Πώς να διαβάσετε την ενεργειακή σήμανση επαγγελματικού εξοπλισμού

Το ενεργειακό σήμα της ΕΕ, που αναπτύχθηκε αρχικά το 1994, βοήθησε από τις αρχές τους κατασκευαστές να εντοπίζουν εύκολα την ενεργειακή απόδοση των συσκευών τους και έδωσε τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να προχωρήσουν σε μια ανάλογη αγορά. Ενώ αρχικά κυκλοφόρησε για την εγχώρια αγορά, το 2016 εισήχθη η πρώτη οδηγία για την ενεργειακή σήμανση για τον επαγγελματικό εξοπλισμό εστίασης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής ψύξης.

Τι είναι η ενεργειακή σήμανση;

Με λίγα λόγια, είναι μια ετικέτα που εμφανίζεται τόσο στο προϊόν όσο και στη συσκευασία του, η οποία εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Οι απαιτήσεις για τις επαγγελματικές συσκευές ψύξης βασίζονται σε αυτές που ορίζονται στην Οδηγία της ΕΕ για την Ενεργειακή Σήμανση, η οποία αποτελεί μέρος της European Ecodesign Directive (Ευρωπαϊκής Οδηγίας) για τον οικολογικό σχεδιασμό και καλύπτουν:

Πώς να διαβάσετε τις ετικέτες ενέργειας των επαγγελματικών ψυγείων;

Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ για τις επαγγελματικές συσκευές ψύξης εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται οι επαγγελματίες της εστίασης για να καθορίσουν την ενεργειακή απόδοση του εν λόγω προϊόντος.

Εκτός από τα στοιχεία αναφοράς προϊόντος και κατασκευαστή, η ετικέτα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ενεργειακή κλάση
  • Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
  • Καθαρή χωρητικότητα αποθήκευσης
  • Κλιματική Κλάση

Ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ οικιακών και επαγγελματικών συσκευών ψύξης είναι το γεγονός ότι οι οικιακές ενεργειακές ετικέτες περιγράφουν λεπτομερώς τον θόρυβο (dB). Είναι αυτονόητο, αλλά μια οικιακή συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό όχι μόνο να ακυρώσει την εγγύηση, αλλά να αυξήσει τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και την πιθανότητα αστοχίας του προϊόντος.

Ενεργειακές κλάσεις για ηλεκτρικές συσκευές

Η ενεργειακή κλάση είναι ο γενικός δείκτης της ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής. Σύμφωνα με το ενεργειακό σήμα της ΕΕ, οι επαγγελματικές συσκευές ψύξης βαθμολογούνται από A+++ έως G, με βάση τα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης (MEPS). Το A+++ είναι το πιο αποτελεσματικό και το G το λιγότερο.

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)

Η ενεργειακή σήμανση της ΕΕ αναφέρει επίσης σαφώς την αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής. Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους χειριστές να υπολογίσουν το προβλεπόμενο κόστος λειτουργίας πολλαπλασιάζοντας τις kWh με το κόστος της συσκευής.

Χωρητικότητα αποθήκευσης

Μια άλλη σημαντική μέτρηση στην ενεργειακή σήμανση της ΕΕ είναι η μέγιστη χωρητικότητα y – ή καθαρός όγκος (L) – της συσκευής. Η υπερφόρτωση ενός επαγγελματικού ψυγείου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή ροή αέρα γύρω από τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα μέσα, προκαλώντας ενδεχομένως την πιο γρήγορη αλλοίωση. Ως εκ τούτου, οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι επενδύουν σε επαγγελματική ψύξη με αρκετή χωρητικότητα για την ασφαλή και αποτελεσματική αποθήκευση του περιεχομένου. Οι  οικολογικοί θάλαμοι ψύξης και οι καταψύκτες της Electrolux Professional, για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρουν κατά μέσο όρο 50 λίτρα μεγαλύτερη χωρητικότητα από άλλα μοντέλα με συγκρίσιμο αποτύπωμα χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό τους και τη θέση της μονάδας ψύξης.

Κλιματική κλάση

Η τελευταία βασική πληροφορία που εμφανίζεται στην ενεργειακή σήμανση της ΕΕ για την επαγγελματική ψύξη είναι η Κλιματική Κλάση. Αυτό καθορίζει την ικανότητα του προϊόντος να συντηρεί σωστά τα τρόφιμα σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Καθώς οι επαγγελματικές κουζίνες μπορούν συχνά να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας περιβάλλοντος, οποιεσδήποτε επαγγελματικές μονάδες ψύξης που αγοράζονται θα πρέπει να κατασκευαστούν είτε στην κλάση κλίματος 4 (“ελαφριά λειτουργία”: 30°C / 55% υγρασία) είτε στην κλάση κλίματος 5 (“βαρέως τύπου”: 40° C / 40% υγρασία) για να εγγυηθούν τα επίπεδα απόδοσης.

Συμπέρασμα

Σε τελική ανάλυση, η ενεργειακή σήμανση της ΕΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσει τους επαγγελματίες της εστίασης να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή όταν αγοράζουν επαγγελματικές συσκευές ψύξης. Δεδομένου ότι η ψύξη είναι συνήθως ενεργοποιημένη 24 ώρες το 24ωρο, η εύρεση της κατάλληλης συσκευής μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του κόστους λειτουργίας στο ελάχιστο και να συμβάλει σε μια κερδοφόρα και βιώσιμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Πώς να διαβάσετε την ενεργειακή σήμανση επαγγελματικού εξοπλισμού 2023-03-17T14:00:00+00:00 Electrolux Professional