Centrum Badawcze

Centrum Badawcze jest ośrodkiem wspierającym rozwój technologii, współpracującym z uczelniami wyższymi, zakładami przemysłowymi i zewnętrznymi ośrodkami badawczymi. Jego działalność umożliwia tworzenie ekosystemu promującego innowacyjne rozwiązania, stwarzając nowe możliwości rozwoju, zachęcając do kreatywności i wspierając talenty.

Centrum Badawcze oferuje współfinansowane stypendia na staże doktoranckie w Electrolux Professional. Stworzenie atrakcyjnego środowiska badawczego dla wybitnych młodych uczonych, umożliwia mobilność talentów i jest okazją dla doktorantów, aby uzyskać doświadczenie, pracując w międzynarodowej firmie. Dzięki stypendiom finansowanym przez Centrum Badawcze, doktoranci mają możliwość rozwijania specyficznych kompetencji zawodowych w sektorze przemysłowym o wysokim znaczeniu naukowym i technologicznym, pozostających wciąż w stałym związku ze środowiskiem akademickim.

Także może Ci się spodobać:

Centrum Badawcze 2017-06-14T15:56:39+00:00 Electrolux Professional