Barriärtvättmaskiner: hur du väljer rätt maskin i verksamheter med risk för kontaminering

Många företag använder idag en professionell tvättjänst som en inkluderad del i sin verksamhet. Vissa av dessa verksamheter, exempelvis sjukhus och andra vårdinrättningar, har särskilt höga hygienkrav eller innehar risk för korskontaminering vilket innebär att hygienen vid tvätthantering är extra viktig. I dessa fall krävs en barriärtvättmaskin som garanterar maximal hygien i varje steg i tvättprocessen och därmed ger skydd åt både personal och vårdnadstagare.

Avgränsning mellan smutsig och ren tvätt

Bariärrtvättmaskinen skapar, precis som namnet antyder, en ”barriär” mellan smustig och ren tvätt. Genom att göra en fullständig separation av smutsig och ren tvätt kan den rena aldrig att komma i kontakt med den smustiga och  riskera att bli kontaminerad. Rent praktiskt sker detta genom att barriärmaskinen byggs in i en vägg där den då är den enda länken mellan två helt separerade rum. Genom barriärlösningen skapas en helt funktionell avgränsning mellan smutsig och ren sida genom att tydligt begränsa samt reglera både textiliernas och tvättpersonalens rörelsemönster. Resultatet är hygieniskt ren tvätt, förhindring av korskontaminering och lugn och ro för vårdpersonalen.

Vilka funktioner är viktiga i barriärtvättmaskiner?

Detta beror till stor del på typen av verksamhet. Förutom sjukhus och vårdinrättningar används barriärtvättmaskiner även huvudsakligen i kriminalvårdsinstitutioner, kemiska / farmaceutiska anläggningar, tillverknings- / reparationsanläggningar för elektroniska apparater, kärnkraftverk och räddningstjänst för att nämna några.

För en del av dessa verksamheter är korskontaminering den största faran som en barriärtvättmaskin kan förhindra. Risk för korskontaminering finns då ett stort antal människor, varav vissa är sjukdomsbärare, delar på ett gemensamt utrymme. Vid en sådan omständighet är minimikravet att det inte får vara möjligt att öppna barriärtvättmaskinens lastnings- repspektive lossningslucka samtidigt.

Hur mycket tvätt kan hanteras samtidigt?

Ett av de bästa sätten att förhindra kontaminering är att tvätta och sanera förorenad tvätt så snabbt som möjligt: ​​ju snabbare genomströmning, desto bättre blir resultatet. Hur mycket tvätt som kan hanteras samtidigt är delvis kopplat till storleken på barriärtvättmaskinens spärrlucka men beror även på:

  • Tekniken som används för tvättprocessen: Professionella, snabba tvättprogram är grundläggande för att optimera textilflödet, utan att kompromissa med tvättresultatet.
  • Ergonomi: användarvänliga industritvättmaskiner är snabbare att programmera, fylla och tömma, och kan därför hantera en större mängd tvätt per dag. Electrolux Professionals bariärrtvättmaskiner i Line-6000 serien är tillverkade med användaren i fokus och har fått 4 stjärnig ergonomicertifiering.
  • Rätt underhåll: En barriärtvättmaskin som får kontinuerlig service och underhåll kommer att fungera både bättre och längre. En maskin som får rätt underhåll kommer därför i slutändan att kunna tvätta mer, eftersom tid inte spillts på att behöva byta ut maskinen eller riskera att den står still.

Barriärtvättmaskiner: hygiengarantier?

I verksamheter med höga hygienkrav och där det finns ett behov av att minimera risken för korskontaminering, är det viktigaste att kunna säkerställa utmärkta tvättresultat. Sensorer och rutinkontrollsystem är viktiga hjälpmedel eftersom de säkerställer full kontroll av tvättprocessen. Automation är också viktigt: Inbyggda funktioner som säkerställer att ett påbörjat tvättprogram fullföljs, säkerställer att plaggen som töms ur tvättmaskinen verkligen uppfyller önskad hygiennivå.

När du använder Electrolux Professionals barriärtvättmaskiner finns funktionen Hygiene Watchdog (HW) som säkerställer att tvättprogrammet har avslutats korrekt efter varje tvätt. Plaggen är ordentligt rena och har dekontaminerats noggrant vilket ger maximalt skydd mot spridning av mikroorganismer och korsinfektioner.

Enkel installation

För att fungera korrekt måste barriärtvättmaskinen vara korrekt placerad och anläggningen måste utformas på rätt sätt. En kompakt barriärtvättmaskin är att föredra eftersom det är enklare att placera den och att isolera de två separata utrymmena på ett tillfredsställande sätt.

Nya Line 6000 Evolution Barriärtvättmaskiner

Barriärtvättmaskiner byggs in i en vägg, där smustig tvätt hanteras på maskinens ena sida och ren tvätt på den andra.

Korskontaminering är en av de faror som kan undvikas genom användning av barriärtvättmaskiner.

Det går snabbare att hantera tvätt i barriärtvättmaskiner som är ergonomiskt utformade och användarvänliga. 

Barriärtvättmaskiner: hur du väljer rätt maskin i verksamheter med risk för kontaminering 2020-04-23T09:56:38+00:00 Electrolux Professional