Hur ergonomisk köksutrustning stödjer professionella kockar

Ergonomi är ett av huvudämnena i dagens diskussion om framtidens professionella köksutrustning, men en klar förståelse för hur ergonomisk köksutrustning kan hjälpa professionella kockar i deras restauranger är fortfarande under utveckling.

Vi på Electrolux Professional vill bidra till diskussionen genom att lista de områden där professionella kockar – enligt vår erfarenhet – kan få ut det mesta av en ergonomiskt utformad produkt.

Professionella kockar ansvarar för kvaliteten på de rätter som serveras till gästen, men de är också ansvariga för kökspersonalen vars lagarbete är kärnan i restaurangens lönsamhet. För att förstå hur ergonomiska köksprodukter kan hjälpa professionella kockar måste vi därför fokusera på både kvalitet och frågor som rör organisationen.

Det finns tydliga belägg för att ergonomisk storköksutrustning kan hjälpa professionella kockar att göra ett bättre jobb. Vi har kommit fram till att de viktigaste områdena för detta är: spara tid, smidigare arbetsflöde, mindre matsvinn, mindre sjukfrånvaro och bättre hälsa hos anställda.

  • Spara tid. Studier vi genomfört visar att ergonomiskt utformade storköksprodukter i ett professionellt kök kan öka produktiviteten upp till 25%*. Detta beror också på att det tar mindre tid att göra inställningar på både ugnar och blast chiller.
  • Smidigare arbetsflöde. Förbättrat arbetsflöde är också kopplat till ovan nämnda möjlighet till ökad produktivitet. En bättre designad produkt, skapad utifrån kundens krav och som dessutom är uppkopplad, ger dig effektivare personal och storköksutrustning – som stödjer dig genom enhetsdrivna processer vilket gör verksamheten mer effektiv. Utrustning som kommunicerar med varandra ger den professionella kocken och hans team smidigare arbetsflöden och mer hållbarhet.
  • Mindre sjukfrånvaro och bättre hälsa hos anställda. Ergonomisk köksutrustning kan hjälpa professionella kockar att reducera sjukfrånvaron. Enligt en studie utförd 2014 av Washington State Institute of Labor and Industries är användningen av ergonomisk storköksutrustning kopplad till en minskning med 75%* när det gäller sjukfrånvaro i professionella kök. Detta innebär inte bara att kortvarig sjukfrånvaro minskar, utan kökspersonalen är också mindre benägna att uppleva andra arbetsrelaterade problem som stress och trötthet.
  • Mindre matsvinn. Med två enheter som talar med varandra spelar ergonomi roll. Vi ser vikten av att ha tydliga och lättanvända displayer, genom det ser vi en minskning av handhavande fel. Denna minskningen blir ännu tydligare när två eller fler enheter kopplas ihop och börjar kommunicera med varandra – för varje gram räknas. SkyLine erbjuder maximal avkastning på dina investeringar genom att förlänga hållbarheten och säkerställa minskad viktförlust under tillagning och kylning.

Vi på Electrolux Professional, tillsammans med våra partners runt om i Sverige, sätter stort värde i att ta fram lösningar som är designade utifrån de ergonomiska krav dagens professionella kockar har. Ergonomisk storköksutrustning är ett måste för såväl ett hållbart yrkesliv som för hela branschen. Vi har certifierat SkyLine och fått fyrastjärnigt certifikat av ErgoCert, en certifiering som uppfyller de högsta ergonomiska standarderna.

SkyLines ugnar och Blast Chillers ger maximal effektivitet. Tanken med banbrytande användarvänlighet och ergonomi är att stödja bolag och stötta den svenska gastronomin genom att revolutionera storköksindustrin.

* “Ergonomiska ingrepp kan minska muskuloskeletala störningar (WMSD) med 59%, med en genomsnittlig minskning på 75% i antal sjukdagar och en 25% ökning av produktiviteten.”-Dr. Francesco Marcolin, VD för ErgoCert (European Certified Ergonomist – EUR.ERG.)
Upptäck vår SkyLine Cook and Chill lösning

Vill du veta mer om SkyLine Cook & Chill? Kontakta oss!

Hur ergonomisk köksutrustning stödjer professionella kockar 2019-04-30T15:26:53+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter