Το Research Hub

To Research Hub (ερευνητικός χώρος) είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει την τεχνολογία να συνεργάζεται με πανεπιστήμια, βιομηχανίες και εξωτερικά ερευνητικά κέντρα, για να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα καινοτομίας και να προωθήσει την καινοτομία με την απελευθέρωση ευκαιριών, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και την ενδυνάμωση των ταλέντων.

Το Research Hub προσφέρει συγχρηματοδοτούμενες υποτροφίες για τοποθετήσεις διδακτορικών φοιτητών στην Electrolux Professional. Η δημιουργία ενός ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος για τους εξαιρετικούς νέους ερευνητές, επιτρέπει την κινητικότητα των ταλέντων και αποτελεί ευκαιρία για τους διδακτορικούς φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία στην εταιρεία. Μέσω των υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από το Research Hub, οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες στον βιομηχανικό τομέα, με υψηλό επιστημονικό και τεχνολογικό αντίκτυπο, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον ακαδημαϊκό κόσμο.

The Research Hub
Το Research Hub 2017-06-14T15:56:39+00:00 Electrolux Professional