Electrolux Professional blir officiell samarbetspartner till The Nordic Chefs Association (NKF)

Nordic Chefs Association är ett unikt samarbete mellan de nordiska länderna Sverige, Danmark, Island, Norge och Finland; som tillsammans arbetar för att främja kockyrket i Norden.

Electrolux Professional har sedan flera år tillbaka supportat NKF genom sponsring av tävlingskök i alla nordiska länder. Nu utökas samarbetet ytterligare när Electrolux Professional blir officiell samarbetspartner till NKF. Som officiell samarbetspartner kommer Electrolux att få en starkare närvaro och profilering inom NKF’s nätverk, bland annat genom deltagande på tävlingar och andra event som NKF anordnar. Electrolux kommer i sin tur att fungera som en kompetenshöjande partner för NKF’s medlemmar gällande produkter, utbildningar, event samt andra aktiviteter som syftar till att ge ökad kunskap om Electrolux lösningar.

Conny Andersson, vice ordförande för NKF, berättar: ”Vi är mycket glada över samarbetet, det innebär att vi kan bli mer tydliga i vårt budskap. Tidigare har vi inte kunnat visa upp Electrolux som vår partner på samma sätt, men nu kan vi sprida kunskap och kännedom om Electrolux både internt och externt. Dessutom är det en trygghet för alla våra tävlande kockar, eftersom de nu kommer att använda Electrolux kök både vid träning och tävling.”

http://nordicchefs.com/

Electrolux Professional blir officiell samarbetspartner till The Nordic Chefs Association (NKF) 2018-01-09T10:43:23+00:00 Electrolux Professional