Tillsammans mot matsvinnet

Matsvinn är idag en stor samhällsutmaning som ännu inte har en bra lösning. I projektet Resvinn samarbetar Electrolux Professional tillsammans med Chalmers Industriteknik och drygt 40 andra företag för att skapa en långsiktig lösning på problemet.

Projektet Resvinn startades av Chalmers Industriteknik och är en ambitiös satsning att hitta smarta, långsiktiga lösningar som räddar mat från att slängas. Tillsammans med drygt 4o andra företag och organisationer är Electrolux Professional med och driver projektet med målet att tillsammans utveckla effektiva redistributionssystem för matsvinn i Sverige. Med ett effektivare system kommer ätbar mat som annars skulle ha slängts i butiker och hos grossister istället komma till nytta i restaurangkök där den blir tillagad. Denna typ av lösning skulle både minska matsvinnsmängderna och samtidigt öka resurseffektiviteten i Sverige.

Ätbar mat behöver inte slängas

För att rädda mat som hanteras av grossister och butiker behöver processen bli så smidig som möjligt. För att lyckas med detta kommer projektet att fokusera på att skapa klimatsmarta logistiksystem och affärsmodeller med tydliga incitament för alla involverade, en IT-plattform och anpassade arbetsmetoder för de restauranger som tar emot matsvinnet.

Beteendeförändring hos konsumenten

Hushållen står idag för den största mängden matsvinn. För att minska detta kommer projektet ta fram upplägg för att använda den redistribuerade maten som ’utbildningsmaterial’ hos restauranger. På detta sätt kan restauranger visa sina gäster att högkvalitativ mat kan lagas på livsmedel som ofta slängs hemma eller väljs bort i butikerna, och därmed bidra till en beteendeförändring även hos konsumeter/i hushållen.

– För att lyckas med detta kommer vi genomföra tolv praktiska tester där projektdeltagarna får sätta upp redistributionslösningar i både mindre och större skala. Det innebär en unik möjlighet att utvärdera olika upplägg och till exempel testa den IT-plattform som vi ska utveckla, berättar Kristina Liljestrand, projektledare för Resvinn.

Projektet finansieras av Vinnova och pågår till december 2021 inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Vill du veta mer om Revsinn?

Kontakta Kristina Liljestrand
Forskare och projektledare
Cirkulär ekonomi
kristina.liljestrand@chalmersindustriteknik.se
+ 46 (0)709-524231

Resvinn är ett samarbetsprojekt där Electrolux Professional är ett av totalt 43 företag och organisationer som tillsammans tar sig an kampen mot matsvinn.

Majoriteten av dagens matsvinn kommer från hushållen. För att komma underfund med detta problem behövs en beteendeförändring hos konsumeter. 

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Tillsammans mot matsvinnet 2020-07-01T11:00:40+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter