Saga Sapphire Cruise

Folkestone, UK

Marine

En kronjuvel för Saga Sapphire

Ombord på Saga Sapphire upplever passagerarna en atmosfär jämförbar med ett hem – trots att de är långt hemifrån. Detta gör att de kommer tillbaka år efter år. Med sitt tydliga fokus på komfort, sökte Saga Cruises en tvättlösning som inte bara skulle kunna tillgodose behovet av att tvätta de mest känsliga textilerna och personalens uniformer, utan också skulle vara fri från perkloretylen (kemtvätt).

Hållbarhet

Efter att ha fattat beslutet att förbjuda användning av perykloren ombord på sina fartyg under 2012 – på grund av dess potentiellt farliga effekter – insåg inköpsavdelningen hos Saga behovet av att införa ett mer miljövänligt alternativ till den traditionella kemtvättsprocessen.

Terry Wiseman, inköpschef på Saga Cruises, kommenterade: ”Eftersom lagoon®-systemet använder vatten som ett naturligt lösningsmedel hanteras textilierna med största försiktighet och utan några miljökonsekvenser. Vår personal tycker också om att använda lagoon® eftersom det inte längre finns något krav på att de ska hantera potentiellt farliga lösningsmedel vare sig före, under eller efter rengöringsprocessen. ”

Kvalitet

Lagoon-systemets status som det första och enda professionella textilvårdssystemet som godkänts av The Woolmark Company, innebar att tvättpersonalen kunde känna sig säkra på teknikens förmåga att hantera de mest känsliga textilierna med högsta kvalitet i tvättresultatet.

Terry tillägger: ”Vi kan se att processen inte bara är mycket renare än tidigare, utan också att passagerare kommenterar hur trevligt deras kläder luktar efter att ha behandlats av lagoon-maskinerna”.

Användbarhet

Ur funktionell synvinkel matchas kvaliteten hos de tvättade plaggen med lagoon-systemets användarvänlighet för tvättpersonalen. Övergången från kemtvätt till wet cleaning krävde visserligen en gradvis förändring i hanteringen under en inledningsfas. Men denna övergång förenklades tack vare ett träningsprogram under tre dagar, som gjorde det möjligt för varje operatör att dra nytta av erfarenheten och stödet från Electrolux Professional och semtentschefen för lagoon Advanced Care®.

Earl Gutierrez, tvättmästare på Saga Safir, kommenterar: ”Eventuella utmaningar som vi hade förväntat oss innan vi började använda lagoon®-systemet övervanns mycket enkelt, innan vi ens införde anvädningen av systemet.

”Efter att ha använt Lagoon® under ett antal månader kan jag med säkerhet säga att jag aldrig skulle gå tillbaka till att använda ett system som baseras på perkloretylen. Wet cleaning-metoden har visat oss att plaggen kan rengöras med ett bättre resultat, utan att utgöra några risker för personal, gäster eller miljö. ”

Förutom sin wet cleaning-baserade tvätttjänst har Saga Sapphire också en huvudtvätt som består av sex st Electrolux W5240H-tvättmaskiner och fem st T5300S-torktumlare för att hantera fartygets olika textiler. En kombination av W555H professionella tvättmaskiner och T5130 torktumlare de mindre personal- och passagerartvätterierna fyller samtidigt fartygets övriga tvättbehov.

Saga Sapphire Cruise 2017-02-28T08:00:35+00:00 Electrolux Professional