change to this Agreement are posted will be considered acceptance of those changes.

 

ELECTROLUX PROFESSIONAL may terminate, change, correct any errors or omissions in any portion of the Site, make any other changes to the Site, the materials and the products, programs, services or prices (if any) described in the Site, suspend or discontinue any aspect of the Site, including the availability of any features of the Site, at any time without notice. ELECTROLUX PROFESSIONAL may also impose limits on certain features and services or restrict your access to parts or the entire Site without notice or liability. ELECTROLUX PROFESSIONAL may terminate the authorization, rights and license given above at any time and, upon such termination, you shall immediately destroy all Materials.

 

Acknowledgement of Intellectual Property Rights You acknowledge that all intellectual property rights (including, but not limited to, copyright, patents, know-how, confidential information, database rights, and rights in trademarks and designs (whether registered or unregistered) in the Site are vested in ELECTROLUX PROFESSIONAL or its licensors. All goodwill and intellectual property rights arising through the use of such intellectual property rights vested in ELECTROLUX PROFESSIONAL shall inure to ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

Sharing your Information with Electrolux Professional

Sharing your personally identifiable information enables us to offer you a number of benefits. Using your personal account or other registration will make it easier and more convenient for you to:

  • Register your purchase so you can receive all the benefits to which your purchase entitles you
  • Request information specific to your product an interests
  • Receive personalized messages about special offers and invitations
  • For easier check out when buying Electrolux Professional accessories and spare parts online
  • Get notification and information on events and promotions you registered for

 

It will also allow us to conduct market and statistical research to help us develop better products, to improve our websites and to get to know our consumers better. You may choose to share your information with us in a number of ways online, such as completing a registration form to become a member of My Pages, ordering service or installation, entering a contest, attending an event, registering a purchase, purchase in the webshop or participating in a promotion, or subscribing to a newsletter.

 

Please note that your personally identifiable information will be stored in a central Electrolux Professional database and may be transferred from your home country to other Electrolux Professional companies around the world, who may communicate with you about our products or special offers. If you do not wish to receive promotions, you can let us know by not accepting consent on the registration form.

 

The information may be administered and handled by carefully selected parties of Electrolux Professional. Except as provided for in the above, this information will not be submitted to any third party except when we have your consent to do so.

 

If you want us to stop sending personalized offers or information, you can let us know by using the opt-out functions provided in e-mail or on your account page. If you want us to remove your details you can let us know by completely deactivating your account.

 

Please note that your personal identifiable information provided for webshop orders or service request will, unless you also create an account or subscribing to promotions, solely be used to fulfil our obligations to you.

 

Information provided by you

Any personally identifiable information you may provide to ELECTROLUX PROFESSIONAL via this site is protected by applicable laws. . However, you should not send any confidential or proprietary information to ELECTROLUX PROFESSIONAL via the Site. You agree that any information or materials that you or individuals acting on your behalf provide to ELECTROLUX PROFESSIONAL will not be considered confidential or proprietary. By providing any such information or materials to ELECTROLUX PROFESSIONAL, you fully assign and transfer to ELECTROLUX PROFESSIONAL all intellectual property rights in and to such information and materials and ELECTROLUX PROFESSIONAL is thereby free to use, reproduce, display, publicly perform, transmit, distribute, modify assign, and license such information and materials, and you further agree that ELECTROLUX PROFESSIONAL is free to use any ideas, concepts or know-how that you or individuals acting on your behalf provide to ELECTROLUX PROFESSIONAL. You further warrant that you shall not provide any information or materials to ELECTROLUX PROFESSIONAL that is defamatory, threatening, obscene, harassing, or otherwise unlawful under whatever applicable law, or that incorporates the proprietary material of another. ELECTROLUX PROFESSIONAL reserves the right to, in its sole discretion, remove any information provided by you from the Site.

 

Security

You may not: (a) use any device or software capable of interfering with the operation of the Site; or (b) take any action, which imposes a disproportionately large or unreasonable load upon the infrastructure of the Site (such as sending mass emails – “spamming”), or (c) interfere or tamper with the software of the Site or the functionality thereof. This includes putting material on the Site, which is infected with viruses, Trojan horses, time bombs or other elements that may damage or interfere with the programming structure of the Site.

 

Third Party web sites.

