Samarbete med Electrolux Food Foundation ska inspirera till hållbara matvanor

Electrolux Professional har ingått samarbete med Electroux Food Foundation, en oberoende, icke vinstdrivande stiftelse med syfte att inspirera till hållbara matvanor bland såväl yrkesverksamma som konsumenter, samt ge stöd till människor i nöd.

Då mat är en av orsakerna till klimatförändringar stämmer organisationens agenda väl med Electrolux Professionals åtagande att bidra till en mer hållbar framtid, vilka grundar sig i FNs Agenda 2030 och hållbarhetsmål (”SDG”).

“Vårt stöd till Electrolux Food Foundation är en naturlig del av hållbarhetsåtagandet. Med vårt nätverk av professionella kockar runt om i världen, tillsammans med engagemanget från organisationen Worldchefs, är vi unikt positionerade att kunna stödja initiativen och de viktiga budskapen om behovet av mer hälsosam kost och hållbar matlagning”, berättar Niklas Lindsköld, Head of Sustainability på Electrolux Professional.

Electrolux Food Foundation startade 2016 genom att stötta initiativ med fokus på mat och hållbarhetsfrågor. Organisationen möjliggör medarbetarinitiativ genom att tillföra finansiering och resurser. Under 2020 har organisationen donerat mer än 800.000 mål mat till behövande runt om i världen.

“Vi är väldigt glada att Electrolux Professional har beslutat sig för att stödja Food Foundations initiativ. Våra partners stärker våra ambitioner och hjälper oss att göra gott i samhället”, säger Ingrid Mellstig, Head of Electrolux Food Foundation.

Syftet är att inspirera och utbilda till hållbara val i kost- och matlagningsvanor hos konsumenter och professionella samt att bidra med mat till behövande och insatser för katastrofhjälp. Electrolux Food Foundation stödjer FNs hållbarhetsmål för ansvarsfull konsumtion och produktion (SDG #12) samt partnerskap för hållbar utveckling (SDG #17).

LÄS MER HÄR OM HUR VI STÖDJER ELECTROLUX FOOD FOUNDATION
Electrolux Food Foundation
Samarbete med Electrolux Food Foundation ska inspirera till hållbara matvanor 2021-03-01T12:27:09+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter