SafeBox Hold

Unikalne rozwiązanie do przechowywania dań na wynos i do dostawy

Bezkompromisowa jakość dań na wynos i do dostawy

SafeBox Hold pomieści wiele spakowanych posiłków gotowych do odbioru, a zatem możesz zapewnić Swoim klientom dostawę gorącej i pysznej żywności, nie martwiąc się o rozwój bakterii.*/**

Uncompromised quality for take away and delivery

SafeBox Hold keeps multiple packaged meals ready for pickup, so you can have hot and tasty food delivered to your customers without worrying about bacteria proliferation.*/**

illustrazione-desktop
illus1
Let your customers make an
order while comfortably at home
illus2
Optimize your kitchen preparation
process in every step
illus3
Improve flexibility from order
to the delivery phase

Unikalna technologia „potrójnej bariery”

The unique “3-barrier” technology

1 Wentylowany system grzewczy, otaczający spakowane posiłki gorącym powietrzem oraz pozwalający zachować ich oryginalny smak (temperatura do 85°C)

2 Ograniczenie obecności bakterii na opakowaniu żywności do 99,9%*, dzięki szybkiemu odzyskowi ciepła w połączeniu z lampą UVC LED zamontowaną w urządzeniu, o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym

3 Nano powłoka fotokatalityczna na obu uchwytach ze stali nierdzewnej tworzy zewnętrzną barierę, zapewniającą do 99,9% działania antybakteryjnego**, gwarantując ciągłą sanityzację.

* badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Udine na bakteriach Escherichia coli i Staphylococcus aureus, z wykorzystaniem kartonów na pizzę i toreb papierowych, przy ustawieniu temperatury na 75 °C na 10 minut. Wyniki mogą się różnić zależnie od użytych materiałów opakowaniowych oraz odległości pomiędzy opakowaniami i lampą UVC LED (na żądanie dostępne sprawozdanie z badań).
** badanie przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną, zgodnie z ISO17094:2014 w symulowanym środowisku kuchennym (ze źródłem światła zgodnie z ISO14605).

my PRO top quality, longer life
Gwarantowana
jakość żywności
myPRO maximum hygiene
Gwarantowana higiena i sanityzacja */**
EPR-icon-BIG CAPACITY
Niewielki obrys
EPR-icon-plug-play
Urządzenie typu „Plug & Play”

1 Ventilated heating system to envelop the packaged meals with hot air and preserve the original taste (temperature up to 85°C)

2 Up to 99.9% bacterial reduction on food packaging*, thanks to fast heat recovery in combination with the UVC LED mounted on the ceiling, which also kills bacteria and viruses

3A photocatalytic nano-coating on both stainless steel handles creates an outer barrier ensuring up to 99.9% antibacterial activity** while providing constant sanitization.

* test performed by the University of Udine on Escherichia coli and Staphylococcus aureus, using pizza boxes and paper bags, setting the temperature at 75 °C for 10 minutes. The results may vary depending on the packaging materials used and the distance between the packages and the UVC LED (test report available on request).
** tested by third-party notified body according to ISO17094:2014 simulating a kitchen environment (with light source according to ISO14605).

my PRO top quality, longer life
Food quality
assured
myPRO maximum hygiene
Hygiene and sanitization guaranteed */**
EPR-icon-BIG CAPACITY
Small footprint
EPR-icon-plug-play
Plug & Play
Zapewnij Swoim klientom siedzącym wygodnie w domu, ten sam smak, co w restauracji
Zwiększ elastyczność i wydajność Twojej kuchni, optymalizując czas fazy przygotowania i bilansując
zamówienia przyjmowane w godzinach szczytowego obciążenia
stack
Można ustawić do 3 urządzeń jedno na drugim, z tylnym podłączeniem i przekazywać energię z jednego
do reszty - dla całości wymagana jest zatem tylko jedna wtyczka

Specyfikacje

Wymiary zewnętrzne
Szerokość 92 cm / 36.22’’
Głębokość 59 cm / 23.3’’
Wysokość 45.1 cm / 17.7’’

Wymiary wewnętrzne
Szerokość 77 cm / 30.3’’
Głębokość 41 cm / 16.14’’
Wysokość 35 cm / 13.7’’

Zasilanie
230V jednofazowe 50hz, 600W

SafeBox Hold może
pomieścić do
3 dużych papierowych toreb na zakupy
lub do 10 kartonów na pizzę*

(*pizza o średnicy do 33 cm. Dane przeanalizowane dla zapewnienia wysokich standardów jakości)

It’s possible to stack up to 3 units that can be connected on the back and transfer energy from one to the others, requiring just 1 plug for the whole execution
stack

Specifications

External dimensions
Width 92 cm / 36.22’’
Depth 59 cm / 23.3’’
Height 45,1 cm / 17.7’’

Internal dimensions
Width 77 cm / 30.3”
Depth 41 cm / 16.14”
Height 37 cm / 14.5”

Power supply
230V single phase 50hz, 600W

SafeBox Hold can
accommodate up to 3
large paper shoppers or
up to 20 pizza boxes

Dowiedz się więcej

SafeBox Hold 2022-04-12T11:27:06+00:00 Electrolux Professional