ELECTROLUX PROFESSIONAL does not undertake to monitor or review Third Party Site Content nor is ELECTROLUX PROFESSIONAL responsible for the accuracy or reliability of any such third party web sites. Furthermore, ELECTROLUX PROFESSIONAL may provide on this Site links to Web Sites operated by other entities. If you use these Sites, you will leave this Site. If you visit any linked Site, you do so at your own risk and it is your responsibility to take all protective measures to guard against viruses or other destructive elements. ELECTROLUX PROFESSIONAL makes no warranty or representation regarding any linked Web Sites or the information appearing thereon or any of the products or services described thereon. Links do not imply that ELECTROLUX PROFESSIONAL or this Site sponsors, endorses, is affiliated or associated with, or is legally authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright symbol displayed in or accessible through the links, or that any linked Site is authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright symbol of ELECTROLUX PROFESSIONAL or any of its affiliates or subsidiaries.

 

External links to the Site

All links to the Site must be approved in writing by ELECTROLUX PROFESSIONAL, except that ELECTROLUX PROFESSIONAL consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name “ELECTROLUX PROFESSIONAL” and does not contain any of ELECTROLUX PROFESSIONAL or its licensor’s proprietary trademarks; (ii) the link “points” only to www.Electrolux Professional.com and not to deeper pages;(iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a “frame” on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by ELECTROLUX PROFESSIONAL nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of ELECTROLUX PROFESSIONAL or its Affiliates. ELECTROLUX PROFESSIONAL reserves the right to revoke this consent to link at any time in its sole discretion.

 

Exclusion of implied warranties.

Although care has been taken to ensure the accuracy of the information on this Site, ELECTROLUX PROFESSIONAL assumes no responsibility therefore. THE MATERIALS MAY CONTAIN INACCURACIES AND TYPOGRAPHICAL ERRORS. ELECTROLUX PROFESSIONAL DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE MATERIALS OR THE RELIABILITY OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON ANY SUCH OPINION, ADVICE, STATEMENT, MEMORANDUM, OR INFORMATION SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. ALL CONTENT IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE”. ELECTROLUX PROFESSIONAL EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE CONTENT. ELECTROLUX PROFESSIONAL DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE SECURITY OF THIS WEBSITE. YOU ACKNOWLEDGE ANY INFORMATION SENT MAY BE INTERCEPTED. ELECTROLUX PROFESSIONAL DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS WHICH MAKE THIS SITE AVAILABLE OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT BY ELECTROLUX PROFESSIONAL ARE FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER HARMFUL ELEMENTS. ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED EXCEPT TO THE EXTENT THAT LAW PROHIBITS THEIR EXCLUSION.

 

Limitation of liability

IN NO EVENT SHALL ELECTROLUX PROFESSIONAL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, CONTRACT, REVENUE, DATA, INFORMATION OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF, OR INABILITY TO USE THIS SITE OR THE CONTENT OR OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, EVEN IF ELECTROLUX PROFESSIONAL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH HEREIN, IN NO EVENT SHALL ELECTROLUX PROFESSIONAL BE LIABLE FOR ANY ERRORS, INACCURACIES, OMISSIONS OR OTHER DEFECTS OR UNTIMELINESS OR UNAUTHENTICITY OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS SITE.

 

Duty to mitigate losses.

Without prejudice to limitation of liability set forth herein, you shall take all reasonable steps to mitigate your loss arising in relation to any claim or action (whether for negligence, breach of contract or otherwise), which you may bring against ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

Notices

All references to “writing”, “notices”, and “notification” and all similar ends related expressions shall cover electronic methods of communication (for instance, e-mail) provided that the party relying on the communication retains acceptable evidence that the communication was sent and received.

 

Time bar and severability

Any cause of action you may have with respect to your use of the Site must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the Agreement or portion thereof, to be unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to affect the intent of the Agreement, and the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect.

 

Access from territories and locations outside of Sweden

ELECTROLUX PROFESSIONAL makes no representation that materials at this Site are appropriate or available for use at other locations outside of Sweden and access to them from territories where their contents are illegal is prohibited. If you access this Site from locations outside of Sweden, you are responsible for compliance with all local laws.

 

Governing Law

Your use of this site and these Terms of use shall be governed by the laws of the Kingdom of Sweden, without giving effect to its conflict of laws provisions.

Όροι και προϋποθέσεις 2016-05-25T10:27:38+00:00 Electrolux Professional