Delta på vår innovationsdag 30 maj

I syfte att minska användningen av engångplastartiklar kommer ny lagstiftning inom kort kräva att företag som serverar mat och dryck i engångsförpackningar, också ska kunna erbjuda sina kunder återanvändningsbara förpackningsalternativ. Det nya regelverket skapar stora innovationsmöjligheter och med anledning av detta anordnar Electrolux Professional den 30 maj därför en inspirerande innovationsdag på huvudkontoret i Stockholm.

Under dagen kommer två paneldiskussioner att äga rum: Den ena med fokus på lösningar för take away & leveransförpackningar och den andra på förpackningar som används då matgästen äter på plats. Paneldeltagarna har erfarenhet från olika pilotprojekt i Sverige och har lanserat lösningar i länder där delar av regelverket redan är implementerat.

Arbetar du inom branschen och är intresserad av att delta på innovationsdagen? Eventet har begränsat antal platser men vi har fortfarande några få platser kvar, så ta chansen och anmäl dig till fia@foodinaction.se

Varmt välkommen till en intressant och givande dag!

Delta på vår innovationsdag 30 maj 2023-05-26T10:52:12+01:00 Electrolux Professional