Många hållbara fördelar med gemensam tvättstudio

Många hållbara fördelar med gemensam tvättstudio

Att få mer för pengarna och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle ligger närmare till hands än vad man kan tro. Det behövs förändringar, men vinsten är värd att reflektera över. Den traditionella tvättstugan ersätts ibland av lägenhetsmaskiner, men den hållbara förändringen ligger i att skapa framtidens tvättstudio – ett gemensamt rum med funktioner som tillför helt ny kundnytta. Gärna i entréplanet eller i en kompletteringsbyggnad.

First Floor Lounge HSB Living Lab
4 proffsmaskiner gör samma jobb som 210 hushållsmaskiner

Att fortsätta som nu fungerar inte

I ett vanligt flerbostadshus är det ofta ca 35 lägenheter. Med en tvättmaskin och en tumlare i varje lägenhet blir det 70 maskiner som gör samma jobb som 4 professionella maskiner i en gemensam tvättstudio. De professionella maskinerna har vanligen en livslängd som är 2-3 gånger längre än hushållsmaskinerna. Det innebär att hushållsmaskinerna skapar ett klimatavtryck motsvarande 7 000 – 10 000 kg i metaller, elektronik, plaster mm i stället för ca 700 kg som de professionella maskinerna väger, och som lever betydligt längre. Det är inte hållbart.

I den gemensamma tvättstudion minimeras också risker för buller, vatten- och fuktskador samt otaliga service- och reparationsbesök.

Många hållbara fördelar med gemensam tvättstudio

Nya funktioner och mer nytta

Samhället förändras och det gör även de boendes behov. Många funktioner är önskvärda, men svåra att leverera i varje lägenhet. I den gemensamma tvättstudion kan nya funktioner tillhandahållas. Kanske gym, relax, co-workingspace, cykelverkstad, boxar för in- och utlämning av varor m.m. När gemensamma funktioner samlas skapar det möten mellan människor som bygger relationer och trygghet.

Gemensamt gym i anslutning till tvättstudion
Frigör el genom att byta tvättutrustningen mot lågenergiprodukter

Att spara energi och att använda energin där den behövs

Energi kostar pengar och elnäten är en flaskhals. Genom att skifta från lägenhetsmaskiner till en gemensamma tvättstudio öppnas nya möjligheter. Samhällets behov av att minska antalet fossildrivna bilar och gå över till elektrifierade är stort. Ett avgörande steg för att lyckas är att bilar kan laddas där människor bor. Färre lägenhetsmaskiner öppnar för fler laddstolpar. Ett första steg att spara energi är att byta den äldre tvättutrustningen till moderna professionella maskiner, det sparar ca 60% energi.

Framtidens tvättstudio finns nu. Den är ekologisk, ekonomisk och en socialt hållbar lösning som hjälper er att nå målen i Agenda 2030. Fördelarna för samhället, fastighetsägaren och de boende är många. Läs mer under Återupptäck tvättstugan.

Att kontakta oss på Electrolux Professional är ett första hållbart steg.

Checklistor

Ladda ned våra färdiga checklistor med de fördelar som en gemensam tvättstudio innebär för samhället, fastighetsägare och för de boende.

Checklista Fördelar för samhället
Checklista Fördelar för fastighetsägare
Checklista Fördelar för boende

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi tänker kring framtidens hållbara tvättlösning.

Många hållbara fördelar med gemensam tvättstudio 2022-02-19T15:33:54+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter