Προσέγγιση βασισμένη στην απόδοση στο κόστος εξοπλισμού της κουζίνας: πώς να μειώσετε το κόστος, με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service)

Όταν αγοράζετε επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας, έχετε την τάση να πιστεύετε ότι η τιμή αγοράς της συσκευής αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος. Και παρόλο που αυτή η νοοτροπία είναι εν μέρει σωστή, δεν λαμβάνονται υπόψη δύο σημαντικές λεπτομέρειες:

1 – μια συνηθισμένη επαγγελματική κουζίνα έχει μέση διάρκεια ζωής αρκετά έτη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι συσκευές λειτουργούν πολύ επίμονα. Η καταπόνηση που ασκείτε στις συσκευές σημαίνει ότι χρειάζονται τακτική συντήρηση, η οποία είναι ένα επιπλέον κόστος αλλιώς η μέση διάρκεια της ζωής τους μειώνεται. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή αγοράς δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης του συνολικού κόστους της συσκευής.

2 – ο επαγγελματικός εξοπλισμός μιας κουζίνας αποκτάτε ως ένα σύνολο τεχνολογιών που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα, δηλαδή έγκαιρη και σωστή ποιότητα  γευμάτων για την εξυπηρέτηση των πελατών. Η αγορά συσκευών σημαίνει αγορά μιας λύσης, όχι μόνο αντικειμένων. Κάθε φορά που η συσκευή δεν επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, προκύπτει ένα κόστος που δεν λαμβάνεται υπόψη στην τιμή αγοράς: είτε πρόκειται για χρηματικό κόστος (κόστος επισκευής ή συντήρησης) είτε για άυλο κόστος (δυσαρεστημένοι πελάτες που δεν επιστρέφουν ξανά, άσχημα σχόλια από στόμα με στόμα), δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς.

Μια προσέγγιση που βασίζεται στο κόστος για την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού μιας κουζίνας, συνίσταται κυρίως στην εκτίμηση των τιμών συσκευών της αγοράς. Αντίθετα, μια προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση, αξιολογεί την ικανότητα της συσκευής να λειτουργεί άψογα για τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

 

Απόδοση λειτουργίας vs κόστους επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας: η αξία της εξυπηρέτησης της υπηρεσίας μετά την πώληση

Μπορείτε πραγματικά να δείτε τη διαφορά μεταξύ μιας προσέγγισης που βασίζεται στο κόστος και μιας προσέγγισης που βασίζεται στην απόδοση όταν λαμβάνετε υπόψη την αξία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Από την άποψη της κοστολόγησης, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση είναι ένα κόστος και είναι ευπρόσδεκτο όσο διατίθεται στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Από την άποψη της απόδοσης, η υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση είναι τόσο καλή όσο η ικανότητά της:

 • Παράταση της διάρκειας ζωής του επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας μέσω
  • Της σωστής συντήρησης
  • Σωστών επισκευών
  • Παροχής γνήσιων ανταλλακτικών
 • Ενισχύστε την απόδοση του επαγγελματικού εξοπλισμούτης κουζίνας
  • Παρέχοντας τα κατάλληλα αξεσουάρ, αναλώσιμα και απορρυπαντικά
  • Της προληπτικής συντήρησης

Ποιος θέλει εξοπλισμό κουζίνας με μικρότερη διάρκεια ζωής ή μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας; Κανένας, σίγουρα. Αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με την απόδοση και η σημασία τους είναι εμφανής εάν θεωρείτε την επαγγελματική κουζίνα σας ως κέντρο απόδοσης.

Αν, από την άλλη πλευρά, θεωρείτε την κουζίνα ως κέντρο κόστους, αυτές οι εκτιμήσεις θα είναι πιθανώς δευτερεύουσας σημασίας από την ανάγκη μείωσης του κόστους.

 

Θεωρείστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ως τρόπο μείωσης του κόστους

 

Από την άποψη της απόδοσης, η καλή υπηρεσία εξυπηρέτηση μετά την πώληση είναι σίγουρα ένας τρόπος μείωσης του κόστους, εφόσον επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών και βελτιώνει την απόδοσή τους. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πολλές ευκαιρίες για την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση να κάνει ακριβώς αυτό:

 • Στις συνδεδεμένες συσκευές μιας επαγγελματικής κουζίνας, οι ομάδες υποστήριξης προμηθευτών μπορούν να παρέχουν πολύτιμες συμβουλές και εργαλεία, όπως on-line έλεγχος, απομακρυσμένος χειρισμός καθώς και σε βάθος ανάλυση για την αποφυγή βλάβης και δυσλειτουργίας.
 • Ένα αποτελεσματικό δίκτυο σέρβις το οποίο θα μειώσει τον χρόνο παρέμβασης και επιστροφής στη λειτουργία
 • Ανταλλαγή δεδομένων έτσι ώστε να μετατραπεί ένα πρόβλημα μιας επαγγελματική κουζίνα σε λύση,η οποία ταυτόχρονα θα εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευές αυτού του είδους σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων του πελάτη (συλλογική νοημοσύνη)

Η επιλογή ενός προμηθευτή που μπορεί να παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες, είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση της απόδοσης και κατ ‘αυτόν τον τρόπο, τη μείωση του κόστους.

Προσέγγιση βασισμένη στην απόδοση στο κόστος εξοπλισμού της κουζίνας: πώς να μειώσετε το κόστος, με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service) 2020-05-14T08:10:33+00:00 Electrolux Professional